Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - rekrutacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 10 lipca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną 12 lipca 2023 r.  W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ujk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

Rozpoczęcie rejestracji - I nabór

1 czerwca 2023 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych - I nabór

10 lipca 2023 r.

Egzaminy wstępne - I nabór

11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne - I nabór

12 lipca 2023 r.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

13-18 lipca 2023 r.

Kolejne terminy przyjmowania kompletu wymaganych dokumentów na studia – z listy rezerwowej w przypadku niewypełnienia limitu miejsc - I nabór

19-24 lipca 2023 r.

1-29 września 2023 r.

Rozpoczęcie rejestracji - II nabór

25 lipca 2023 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych - II nabór

17 września 2023 r.

Egzaminy wstępne - II nabór

18 września 2023 r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez komisje rekrutacyjne - II nabór

1 września 2023 r.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia - II nabór

20-25 września 2023 r.

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 19 lipca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji 21 lipca 2023
Składanie dokumentów od 22 lipca do 26 lipca 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 27 lipca do 24 września 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 26 września 2023
Składanie dokumentów od 27 września do 30 września 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ujk.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Kielcach

kierunki studiów w Kielcach

uczelnie i studia w Kielacach

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (46 kierunków) i drugiego (34 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UJK mogą aplikować na 55 kierunków studiów stacjonarnych oraz 32 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Administracja - Filia w Sandomierzu
 • Administracja - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Administration - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Bezpieczeństwo narodowe - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Biologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Data engineering - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Dietetyka - Collegium Medicum UJK
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Humanistyczny UJK
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Sztuki UJK
 • Edytorstwo klasyczne i cyfrowe - Wydział Humanistyczny UJK
 • Ekonomia - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Ekonomia - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny UJK
 • Filologia angielska - Filia w Sandomierzu
 • Filologia angielska - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny UJK
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny UJK
 • Filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny UJK
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Finanse i rachunkowość - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Fizjoterapia - Collegium Medicum UJK
 • Fizyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Fizyka techniczna - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Geografia - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Historia - Wydział Humanistyczny UJK
 • Historia - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Inżynieria biomedyczna - Collegium Medicum UJK
 • Inżynieria danych - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Collegium Medicum UJK
 • Kosmetologia - Collegium Medicum UJK
 • Kosmetologia - Filia w Sandomierzu
 • Kryminologia stosowana - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Humanistyczny UJK
 • Logistyka - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Logistyka - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Logopedia ogólna - Wydział Humanistyczny UJK
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Mechatronika - Filia w Sandomierzu
 • Ochrona środowiska - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Pedagogika - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Pedagogika - Filia w Sandomierzu
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Pielęgniarstwo - Collegium Medicum UJK
 • Pielęgniarstwo - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Politologia - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Położnictwo - Collegium Medicum UJK
 • Praca socjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Prawo - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Psychologia - Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Ratownictwo medyczne - Collegium Medicum UJK
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Studia skandynawskie - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Systemy diagnostyczne w medycynie - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Sztuki plastyczne - Wydział Sztuki UJK
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK
 • Visual arts - Wydział Sztuki UJK
 • Wychowanie fizyczne - Collegium Medicum UJK
 • Wzornictwo - Wydział Sztuki UJK
 • Zarządzanie - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Zarządzanie - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 • Zarządzanie w politykach publicznych - Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK
 • Zdrowie publiczne - Collegium Medicum UJK

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ujk.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2023 do 10.07.2023 od 01.06.2023 do 10.07.2023
Studia II stopnia od 01.06.2023 do 19.07.2023 od 27.07.2023 do 24.09.2023

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2023 do 19.07.2023

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2023 do 10.07.2023

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 27.07.2023 do 24.09.2023

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach : znaleziono 70

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Filia w Sandomierzu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administration
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Data engineering
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Sztuki UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo klasyczne i cyfrowe
Wydział Humanistyczny UJK

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Filia w Sandomierzu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Collegium Medicum UJK

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Collegium Medicum UJK

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Collegium Medicum UJK

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia
Filia w Sandomierzu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia stosowana
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia ogólna
Wydział Humanistyczny UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Filia w Sandomierzu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Filia w Sandomierzu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiki i Psychologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiki i Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Pedagogiki i Psychologii

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne
Collegium Medicum UJK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia skandynawskie
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia

stacjonarne

Systemy diagnostyczne w medycynie
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne

Sztuki plastyczne
Wydział Sztuki UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Visual arts
Wydział Sztuki UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Sztuki UJK

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Filia w Piotrkowie Trybunalskim

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w politykach publicznych
Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zdrowie publiczne
Collegium Medicum UJK

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)