Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej studia - kierunek studiów 

Kierunki artystyczne w oczywisty sposób odwołują się do talentu kandydatów – do tego magicznego czynnika, z którym rodzimy się bądź nie, którego nie sposób sfabrykować, wymyślić od zera, jeśli nie objawi się nam w odpowiednim momencie. Studia na kierunku edukacja w zakresie sztuki plastycznej nie są pod tym względem wyjątkiem: kształcą przyszłych artystów, którzy już na wstępie muszą wykazać się uzdolnieniami plastycznymi oraz wrażliwością na sztukę. Jest to jednak kierunek wyróżniający się stawianiem na rozwój dodatkowych kompetencji: umiejętności przekazywania wiedzy innym oraz zdolności do propagowania sztuki w społeczeństwie. To studia, które wyciągają artystę z pracowni i prowadzą go między ludzi, by nauczył ich wrażliwości na to, co sam uczynił swoją pasją.

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej przebiegają dwutorowo: wspierają rozwój talentu studenta, poprzez zajęcia teoretyczne i warsztatowe w zakresie dziedzin takich jak malarstwo, rzeźba, rysunek i fotografia. Przyszły absolwent zdobywa wiedzę o sztuce współczesnej i antropologii kultury, uczy się jak wykorzystywać swój talent na polu sztuk pięknych i sztuki użytkowej. Uczestniczy w zajęciach emisji głosu, projektowania graficznego czy aranżacji wnętrz. Drugi tor to zdobywanie kompetencji psychologicznych, pedagogicznych i kuratorskich. W toku studiów przyszły artysta stanie się specjalistą w zakresie nauczania plastyki, kształcenia talentów oraz terapii poprzez sztukę. Nauczy się prowadzenia warsztatów plastycznych, krytycznego podejścia do sztuki oraz promowania jej w instytucjach kultury.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia lub historia sztuki, możliwy egzamin praktyczny – prezentacja prac kandydata w dowolnej technice plastycznej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI PLASTYCZNEJ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej prowadzony jest przez:

Wydział Artystyczny w Cieszynie UŚ

Zobacz inne kierunki Artystyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując edukację artystyczną w zakresie sztuki plastycznej?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • identyfikowania zjawisk z zakresu historii sztuki i sztuki współczesnej
 • rozwijania warsztatu twórczego w wybranej przez siebie dziedzinie sztuki plastycznej (malarstwo, rzeźba, rysunek, fotografia)
 • możliwości rozwoju i promowania własnego talentu na polu sztuk pięknych lub sztuki użytkowej
 • antropologii kultury
 • sposobów i narzędzi służących propagowaniu sztuki
 • sposobów animacji działań twórczych
 • krytycznego podejścia do wytworów sztuki plastycznej
 • wykorzystania multimediów i technologii internetowych w nauczaniu i promowaniu sztuk plastycznych
 • percepcji wizualnej
 • kreatywności
 • wrażliwości przestrzennej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej?

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik artystycznych placówek oświatowych
 • pracownik domu kultury
 • animator działań twórczych
 • promotor działań twórczych (kurator, pracownik galerii sztuki)
 • nauczyciel plastyki
 • artysta sztuk pięknych
 • projektant sztuki użytkowej
 • krytyk sztuki
 • recenzent
 • redaktor działu tematycznego w portalu internetowym lub czasopiśmie specjalistycznym
 • grafik
 • scenograf
 • animator
 • fotograf

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI PLASTYCZNEJ

Komentarze (0)