Dodaj do ulubionych

Krytyka artystyczna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku krytyka artystyczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku krytyka artystyczna:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Krytyka artystyczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE KRYTYKA ARTYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 11.08.2021
do 13.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku krytyka artystyczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując krytykę artystyczną

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Nauczysz się, jak właściwie operować terminologią z zakresu krytyki artystycznej, weźmiesz udział w warsztatach, które w praktyczny sposób rozwiną Twoje umiejętności pisarskie i pomogą Ci tworzyć zajmujące i opiniotwórcze teksty krytyczno-artystyczne.

W obszarze Twoich akademickich zainteresowań znajdą się nauki o sztuce (historia i metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce, techniki artystyczne) i nauki społeczne (antropologia kultury i sztuki, psychologia sztuki, studia genderowe). Przekonasz się, które aspekty kulturowe i historyczne miały największy wpływ na współczesny design.

Będziesz mieć szansę poznać i wykorzystać w praktyce metody interpretacji sztuk. Zdobędziesz szeroką wiedzę odnośnie do metamorfozy znaczeń krytyki artystycznej w kontekście konkretnych obszarów sztuki, będziesz doskonale zorientowany we współczesnym życiu kulturalnym i staniesz się częścią procesów badawczych, które diagnozują obecną kondycję sztuki zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad sztuką
 • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – od starożytności po współczesność
 • pracy nad bibliografią
 • redagowania zróżnicowanych form literackich i publicystyczno-literackich (np. esej, recenzja, reportaż)
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach sztuki
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami nad sztuką
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji sztuki
 • historycznej zmienności znaczeń sztuki
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji sztuki
 • formułowania krytycznych opinii o sztuce
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

Jak wyglądają studia na kierunku krytyka artystyczna?

 

1. Typ i tryb studiów

Krytyka artystyczna to kierunek, który obecnie jest dostępny tylko w trybie dziennym, na którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na taki tryb nauki, to zdecyduj się na powyższe studia.

 

Studia na kierunku krytyka artystyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć realizowanych na tym kierunku będzie oscylować głównie wokół nauk humanistycznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek krytyka artystyczna zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk artystycznych, w tym malarstwa, architektury, fotografii czy sztuki wizualnej. W siatce zajęć znajdzie się wiele interesujących przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką, między innymi takich jak:

 • Religie i ikonografia sztuki pozaeuropejskiej (Azji)
 • Historia krytyki artystycznej i myśli o sztuce
 • Historia sztuki Azji do XVIII w. (sztuka w aspekcie dialogu międzykulturowego)
 • Historia sztuki współczesnej

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku rozwiniesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się analizować i interpretować dzieła z zakresu wybranych dziedzin sztuki.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób pisać profesjonalne recenzje dotyczące dyscyplin artystycznych. W programie studiów znajdą się także ciekawe staże i praktyki, dzięki którym zdobędziesz niezwykle istotne, doświadczenie zawodowe.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Sztuka jest wielowymiarową dziedziną, która intryguje, fascynuje, zachwyca i tworzy pole dla działalności kreatywnej. Każe myśleć o istocie form, środków wyrazu i intencji twórcy, przyglądać się sobie i światu. To obszar, wobec którego trudno jest przejść obojętnie, jeśli ma się wrażliwość na jego przejawy.

Właśnie takiej wrażliwości, połączonej z umiejętnością formułowania autorskiego, krytycznego komentarza, oczekuje się od przyszłych adeptów krytyki artystycznej. Kim był Matisse? W jaki sposób religia wpływała na sztukę na przestrzeni wieków? Co łączy Rembrandta z Ryszardem Kają?

Sztuka współczesna, jej intertekstualne konteksty oraz poszukiwanie nowych dróg interpretacyjnych – to wszystko znajduje się w polu zainteresowań osób, które wybierają studia na kierunku krytyka artystyczna.

Jeśli interesuje Cię sztuka, masz swoje zdanie o najnowszych zjawiskach artystycznych i chciałbyś tworzyć krytyczne wypowiedzi na interesujące Cię tematy w tej dziedzinie, w swoich fascynacjach jesteś bliski aktualnym trendom i kierunkom rozwoju sztuki, ciekawią Cię nowe media, malarstwo, rzeźba, grafika i wizualna kultura popularna a dodatkowo masz ochotę rozwijać swój warsztat pisarski, by szukać w przyszłości własnego języka krytycznej wypowiedzi na temat sztuki, studia na kierunku krytyka artystyczna mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować krytykę artystyczną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek krytyka artystyczna:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYTYKA ARTYSTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku krytyka artystyczna trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku krytyka artystyczna będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku krytyka artystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYTYKA ARTYSTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek krytyka artystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

historia, historia sztuki, język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku krytyka artystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
20
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek krytyka artystyczna na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku krytyka artystyczna

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku krytyka artystyczna? Zdecydowanie odnajdziesz się w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, zdobędziesz warsztat krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku krytyka artystyczna bardzo często decydują się również na karierę badacza sztuki współczesnej i jej metodologii, osoby promującej sztukę oraz odpowiedzialnej za utrzymywanie wysokiego poziomu kultury oraz edukacji artystycznej społeczeństwa.

 
Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • wydawnictwach
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • ekspert ds. rynku artystycznego
 • pracownik ośrodków zajmujących się promocją sztuki
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Komentarze (0)