NATIONAL SECURITY

NATIONAL SECURITY

Studia na kierunku national security możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet w Siedlcach

Uniwersytet w Siedlcach

National security stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku national security

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

National security stopień: (I)
forma: stacjonarne, niestacjonarne

NATIONAL SECURITY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku national security to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku national security
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku national security możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | national security - uczelnie >

Opis kierunku

Studenci kierunku national security zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, nauk administracyjnych i prawnych, czy nauk politycznych. Ponadto nauczą się przewidywać zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także podejmować działania odpowiednie działania prewencyjne. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru zarządzania kryzysowego i samoobrony.

 

Specjalności

Współczesne studia national security charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku national security: competitive intelligence, state security.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji państwowej na szczeblu centralnym, służbach mundurowych, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, gabinetach politycznych i w zespołach doradczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Bezpieczeństwo wewnętrzne to gwarancja stabilności państwa, dlatego też zawsze istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Dlatego też, ze względu na popularność tego typu studiów, kandydaci na kierunek national security powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wytycznymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

W przypadku kandydatów na studia magisterskie konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów na pokrewnych kierunkach. Ponadto przyszli studenci muszą znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

NATIONAL SECURITY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

National security to studia skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby brać czynny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Kierunek ten przygotowuje przyszłych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, a także uzyskać odpowiednie przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku national security możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku national security będzie oscylował wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, administracją państwową oraz polityką. Studenci skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się analizowania stosunków międzynarodowych oraz podejmowania działań na rzecz ochrony państwa.

Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz wdrażać działania prewencyjne. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijanie zdolności z obszaru zarządzania kryzysowego. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Studia na kierunku national security trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Po ukończeniu studiów na kierunku national security studenci zyskają szansę na ciekawą i perspektywiczną pracę zawodową. Znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z agencjami ochrony osób i mienia, służbami mundurowymi, agencjami detektywistycznymi czy gabinetami politycznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku national security:

 • służby mundurowe
 • gabinety polityczne
 • zespoły doradcze
 • agencje detektywistyczne
 • agencje ochrony osób i mienia
 • administracja rządowa i samorządowa

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

National security studia niestacjonarne

National security studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

National security studia I stopnia

National security studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku national security

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku NATIONAL SECURITY

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Kampus AGH https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJIZu1VqdbFkcR0RezIbqNDLI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b9653-agh.jpg Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kampus przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv9WgpARbFkcR6xkKhuEVqEE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b117c-politechnika-krakowska.jpg Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=UNIWERSYTET%20PEDAGOGICZNY%20KRAK%C3%93W https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/40a0a-miniatura-na-miescie.jpg Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • pl. Kopernika 11a,, 45-040 Opole Uniwersytet Opolski
 • ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCWP6Nl7MHkcRf_xabKDNoaQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/be790-uniwersytet-warszawski.jpg Uniwersytet Warszawski
 • Dzień otwarty Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Komentarze (0)