Musical i choreografia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Kierunek skierowany jest do absolwentów szkół baletowych oraz wszystkich osób, które ukończyły kursy tańca lub działają w zespołach tanecznych czy teatrach, a także pasjonatów tańca chcących zdobyć wykształcenie w tym zakresie. Jeżeli zatem masz głowę pełną pomysłu, interesuje Cię praca artystyczna i chciałbyś wyrazić siebie w tańcu to Musical i choreografia może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Aby zostać studentem kierunku Musical i choreografia musisz najpierw uzyskać pozytywny wynik z egzaminu wstępnego, który sprawdzi Twoje predyspozycje z zakresu możliwości wokalnych, ruchowych oraz aktorskich, a także słuchowych. Co więcej, czeka na Ciebie rozmowa kwalifikacyjna na temat ogólnej znajomości tematyki oraz zagadnień dotyczących kierunku studiów. Studia kształcą w zakresie wypowiadania się ruchem w kompozycjach zrealizowanych w ramach programu studiów, umiejętności pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych oraz improwizowania ruchem i tworzyć poprzez improwizację zna różne sposoby komponowania i tworzenia choreografii. Ponadto, będziesz wykształconym muzykiem w dziedzinie śpiewu, gry aktorskiej i tańca przygotowanym do pracy na scenie w spektaklach teatralnych, muzycznych i tanecznych.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Musical i choreografia? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w placówkach kultury przy organizacji imprez, tworzeniu autorskich spektakli muzyczno-tanecznych, a także czekać będzie na Ciebie praca z młodzieżą w ramach zajęć o profilu muzyczno-tanecznym. Jeżeli zatem jesteś uzdolniony muzycznie i chciałbyś rozwinąć swoje umiejętności taneczne to Musical i choreografia jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej ściezki edukacyjnej.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku musical i choreografia, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: egzaminy wstępne.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MUSICAL I CHOREOGRAFIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MUSICAL I CHOREOGRAFIA

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
    Województwo
    SORTOWANIE:

    Nic nie znaleziono

    Zobacz inne kierunki Artystyczne

    Typ studiów
    Województwo
    SORTOWANIE:

    Wiedza, którą zdobędziesz, studiując musical i choreografię

    Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
    • rozumienia historii taca w kontekcie kulturowym, ze szczególnym uwzgldnieniem taca i baletu w Polsce,
    • koncepcji artystycznych w oparciu o wiedzę z zakresu historii tańca i obowiązujących kanonów wykonawczych, potrafi zastosować stylizacje w różnych technikach i formach tanecznych,
    • ruchu w technikach tanecznych i kompozycyjnych zrealizowanych w ramach programu studiów, umiejętności pracy w różnych zespołach twórczych i wykonawczych, posługiwania się słuchem muzycznym dla potrzeb tworzenia choreografii oraz ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, umiejętności operowania oddechem i głosem w celu poszerzenia środków ekspresji w zadaniach scenicznych, wiedzy umożliwiającą wybór dalszej drogi zawodowe,
    • rozwijania sprawności, siły, wytrzymałości i elastyczności instrumentu ruchu w relacji ze wiadomości, wykonywania ewolucji tanecznych we współpracy lub więksychz liczb wykonawców z wykorzystaniem wiedzy o technikach ruchu i w powizaniu z elementarnymi zadaniami aktorskimi oraz techniką taneczną,
    • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

    Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku musical i choreografia

    Absolwent kierunku musical i choreografia znajdzie zatrudnienie w/jako:
    • pracownik w placówkach kultury przy organizacji imprez,
    • animator kultury tanecznej,
    • autor spektakli muzyczno-tanecznych,
    • pracownik placówek kulturowych,
    • pracownik teatru. 

    MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUSICAL I CHOREOGRAFIA

    Komentarze (0)