Ekonomia - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Ekonomia

Odkryj kierunek Ekonomia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Ekonomia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Ekonomia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku ekonomia w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | Ekonomia Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Lublinie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (KUL), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

W ramach nauczania na kierunku ekonomia studenci nauczą się analizowania problemów ekonomicznych z zastosowaniem technik jakościowych i ilościowych. Ponadto poznają zasady dokonywania analizy finansowej oraz oceny ryzyka inwestycyjnego. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić księgi rachunkowe oraz przygotowywać sprawozdania finansowe.

Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 17 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 700 osób) chciało studiować ekonomię w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku ekonomia w Lublinie: biznes międzynarodowy, ekonomika przedsiębiorstw, handel, przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, rynek pracy i polityka społeczna... specjalności na ekonomii w Lublinie >
 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >

 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3040 zł do 3230 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Lublinie >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, bankowości, biurach rachunkowych, działach finansowych firm i korporacji czy firmach doradczych i konsultingowych.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku praca socjalna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Lublinie?

Studia ekonomiczne w Lublinie w obecnych czasach nieustannie zyskują na popularności, ponieważ na rynku pracy brakuje specjalistów z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponieważ jest to jeden z najbardziej modnych, a także potrzebnych kierunków studiów, na jedno miejsce jest wielu kandydatów.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy

 

By znaleźć się na liście przyjętych, zadbaj o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów, zdawanych najlepiej na poziomie rozszerzonym. Są to przede wszystkim: matematyka, geografia, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, biologia. Uczelnie w Lublinie ustalają indywidualne wymogi rekrutacyjne. Informacje znajdziesz na stronach internetowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Lublinie

Studia na kierunku ekonomia w trybie stacjonarnym oferują trzy uczelnie publiczne w Lublinie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Możliwość nauki na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych na kierunku ekonomia proponują następujące uczelnie prywatne:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Ponadto ekonomię w ramach specjalności na pracy socjalnej można studiować w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Lublinie

Studia bezpłatne na kierunku ekonomia oferują trzy uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Lublinie

Niestacjonarną naukę na ekonomii znaleźć można w ofercie dwóch uczelni prywatnej w Lublinie – Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Społeczno Przyrodniczej w Lublinie.

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Lublinie

Studia niestacjonarne są płatne we wszystkich szkołach publicznych w Lublinie, a cena za jeden rok akademicki wynosi około 3325 zł. ceny - ekonomia Lublin >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety żadna z uczelni w Lublinie nie oferuje kandydatom możliwości podjęcia bezpłatnych studiów niestacjonarnych na ekonomii. Naukę na tym kierunku bezpłatnie można rozpocząć w ramach studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Jedna z najpopularniejszych definicji ekonomii, którą stworzyli Paul Samuelson i William Nordhaus mówi: „Ekonomia to nauka o tym, w jaki sposób istoty ludzkie organizują działania w sferze produkcji i konsumpcji”. Nie można się z nimi nie zgodzić, ponieważ ekonomia to szeroka dziedzina, która zajmuje się gospodarką, przedsiębiorstwami, funkcjonowaniem rynku w zakresie przychodów i kosztów, funkcjonowaniem państwa w życiu gospodarczym, a także problemami społecznymi, na przykład bezrobociem.

Osoby, które myślą o studiowaniu ekonomii w Lublinie, muszą mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza matematyki. Studia ekonomiczne obfitują w zajęcia z przedsiębiorczości, badania rynkowe i gospodarcze. Jeśli te zagadnienia znajdują się w polu Twoich zainteresowań, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek ekonomia w Lublinie można studiować na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytecie Przyrodniczym, a także w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji i w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola. Ze względu na różną specyfikę uczelni, siatka zajęć może być nieco inaczej skonstruowana, wciąż jednak zachowane zostaną przedmioty niezbędne do otrzymania podstawowego wykształcenia, które przysłuży się w dalszej pracy zawodowej.

 

4. Praca po studiach

Absolwenci studiów ekonomicznych w Lublinie posiadają horyzontalną wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości oraz umiejętności, które przysłużą się prowadzeniu obrotu handlowego i wszechstronnych analiz informacji w celu racjonalnego podejmowania decyzji gospodarczych. Absolwenci zdobywają stabilne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych, jednostkach samorządowych w kraju i za granicą, biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż, niejednokrotnie zakładają także własną działalność gospodarczą.

Absolwenci potrafią wykorzystywać zdobytą wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności firm istniejących, a także formułowania zaleceń, które sprzyjają rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów ekonomicznych zapewniają studentom dynamiczne wejście we współczesny rynek pracy.

 
5. Program studiów i przedmioty
 
W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • bankowość i ubezpieczenia,
 • matematy,
 • mikroekonomia,
 • podstawy zarządzania,
 • podstawy marketingu,
 • gospodarkę regionalną,
 • kreowanie przedsiębiorczości
 • i wiele innych.

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak ekonomia oferują także ciekawe specjalności, na przykład: przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej, biznes międzynarodowy, ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, handel. Każda uczelnia w Lublinie ma swoją ofertę specjalizacyjną, jednak warto je śledzić na stronach internetowych, ponieważ specjalności się zmieniają, a ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów.
Absolwenci kierunku ekonomia w Lublinie potrafią przeanalizować problemy podmiotów gospodarujących na podstawie podstawowej wiedzy teoretycznej. Prognozują zjawiska gospodarcze, posługując się przy tym metodami i narzędziami statystyczno-ekonomicznymi. Analizują sytuacje finansowe przedsiębiorstw, a także potrafią zaproponować konkretne rozwiązania na poziomie operacyjnym w przypadku problemów gospodarczych.
Praktyczne umiejętności sprowadzają się zwłaszcza do wykorzystywania języków obcych nowożytnych, które na studiach ekonomicznych są zgłębiane, a także do prowadzenia obrotów handlowych. Wszechstronne, gruntowne wykształcenie zapewnia absolwentom dynamiczne wejście na rynek pracy, który nieustannie zabiega o specjalistów z dziedzin ekonomicznych.
Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Studia na kierunku Ekonomia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku ekonomia w zależności od uczelni podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia, co oznacza, że możesz je realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Trzyletnie studia licencjackie zapewniają podstawową wiedzę niezbędną do podjęcia pracy zawodowej już po zdobyciu tytułu licencjata. Obfitują także w praktykę zawodową, która pomaga wkroczyć na rynek pracy z impetem.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają wiedzę z zakresu stopnia pierwszego. Oferują one dodatkowe specjalności, które wpływają na wszechstronną sylwetkę absolwenta. Studia magisterskie na kierunku ekonomia może realizować również absolwent innego kierunku z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

Ekonomia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku ekonomia w Lublinie?

Absolwenci studiów ekonomicznych w Lublinie mogą spodziewać się zatrudnienia w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych w kraju i za granicą, organizacjach i instytucjach publicznych i prywatnych. Niezbędna wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom prowadzić własną działalność gospodarczą. Absolwenci pracują w biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i w służbach finansowych. Pełnią takie stanowiska jak: specjalista do spraw marketingu i handlu, kierownik działu zakupów, kierownik projektu, specjalista do spraw kluczowych klientów, analityk biznesowy, analityk finansowy, księgowy, menadżer produktu, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu obsługi biznesu.
Wszechstronna wiedza ekonomiczna i umiejętności odnoszące się do prowadzenia obrotu handlowego to cechy, które są niezwykle cenne dla pracodawców wielu branż i przedsiębiorstw. Absolwenci analizują informacje i potrafią podejmować racjonalne decyzje gospodarcze.
Anbsolwenci swoją karierę mogą kształtować zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej zajmując się: audytem i podatkami, badaniami i rozwojem, bankowością, analizą, bezpieczeństwem i higieną pracy, rachunkowością, biznesem, doradztwem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, kontrolingiem, nieruchomościami, obsługą klienta, ubezpieczeniami, public relations. Pracują w administracji publicznej i w administracji biurowej, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej, urzędach pracy, urzędach i izbie skarbowej, a także w wymiarze sprawiedliwości. Jak widzisz możliwości jest bardzo wiele, dlatego warto rozważyć studia na kierunku ekonomia w Lublinie.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oferuje 108 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwerystet Przyrodniczy w Lublinie. 

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Ceny wahają się od 3040 zł do 3230 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Limity miejsc

Uczelnie w Lublinie mają odgórnie ustalają limit miejsc na każdy z kierunków studiów – podobnie dzieje się na kierunku ekonomia. 

Jak wybierani są przyszli studenci na ekonomię? Kandydaci wybierani są na podstawie konkursu świadectw. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na ekonomię w Lublinie to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): 108
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii): 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Ekonomia w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatna, w przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie od tego czy uczelnia jest publiczna czy prywatna – wymagane jest czesne.

Ceny mogą się różnic na poszczególnych uczelniach, jednak istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku ekonomia w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny):
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii):
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: od 3040 zł
 • Wyższa Szkoła Społeczno - Przyrodnicza w Lublinie:
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie:

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Daty opublikowania osób zakwalifikowanych na ekonomię w Lublinie ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelni. Gdzie znaleźć wynik? Kandydaci informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim indywidualnym profilu w systemie IRK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): do 08.07.2022
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych): do 08.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii): do 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po znalezieniu się na liście osób zakwalifikowanych na ekonomię kandydaci muszą złożyć komplet dokumentów, który pozwoli im na znalezienie się na ostatecznej liście studentów w październiku.  

Jak i gdzie złożyć dokumenty rekrutacyjne? Kandydaci najczęściej musza osobiście złożyć dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną – jest to świetna opcja dla osób, które nie mogą w wyznaczonym terminie pojawić się na uczelni.

Przyszli studenci muszą pamiętać, aby dokumenty były kompletne oraz w odpowiedniej formie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie w Lublinie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni.

Co, jeśli się spóźnią lub nie mogą w określonym terminie dostarczyć dokumentów? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. Rozwiązaniem jest wysłanie dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny): od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych):
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii): od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych WSEI) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie niestacjonarne, online, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Lublinie?

Ekonomia to bardzo zajmująca dziedzina społeczno-gospodarcza, którą w dzisiejszych czasach interesuje się wiele osób. Świadczy to niejako o uniwersalności tej dziedziny, ponieważ na rynku gospodarczym zawsze coś się dzieje, podobnie jest z rynkiem pracy i panującym bezrobociem. Ekonomiści badają skąd przychody i skąd koszty, jakie to ma skutki gospodarcze i jak odbija się to na sytuacji społecznej. Nim zdecydujesz, że studia ekonomiczne są właśnie dla Ciebie, zastanów się nad kilkoma kwestiami:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemu?
 • Czy interesujesz się gospodarką i przedsiębiorstwami?
 • Czy jesteś uważny i masz skłonności do analitycznego myślenia?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że w obecnych czasach coraz więcej osób myśli o studiowaniu, dlatego na każdy kierunek jest wielu kandydatów. By zwiększyć swoje szanse, postaraj się o jak najlepsze wyniki z wybranych przedmiotów zdawanych zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. W zależności od uczelni, w procesie rekrutacyjnym uwzględnia się zwłaszcza: matematykę, język obcy, geografię, wiedzę o społeczeństwie, historię. Wysoką pozycję na listach zakwalifikowanych możesz sobie zapewnić także poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci cieszą się zawsze przywilejami i zdobywają najwyższe wyniki. Rozważ udział na przykład w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Społeczeństwie lub Olimpiadzie Matematycznej.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu niezbędnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach z konkursów lub olimpiad, jeśli je posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Lublinie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Lublinie?

Kierunek ekonomia w Lublinie to bardzo interesująca dziedzina nauki, która cieszy się niesłabnącą popularnością.

Marta, studentka drugiego roku studiów magisterskich, tłumaczy:

To bardzo szeroka dziedzina nauki i tak naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości. Na aktualnej specjalności zajmuję się ekonomią międzynarodową. Jest bardzo ciekawie, zwłaszcza dla osób, które faktycznie są zainteresowani światem ekonomistów. Jeśli też tak masz, polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Lublin studia i stopnia

Ekonomia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Lublin studia stacjonarne

Ekonomia Lublin studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia