Aktorstwo teatru lalek

Aktorstwo teatru lalek

Studia na kierunku aktorstwo teatru lalek możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu

Aktorstwo teatru lalek stopień: (Jednolite), czas trwania: 4,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo teatru lalek

Uczelnie, gdzie aktorstwo teatru lalek jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Teatralna w Warszawie

Aktorstwo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku aktorstwo

Aktorstwo teatru lalek studia - kierunek studiów

Studia na kierunku aktorstwo teatru lalek to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku aktorstwo teatru lalek
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 4,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia na kierunku aktorstwo teatru lalek możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | aktorstwo teatru lalek - uczelnie >

Opis kierunku

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia w zakresie kierunku aktorstwo teatru lalek łączą klasyczną animację z tańcem, śpiewem, pantomimą, akcjami plastycznymi. Zdobywane umiejętności warsztatowe pozwolą Ci odnaleźć się w każdym repertuarze, dowolnej formie teatralnej. Nauczysz się stosować różnorodne formy współczesnego teatru lalek przy uwzględnieniu twórczości dla widowni dziecięcej i młodzieżowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku aktorstwo teatru lalek najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Wszechstronne wykształcenie umożliwi Ci podjęcie pracy w charakterze aktorów-lalkarzy, są pracownikami w pracowniach artystycznych, nauczycielami, aktorami, a także pracownikami firm, które zajmują się programami edukacyjnymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kierunek aktorstwo teatru lalek jest niejako unikatowy. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Najważniejszy jest jednak egzamin wstępny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Aktorstwo teatru lalek - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AKTORSTWO TEATRU LALEK

W programie studiów na kierunku aktorstwo teatru lalek znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Dramaturgia i historia teatru lalek
 • Budowa lalek
 • Technika wokalna
 • Rytmika z podstawami tańca
 • Historia dramatu i teatru powszechnego
 • Historia kultury
 • Konwersatorium z historii współczesnego teatru lalek
 • Technika i wyrazistość mowy
 • Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym
 • Psychologia

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wielokrotnego powtarzania zadania - pamięć wewnętrzna i pamięć zewnętrzna
 • kompetentnego i twórczego budowania postaci scenicznej oraz zaaranżowania i wykorzystania przestrzeni scenicznej
 • rozwoju wrażliwości i emocjonalności niezbędnej do gruntownej i dojrzałej analizy tekstu literackiego
 • improwizacji aktorskiej jako narzędzia do spontanicznego i twórczego działania na scenie
 • różnych technik lalkowych, teatru przedmiotów, teatru maski i innych niekonwencjonalnych środków wyrazu artystycznego
 • gry aktorskiej i form ruchowej interpretacji
 • rozwiniętej osobowości artystycznej, umożliwiającej tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
 • kreatywnego myślenia o tekście a także wypracowywania własnych sposobów wyróżniania i interpretowania tworzywa dramatycznego

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO TEATRU LALEK?

Kierunek aktorstwo teatru lalek prowadzony jest na Wydziale Lalkarskim. Unikatowa propozycja kształcenia opracowana jest w interdyscyplinarny sposób i składa się z przedmiotów kierunkowych, podstawowych i ogólnych. Wśród przedmiotów praktycznych znajdziemy oczywiście technikę i wyrazistość mowy, impostację głosu, plastykę ruchu scenicznego, techniki nauki gry lalkami i w masce.

Studenci mają niepowtarzalną okazję, by zrozumieć istotę animacji oraz poznać klasyczne techniki lalkowe, to znaczy jawajki, pacynki, kukły i marionetki. Propozycja kształcenia aktorskiego sprowadza się do tego, by samodzielnie kreować postać sceniczną w teatrze lalek, umiejętnie konstruować przedstawienie, ćwiczyć grę zespołową. Nauczysz się także dokonywać twórczych wyborów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Aktorstwo teatru lalek możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program kształcenia dla kierunku aktorstwo teatru lalek tworzony jest kompleksowo w taki sposób, że studenci mają szansę rozwinąć wrażliwość zarówno muzyczną, jak i plastyczną. Uczęszczają na takie przedmioty jak: umuzykalnienie i solfeż, rytmika, technika wokalna, zagadnienia plastyczne czy budowa lalek.

Zdobywają również wiedzę teoretyczną z zakresu historii kultury i sztuki, historii teatru i dramatu, a także historii i dramaturgii teatru lalek. W trakcie realizowanych zajęć masz szansę zrozumieć istotę animacji dla poszczególnych technik lalkowych – jawajki, pacynki, kukły i marionetki oraz gry w masce.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności odnoszące się do impostacji głosu, techniki i wyrazistości mowy, interpretacji wiersza prozy i piosenki, plastyki ruchu scenicznego, tańca. Wykształcisz umiejętność samodzielnej kreacji postaci scenicznej w teatrze lalek, będziesz również w stanie konstruować przedstawienie (małą formę teatralną).

 

3. Gdzie studiować Aktorstwo teatru lalek

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Aktorstwo teatru lalek:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AKTORSTWO TEATRU LALEK?

Studia na kierunku Aktorstwo teatru lalek trwają 4,5 roku (studia jednolite magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AKTORSTWO TEATRU LALEK?

Kierunek aktorstwo teatru lalek wymaga od kandydatów konkretnych predyspozycji. Wykwalifikowani absolwenci mogą pracować na stanowiskach aktorów-lalkarzy, nauczycieli, aktorów, pracowników firm, które zajmują się programami edukacyjnymi. Pracują również w pracowniach artystycznych, teatrach ukierunkowanych na teatr lalek.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku aktorstwo teatru lalek:

 • placówki kulturalne
 • placówki wychowawcze
 • teatr
 • teatr lalek
 • dom kultury
 • warsztaty artystyczne

Absolwenci aktorstwa teatru lalek zajmują się działalnością estradową, biorą udział w projektach artystycznych i programach edukacyjnych, a także zajmują się pracą pedagogiczną po ukończeniu odpowiednich kursów pedagogicznych. Przede wszystkim zajmują się działalnością sceniczną, kulturalną, oświatową.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Aktorstwo teatru lalek studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Aktorstwo teatru lalek studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku aktorstwo teatru lalek

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Studia jednolite

Zobacz inne kierunki artystyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki artystyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Aktorstwo teatru lalek

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)