Przemysłowe technologie informatyczne

Przemysłowe technologie informatyczne

Przemysłowe technologie informatyczne studia - kierunki studiów

Raz na jakiś czas przemysł, czyli produkcja materialna oparta na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, przeżywa momenty przyśpieszenia, rozwojowe skoki, związane z odkryciem przez człowieka nowych materiałów czy możliwości ich przetwarzania. Osiemnastowieczna rewolucja wyprowadziła gospodarkę z warsztatów rzemieślniczych i manufaktur, wprowadzając ją do fabryk i uruchamiając produkcję na szeroką, przemysłową skalę. Współczesny przemysł również przyśpiesza – korzysta z najnowszych technologii, zaawansowanych maszyn i wsparcia informatycznego, dzięki któremu procesy wytwórcze są sprawniejsze, szybsze i zgodne z nowoczesnymi standardami. Wymaga to jednak kształcenia specjalistów, gotowych na interdyscyplinarny rozwój, pracę wymagającą wiedzy z różnorodnych dziedzin, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn. Dziś dąży się do sytuacji, w której za sprawą automatyzacji wszystkich procesów, przemysł osiągnie miano inteligentnego, całkowicie uzależnionego od technologii informatycznych czy innowacyjnych rozwiązań AI (Artificial Intelligence). Czy taki moment w historii międzynarodowego przemysłu ma szansę bytu? Jak sztuczna inteligencja wpływa na procesy produkcyjne w przemyśle? Jakie techniki mikroprocesorowe wspierają produkcję?

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w głowie pomysł na udoskonalenie procesów produkcyjnych w przemyśle, ale potrzebujesz fundamentów teoretycznych i usystematyzowania wiedzy o możliwościach technologicznych w tym zakresie, potrafisz myśleć analitycznie i zależy Ci na zdobyciu umiejętności związanych z diagnozowaniem i planowaniem potencjału rozwojowego firmy, widzisz dla siebie miejsce na rynku, ale nie wiesz jak zacząć, interesuje Cię szeroko pojęty przemysł i potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji, studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne mogą się okazać tym, czego dla siebie szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Studia pozwolą Ci stworzyć własną definicję przemysłu, opartego na innowacyjnych i inteligentnych systemach informatycznych. Fundamentem Twoich przyszłych umiejętności staną się podstawy zarządzania przemysłowymi technologiami informatycznymi. Będziesz dysponować wiedzą na temat podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego. Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat metod pomiarowych oraz sposobów oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów oraz z zakresu podstawowych właściwości i zastosowań materiałów inżynierskich. Poznasz podstawy mechatroniki w zakresie technologii przemysłowych. Będziesz zaznajomiony z metodami zarządzania jakością w procesie produkcyjnym. Zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów komputerowych, w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Oprócz tego dowiesz się, jak tworzyć oraz wykorzystywać oprogramowanie w obszarze przemysłowych technologii informatycznych.

Ponadto będziesz swobodnie poruszać się w zakresie funkcjonowania sieci komputerowych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych czy zasad ochrony zasobów informatycznych. Będziesz mieć uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i praktycznie wiedzę w zakresie budowy stron internetowych, systemów baz danych i metod sztucznej inteligencji. Zdobędziesz podstawową wiedzę w wykorzystaniu systemów wbudowanych oraz w zakresie programowania sterowników. Poznasz metody analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, pracy zespołowej, podejmowania decyzji. Zrozumiesz podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów technologii informatycznych. Rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie polskiej i angielskiej terminologii w obszarze systemów informatycznych.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne? Po ich ukończeniu będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach technicznych, produkujących i projektujących maszyny i aparaturę przemysłową. Doskonałą perspektywą dla Ciebie jest również praca w zakładach obsługujących wysoko wyspecjalizowane urządzenia oparte na nowoczesnych systemach informatycznych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych. Świetną alternatywą jest także zatrudnienie w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne zakłady przemysłowe i projektujące oprogramowanie dla maszyn i urządzeń. Ponadto będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie aparatami oraz urządzeniami technicznymi.
Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne bardzo często decydują się również na indywidualną karierę specjalisty do spraw specjalistyczncyh systemów informatycznych, pracują w parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości i instytucjach transferu technologii.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na przemysłowe technologie informatyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny, przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Opolska Politechnika Opolska Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.05.2020
do 16.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.05.2020
do 16.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 04.10.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując przemysłowe technologie informatyczne?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • dokonywania identyfikacji i formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym
 • narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesami produkcji
 • transferu technologii
 • rozumienia znaczenia umiejętności profesjonalnych dla przemysłu i metod ich rozwoju
 • zarządzania procesami operacyjnymi
 • podstaw finansów i rachunkowości
 • projektowania, programowania oraz realizowania prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • zarządzania projektami
 • podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego
 • zarządzania jakością w procesie produkcyjnym
 • budowy i funkcjonowania systemów komputerowych w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych
 • relacji między przemysłem a ochroną środowiska
 • podstaw matematyki i statystyki oraz ich wykorzystania w przemyśle
 • kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem znajomości specjalistycznego języka angielskiego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Opolska Politechnika Opolska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek przemysłowe technologie informatyczne na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Opolska Politechnika Opolska Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie będziesz pracował po kierunku przemysłowe technologie informatyczne?

Absolwent kierunku przemysłowe technologie informatyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą
 • ekspert do spraw przemysłowych technologii informatycznych w sektorze przemysłowym
 • kontroler jakości
 • specjalista do spraw innowacji przemysłowych
 • ekspert do spraw rozwoju przemysłowych technologii informatycznych
 • specjalista do spraw konsultingu
 • specjalista do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
 • parkach technologicznych
 • inkubatorach przedsiębiorczości
 • instytucjach transferu technologii
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych
 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Komentarze (0)