Dodaj do ulubionych

NATIONAL SECURITY studia – kierunek studiów

Studia na kierunku national security to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3  lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku national security zdobędą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, nauk administracyjnych i prawnych, czy nauk politycznych. Ponadto nauczą się przewidywać zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także podejmować działania odpowiednie działania prewencyjne. Ważnym elementem kształcenia będzie także doskonalenie zdolności z obszaru zarządzania kryzysowego i samoobrony.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji państwowej na szczeblu centralnym, służbach mundurowych, administracji samorządowej, organizacjach pozarządowych, gabinetach politycznych i w zespołach doradczych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Bezpieczeństwo wewnętrzne to gwarancja stabilności państwa, dlatego też zawsze istnieje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu tej dziedziny. Dlatego też, ze względu na popularność tego typu studiów, kandydaci na kierunek national security powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wytycznymi obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku national security to:

 • dwa spośród następujących przedmiotów: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku kandydatów na studia magisterskie konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów na pokrewnych kierunkach. Ponadto przyszli studenci muszą znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NATIONAL SECURITY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Jednostka prowadząca

National security stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku national security

NATIONAL SECURITY - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NATIONAL SECURITY STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NATIONAL SECURITY STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku national security

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

National security to studia skierowane do osób, które w przyszłości chciałyby brać czynny udział w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Kierunek ten przygotowuje przyszłych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, a także uzyskać odpowiednie przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku national security możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku national security będzie oscylował wokół zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, administracją państwową oraz polityką. Studenci skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych i tym samym nauczą się analizowania stosunków międzynarodowych oraz podejmowania działań na rzecz ochrony państwa.

Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe oraz wdrażać działania prewencyjne. Ważnym elementem kształcenia będzie także rozwijanie zdolności z obszaru zarządzania kryzysowego. Jako że zajęcia będą prowadzone w języku angielskim studenci rozwiną swoje zdolności językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Studia na kierunku national security trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY?

Po ukończeniu studiów na kierunku national security studenci zyskają szansę na ciekawą i perspektywiczną pracę zawodową. Znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej. Co więcej, mogą związać swoją przyszłość z agencjami ochrony osób i mienia, służbami mundurowymi, agencjami detektywistycznymi czy gabinetami politycznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku national security:

 • służby mundurowe

 • agencje detektywistyczne

 • gabinety polityczne

 • zespoły doradcze

 • agencje ochrony osób i mienia

 • administracja rządowa i samorządowa

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NATIONAL SECURITY

Komentarze (0)