BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Skoczowie

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Giżycku

Bezpieczeństwo zdrowotne stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo zdrowotne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | bezpieczeństwo zdrowotne - uczelnie >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo zdrowotne to nowatorski kierunek, który pozwala zdobyć merytoryczną wiedzę z dziedzin bezpieczeństwa oraz zdrowia. Studenci rozwijać będą wiedzę z pogranicza zarządzania czy funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w kraju. W trakcie nauki dowiedzą się również, jak rozpoznawać różnorodne zagrożenia zdrowia oraz poznają programy, które im przeciwdziałają.

 

Specjalności

Współczesne studia z bezpieczeństwa zdrowotnego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne: bhp i ochrona przeciwpożarowa, naturoterapia z profilaktyką zdrowia, odnowa biologiczna, rehabilitacja i masaż, polityka klimatyczna, psychodietetyka – trener personalny, psychologia zdrowia.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Bezpieczeństwo zdrowotne to kierunek, którego absolwenci mogą pracować w sektorze administracyjnym instytucji związanych z systemem opieki zdrowotnej. Mogą pracować również w działach marketingu i PR firm farmaceutycznych czy zajmujących się problematyką zdrowotną. Ciekawą propozycją pracy będzie również prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z profilaktyką czy też leczeniem chorób.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne:

 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE:

Czego nauczysz się na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

W trakcie studiów przyswoisz wiedzę z zakresu wielu aspektów składających się na bogatą dziedzinę jaką jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas zajęć z ogólnego modelu nauczania, przede wszystkim dowiesz się jak w skuteczny i efektywny sposób zarządzać pracą ratowników medycznych.
Nauczysz się także jak działać w sytuacjach zagrożenia życia, na przykład w czasie klęsk żywiołowych lub innych katastrof.
Jako student będziesz musiał nauczyć się pracy pod presją czasu oraz w sytuacjach stresowych. W ofercie studiów przewidziano liczne specjalizacje, które umożliwiają studentom zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu konkretnej dziedziny.
Będziesz mógł zdecydować, w jakim kierunku chcesz się dalej kształcić i z czym związać swoją przyszłość. Dalszy program studiów zależy od wyboru ścieżki zawodowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców i pracowników sektora bezpieczeństwa, którzy podzielą się ze studentami swoim doświadczeniem i wiedzą.
 
W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • Zasady zdrowego odżywiania
 • Świdaczenia opieki zdrowotnej
 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Systemy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Bezpieczeństwo zdrowotne społeczności lokalnych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami metodyki
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Anatomia
 • Nauki o człowieku
 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pracy w sytuacjach stresowych
 • pracy pod presją czasu
 • działania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia
 • nadzorowania pracy ratowników medycznych
 • rozpoznawania demograficznych, biologicznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia
 • umiejętności przywódcze
 • znajomość zasad zdrowego trybu życia

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne w zależności od wybranej uczelni możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Zajęcia w trybie dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku i pozwalają zrealizować zaplanowane założenia programowe, a także odbyć praktyki zawodowe. Na zajęcia w trybie zaocznym możesz uczęszczać w weekendy i wiążą się one również z dokształcaniem we własnym zakresie.

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wybór trybu kształcenia stanowi z pewnością udogodnienie, które pozwala skupić się na nauce lub połączyć edukację z pracą i życiem zawodowym. Interdyscyplinarnie układane programy kształcenia wypełnione są przedmiotami z zakresu nauk prawnych, społecznych, medycznych. Siatki zajęć dostosowywane są do realizowanej specjalizacji, ale oczywiście przewidują także przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego.

 

Wśród najpopularniejszych przedmiotów są między innymi takie jak:

 • międzynarodowe problemy zdrowia,
 • socjologiczne aspekty bezpieczeństwa,
 • polityka społeczna,
 • bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • promocja zdrowia.

 

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które w życiu zawodowym umożliwiają prowadzenie diagnoz, analiz, a także działanie w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego lub zdarzeń nieprzewidzianych, jak terroryzm czy epidemia.

Kierunek bezpieczeństwo zdrowotne wymaga od kandydatów racjonalnego działania w sytuacjach stresujących, pracy w zespole, komunikatywności. Studia w tym zakresie są idealne dla ludzi z poczuciem misji, którzy pragną dbać o zdrowie i życie oraz zajmować się jego promocją.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Zdrowie to największa wartość jaką posiada człowiek. Nie da kupić się go za żadne pieniądze, a jego utarta wiąże się z dużym stresem, a niekiedy może prowadzić do załamania nerwowego.
Współcześnie, w dobie dużej zapadalności na śmiertelne choroby oraz szerzeniem się klęsk żywiołowych, w której ginie niezliczona liczba osób, wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafiliby reagować w sytuacjach zagrożenia i zająć się koordynowaniem działań mających na celu ochronę zdrowia obywateli.
Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstały innowacyjne studia bezpieczeństwo zdrowotne. Jest to kierunek skierowany do wszystkich tych, którzy chcieliby zawodowo zająć się pomaganiem innym ludziom, poprzez nadzorowanie pracy ratowników medycznych.

Jeżeli więc jesteś osobą empatyczną, o dużych zdolnościach przywódczych i dużą odpornością na stres to studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne są stworzone dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować bezpieczeństwo zdrowotne

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bezpieczeństwo zdrowotne:

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne?

Studia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek bezpieczeństwo zdrowotne możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia mogą odbywać się na pierwszym stopniu. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Tytuł licencjata pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia (kierunków pokrewnych).

Dwuetapowe kształcenie umożliwia zdobywanie szeregu ważnych kompetencji, a także pozwala piąć się po szczeblach awansu zawodowego.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE:

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne będziesz miał kompleksową wiedzę z zakresu nadzorowania pracy ratowników medycznych, działania w sytuacjach zagrożenia życia oraz przeciwdziałania zagrożeniom. Ponadto, zyskasz kwalifikację z obszaru wybranej przez siebie specjalizacji.

Uzyskane kompetencje umożliwią Ci podjęcie pracy w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach, które zatrudniają specjalistów w tych dziedzin. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w służbach medycznych.

Ponadto możesz zająć się prowadzeniem szkoleń z zakresu zdrowia i profilaktyki w oświacie, urzędach i firmach. Bez problemu znajdziesz pracę także w jednostkach rządowych, pozarządowych oraz organizacjach non-profit. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich i podyplomowych i rozważyć rozpoczęcie kariery naukowej.

 

Absoleweni mogą pracować w takich miejscach jak:
 • służby medyczne
 • oświata
 • prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia
 • jednostki rządowe
 • jednostki samorządowe
 • fundacje
 • firmy, zajmujące się problematyką zdrowotną

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo zdrowotne studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo zdrowotne studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo zdrowotne studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo zdrowotne

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (1)

Azalia odpowiedz

Czy ktoś zna WSB w Skoczowie?