Administrator infrastruktury devops, sysops – studia podyplomowe w Trójmieście

Administrator infrastruktury devops, sysops – studia podyplomowe w Trójmieście

Administrator infrastruktury devops, sysops – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Administrator infrastruktury devops, sysops – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia skierowane są przede wszystkim do osób, które posiadają doświadczenie w korzystaniu z systemów Linux oraz do osób, które chcą rozszerzyć wiedzę z zarządzania systemów Linux.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administrator infrastruktury devops, sysops - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Administrator infastruktury devops, sysops zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY DEVOPS, SYSOPS?

Studia w Trójmieście na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. narzędzi i systemów stosowanych w codziennej pracy administratorów czy podstaw bezpieczeństwa systemów informatycznych i ataków cyberprzestępców. Program studiów zakłada także, że słuchacze zdobędą umiejętność projektowania infrastruktury systemów informatycznych o wysokiej dostępności, skalowania jej i monitorowania jej stanu.

Słuchacze mogą również np. nauczyć się tworzyć własne skrypty i programować tworzenie infrastruktury za pomocą kodu, zapoznać się z systemami kontroli wersji i systemami zarządzania zadaniami oraz zdobyć umiejętność komunikacji z klientem. Mają też możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie np. instalacji systemu na serwerze, konfiguracji serwerów WWW i baz danych, konfiguracji innych usług serwerowych, poczty czy usług DNS.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności również w zakresie bezpieczeństwa, np. ochrony systemów i aplikacji, monitoringu działań systemów i aplikacji czy popularnych atakó na serwery i aplikacje webowe.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Administrator infrastruktury devops, sysops, to m.in.

  • popularne ataki na serwery oraz aplikacje webowe,
  • systemy do automatyzacji zadań administratora,
  • projektowanie systemów i aplikacji o wysokiej dostępności (HA), usługi cache oraz load balancingu,
  • migracje usług pomiędzy systemami,
  • serwery wirtualne, cloud oraz bare metal, chmura publiczna oraz prywatna.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY DEVOPS, SYSOPS?

Studia na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRATOR INFRASTRUKTURY DEVOPS, SYSOPS

Kompetencje zdobyte na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops mogą pozwolić słuchaczom znaleźć pracę w branży IT, jako administratorzy czy projektanci systemów informatycznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administrator infrastruktury devops, sysops:

  • branża IT,
  • administrator systemów informatycznych,
  • projektant systemów informatycznych.

Komentarze (0)