BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Dodaj do ulubionych

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną - uczelnie >

Opis kierunku

Osoby, które zdecydują się aplikować na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk administracyjnych, prawnych i społecznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz funkcjonowania państwa. W ramach kształcenia nauczą się także rozwiązywania problemów natury społecznej, przeciwdziałania zagrożeniom oraz zarządzania kryzysowego. Ponadto rozwiną sztukę negocjacji oraz mediacji.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w Policji, wewnętrznych służbach ochronnych, centrach zarządzania kryzysowego oraz w fundacjach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Decydując się na złożenie swojej kandydatury na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną, należy zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu można znacznie zwiększyć swoje szanse na tle innych kandydatów i pozytywnie przejść proces rekrutacji.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną to:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

Jednostka prowadząca

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ?

Bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną to studia skierowane do absolwentów studiów wyższych, którzy jednocześnie interesują się tematyką dotyczącą współczesnej polityki, nauk społecznych, czy prawnych. Dzięki złożonemu programowi nauczania studenci będą mieli szansę rozwinąć wszechstronną wiedzą z zakresu powyższych zagadnień oraz zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w sektorze bezpieczeństwa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną będzie oscylował wokół zagadnień związanych z naukami administracyjnymi, prawnymi, społecznymi, czy politycznymi. Studenci będą mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat systemu bezpieczeństwa państwa oraz współczesnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób funkcjonują instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jednostki samorządu terytorialnego. Poza wiedzą teoretyczną skupią się również na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się analizowania sytuacji społecznych oraz rozpoznawania zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa państwa. Co więcej, poznają zasady zarządzania kryzysowego, nadzorowania projektów oraz pracy instytucji związanych z bezpieczeństwem. Uzyskaną wiedzę i przygotowanie wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk zawodowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ?

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną można podjąć zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Absolwenci będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych, w tym w Policji, Straży Miejskiej, czy Straży Granicznej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z instytucjami bezpieczeństwa, firmami ochroniarskimi oraz centrami zarządzania kryzysowego. Ze względu na znajomość języka angielskiego, po ukończeniu studiów można pracować w firmach i instytucjach zagranicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną:

 • Policja

 • Straż Miejska

 • Straż Graniczna

 • firmy ochroniarskie

 • instytucje bezpieczeństwa

 • centra zarządzania kryzysowego.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia