Krytyka artystyczna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Sztuka jest wielowymiarową dziedziną, która intryguje, fascynuje, zachwyca i tworzy pole dla działalności kreatywnej. Każe myśleć o istocie form, środków wyrazu i intencji twórcy, przyglądać się sobie i światu. To obszar, wobec którego trudno jest przejść obojętnie, jeśli ma się wrażliwość na jego przejawy. Właśnie takiej wrażliwości, połączonej z umiejętnością formułowania autorskiego, krytycznego komentarza, oczekuje się od przyszłych adeptów krytyki artystycznej. Kim był Matisse? W jaki sposób religia wpływała na sztukę na przestrzeni wieków? Co łączy Rembrandta z Ryszardem Kają? Sztuka współczesna, jej intertekstualne konteksty oraz poszukiwanie nowych dróg interpretacyjnych – to wszystko znajduje się w polu zainteresowań osób, które wybierają studia na kierunku krytyka artystyczna.

Jeśli interesuje Cię sztuka, masz swoje zdanie o najnowszych zjawiskach artystycznych i chciałbyś tworzyć krytyczne wypowiedzi na interesujące Cię tematy w tej dziedzinie, w swoich fascynacjach jesteś bliski aktualnym trendom i kierunkom rozwoju sztuki, ciekawią Cię nowe media, malarstwo, rzeźba, grafika i wizualna kultura popularna a dodatkowo masz ochotę rozwijać swój warsztat pisarski, by szukać w przyszłości własnego języka krytycznej wypowiedzi na temat sztuki, studia na kierunku krytyka artystyczna mogą okazać się tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Nauczysz się, jak właściwie operować terminologią z zakresu krytyki artystycznej, weźmiesz udział w warsztatach, które w praktyczny sposób rozwiną Twoje umiejętności pisarskie i pomogą Ci tworzyć zajmujące i opiniotwórcze teksty krytyczno-artystyczne. W obszarze Twoich akademickich zainteresowań znajdą się nauki o sztuce (historia i metody analizy krytyki artystycznej i myśli o sztuce, techniki artystyczne) i nauki społeczne (antropologia kultury i sztuki, psychologia sztuki, studia genderowe). Przekonasz się, które aspekty kulturowe i historyczne miały największy wpływ na współczesny design. Będziesz mieć szansę poznać i wykorzystać w praktyce metody interpretacji sztuk. Zdobędziesz szeroką wiedzę odnośnie do metamorfozy znaczeń krytyki artystycznej w kontekście konkretnych obszarów sztuki, będziesz doskonale zorientowany we współczesnym życiu kulturalnym i staniesz się częścią procesów badawczych, które diagnozują obecną kondycję sztuki zarówno w Polsce, jak i na świecie.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą kiedy ukończysz studia na kierunku krytyka artystyczna? Zdecydowanie odnajdziesz się w roli opiniotwórczego dziennikarza współpracującego z dowolnym medium, zdobędziesz warsztat krytyka sztuki lub pracownika instytucji kulturalnych, takich jak muzea, domy kultury czy galerie sztuki. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku krytyka artystyczna bardzo często decydują się również na karierę badacza sztuki współczesnej i jej metodologii, osoby promującej sztukę oraz odpowiedzialnej za utrzymywanie wysokiego poziomu kultury oraz edukacji artystycznej społeczeństwa.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku krytyka artystyczna, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, język polski, historia oraz historia sztuki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE KRYTYKA ARTYSTYCZNA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Specjalności na kierunku filologia polska

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując krytykę artystyczną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • terminologii, teorii, metodologii oraz procesów rozwojowych z zakresu badań nad sztuką
 • dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej – od starożytności po współczesność
 • pracy nad bibliografią
 • redagowania zróżnicowanych form literackich i publicystyczno-literackich (np. esej, recenzja, reportaż)
 • swobodnego poruszania się po cywilizacyjnych, kulturowych oraz historycznych kontekstach sztuki
 • interdyscyplinarnych powiązań między badaniami nad sztuką
 • interpretacji, wartościowania i problematyzacji sztuki
 • historycznej zmienności znaczeń sztuki
 • współczesnego życia kulturalnego i społecznego
 • interdyscyplinarnej integracji sztuki
 • formułowania krytycznych opinii o sztuce
 • biegłego i twórczego posługiwania się językiem
 • gromadzenia i wykorzystywania informacji
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KRYTYKA ARTYSTYCZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KRYTYKA ARTYSTYCZNA STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku krytyka artystyczna

Absolwent kierunku krytyka artystyczna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • dziennikarz współpracujący z radiem, telewizją lub prasą
 • pracownik naukowy/akademicki
 • krytyk sztuki
 • wydawnictwach
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, muzeów, galerii sztuki)
 • ekspert ds. rynku artystycznego
 • pracownik ośrodków zajmujących się promocją sztuki
 • pracownik organizacji pozarządowych lub fundacji
 • animator kultury

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYTYKA ARTYSTYCZNA

Komentarze (0)