Przemysłowe technologie informatyczne

Przemysłowe technologie informatyczne

Dodaj do ulubionych

Przemysłowe technologie informatyczne studia - kierunki studiów

Studia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 17 września 2022 r. | przemysłowe technologie informatyczne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności przemysłowe technologie informatyczne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | przemysłowe technologie informatyczne - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na przemysłowe technologie informatyczne na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: przedmiot obowiązkowy: język obcy nowożytny, przedmiot wymagany do wyboru: matematyka, informatyka, fizyka (z astronomią), chemia, język polski.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Przemysłowe technologie informatyczne stopień: (I), czas trwania: 4 lata
tryb: stacjonarne

Przemysłowe technologie informatyczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując przemysłowe technologie informatyczne?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Studia pozwolą Ci stworzyć własną definicję przemysłu, opartego na innowacyjnych i inteligentnych systemach informatycznych.

Fundamentem Twoich przyszłych umiejętności staną się podstawy zarządzania przemysłowymi technologiami informatycznymi. Będziesz dysponować wiedzą na temat podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego.

Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat metod pomiarowych oraz sposobów oceny poprawności przeprowadzanych pomiarów oraz z zakresu podstawowych właściwości i zastosowań materiałów inżynierskich. Poznasz podstawy mechatroniki w zakresie technologii przemysłowych.

Będziesz zaznajomiony z metodami zarządzania jakością w procesie produkcyjnym. Zdobędziesz wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania systemów komputerowych, w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych. Oprócz tego dowiesz się, jak tworzyć oraz wykorzystywać oprogramowanie w obszarze przemysłowych technologii informatycznych.

Ponadto będziesz swobodnie poruszać się w zakresie funkcjonowania sieci komputerowych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych czy zasad ochrony zasobów informatycznych. Będziesz mieć uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie i praktycznie wiedzę w zakresie budowy stron internetowych, systemów baz danych i metod sztucznej inteligencji.

Zdobędziesz podstawową wiedzę w wykorzystaniu systemów wbudowanych oraz w zakresie programowania sterowników. Poznasz metody analizy i rozwiązywania problemów organizacyjnych, pracy zespołowej, podejmowania decyzji.

Zrozumiesz podstawowe pojęcia i zasady związane z ochroną własności intelektualnej w odniesieniu do problemów technologii informatycznych. Rozwiniesz swoje umiejętności językowe w zakresie polskiej i angielskiej terminologii w obszarze systemów informatycznych.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
 • dokonywania identyfikacji i formułowania specyfikacji prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym
 • narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie procesami produkcji
 • transferu technologii
 • rozumienia znaczenia umiejętności profesjonalnych dla przemysłu i metod ich rozwoju
 • zarządzania procesami operacyjnymi
 • podstaw finansów i rachunkowości
 • projektowania, programowania oraz realizowania prostych urządzeń, obiektów, systemów lub procesów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
 • zarządzania projektami
 • podstaw działania urządzeń, maszyn i aparatury oraz podstawowych metod pozwalających zaprojektować obsługę procesu technologicznego
 • zarządzania jakością w procesie produkcyjnym
 • budowy i funkcjonowania systemów komputerowych w tym z zakresu funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych
 • relacji między przemysłem a ochroną środowiska
 • podstaw matematyki i statystyki oraz ich wykorzystania w przemyśle
 • kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem znajomości specjalistycznego języka angielskiego

Jak wyglądają studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne?

Raz na jakiś czas przemysł, czyli produkcja materialna oparta na wykorzystywaniu zasobów naturalnych, przeżywa momenty przyśpieszenia, rozwojowe skoki, związane z odkryciem przez człowieka nowych materiałów czy możliwości ich przetwarzania.

Osiemnastowieczna rewolucja wyprowadziła gospodarkę z warsztatów rzemieślniczych i manufaktur, wprowadzając ją do fabryk i uruchamiając produkcję na szeroką, przemysłową skalę.

Współczesny przemysł również przyśpiesza – korzysta z najnowszych technologii, zaawansowanych maszyn i wsparcia informatycznego, dzięki któremu procesy wytwórcze są sprawniejsze, szybsze i zgodne z nowoczesnymi standardami.

Wymaga to jednak kształcenia specjalistów, gotowych na interdyscyplinarny rozwój, pracę wymagającą wiedzy z różnorodnych dziedzin, w szczególności budowy i eksploatacji maszyn.

Dziś dąży się do sytuacji, w której za sprawą automatyzacji wszystkich procesów, przemysł osiągnie miano inteligentnego, całkowicie uzależnionego od technologii informatycznych czy innowacyjnych rozwiązań AI (Artificial Intelligence).

Czy taki moment w historii międzynarodowego przemysłu ma szansę bytu? Jak sztuczna inteligencja wpływa na procesy produkcyjne w przemyśle? Jakie techniki mikroprocesorowe wspierają produkcję?


 

1. Typ i tryb studiów

Przemysłowe technologie informatyczne to kierunek, który obecnie można realizować tylko w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez uczelnie. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce oraz zdobywaniu wykształcenia, to koniecznie zdecyduj się na powyższy tryb kształcenia.

 

Studia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk ścisłych oraz technicznych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku przemysłowe technologie informatyczne będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu matematyki, chemii mechaniki, informatyki oraz innych nauk ścisłych i technicznych. Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej oferty kształcenia, w której znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Podstawy elektrotechniki
 • Architektura systemów komputerowych
 • Algorytmy i struktury danych
 • Programowanie obiektowe

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci powyższego kierunku będą posiadać szereg umiejętności praktycznych, dzięki którym bez problemu odnajdą się na współczesnym rynku pracy. W ramach studiów nauczysz się programowania oraz tworzenia baz danych, a także korzystania z zaawansowanych narzędzi i programów informatycznych.

Ponadto dowiesz się, w jakiś sposób rozwiązywać złożone problemy inżynierskie przy zastosowaniu metod matematycznych oraz informatycznych. Uzyskaną wiedzę i kompetencje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, które zrealizujesz w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w głowie pomysł na udoskonalenie procesów produkcyjnych w przemyśle, ale potrzebujesz fundamentów teoretycznych i usystematyzowania wiedzy o możliwościach technologicznych w tym zakresie, potrafisz myśleć analitycznie i zależy Ci na zdobyciu umiejętności związanych z diagnozowaniem i planowaniem potencjału rozwojowego firmy, widzisz dla siebie miejsce na rynku, ale nie wiesz jak zacząć, interesuje Cię szeroko pojęty przemysł i potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji, studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne mogą się okazać tym, czego dla siebie szukasz.

 

5. Gdzie studiować Przemysłowe technologie informatyczne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Przemysłowe technologie informatyczne:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Przemysłowe technologie informatyczne trwają 4 lata (studia I stopnia)

Studia pierwszego stopnia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne będą trwały osiem semestrów i zakończą się nadaniem tytuły inżyniera.

Gdzie będziesz pracował po kierunku przemysłowe technologie informatyczne?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne? Po ich ukończeniu będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach technicznych, produkujących i projektujących maszyny i aparaturę przemysłową.

Doskonałą perspektywą dla Ciebie jest również praca w zakładach obsługujących wysoko wyspecjalizowane urządzenia oparte na nowoczesnych systemach informatycznych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach projektowych.

Świetną alternatywą jest także zatrudnienie w instytucjach takich jak: krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe i naukowo-badawcze, szkoły wyższe, specjalistyczne zakłady przemysłowe i projektujące oprogramowanie dla maszyn i urządzeń.

Ponadto będziesz przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie aparatami oraz urządzeniami technicznymi.

Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku przemysłowe technologie informatyczne bardzo często decydują się również na indywidualną karierę specjalisty do spraw specjalistyczncyh systemów informatycznych, pracują w parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości i instytucjach transferu technologii.

 

Absolwent kierunku przemysłowe technologie informatyczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą
 • ekspert do spraw przemysłowych technologii informatycznych w sektorze przemysłowym
 • kontroler jakości
 • specjalista do spraw innowacji przemysłowych
 • ekspert do spraw rozwoju przemysłowych technologii informatycznych
 • specjalista do spraw konsultingu
 • specjalista do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
 • parkach technologicznych
 • inkubatorach przedsiębiorczości
 • instytucjach transferu technologii
 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
 • w jednostkach projektowych lub konstrukcyjnych
 • w jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • w firmach informatycznych, zajmujących się budową lub wdrażaniem narzędzi i systemów informatycznych w przemyśle
 • w jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Informatyczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEMYSŁOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia