Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Dodaj do ulubionych

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności obronność i bezpieczeństwo narodowe możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | obronność i bezpieczeństwo narodowe - uczelnie >

Opis kierunku

Kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe ma charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie. Zgłębiają zarówno podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, zdobywają wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP, a także poznają zasady ich funkcjonowania. Mają okazję zapoznać się z zagadnieniami odnoszącymi się do zagrożeń współczesnego świata różnego typu.

 

Specjalności

Współczesne studia z obronności i bezpieczeństwa narodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe: obrona terytorialna, wsparcie służb mundurowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w policji, straży miejskiej, służbach specjalnych, państwowej straży pożarnej, a także w straży granicznej i służbie więziennej. Są przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.  

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Obronność i bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Obronność i bezpieczeństwo narodowe - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Jeśli chcesz pracować w służbach mundurowych lub organizacjach, które działają na rzecz bezpieczeństwa, kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe jest właśnie dla Ciebie. Studia w tym zakresie umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem narodowym.

Studenci mają okazję nabyć kompetencji do samokształcenia, dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, a także dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak: psychologia stresu w służbach mundurowych, przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych, problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata, taktyka współczesnego pola walki, podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Studenci rozwijają umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, a także uczą się zasad funkcjonowania wojska i Sił Zbrojnych RP oraz poznają zagadnienia odnoszące się do zagrożeń współczesnego świata. Rozwijają również kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie minimum B2.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Absolwenci kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe mają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Zajmują się przeciwdziałaniem zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu wszystkich wojskowych i cywilnych zasobów państwa. Starają się odpierać agresję oraz przygotować państwo i jego podstawowe instrumenty do działalności obronnej. Pracują między innymi w ratownictwie technicznym, służbach więziennych, straży pożarnej oraz w policji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

 • policja
 • straż miejska
 • służby specjalne
 • państwowa straż pożarna
 • krajowa administracja skarbowa
 • straż graniczna
 • służba więzienna

Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach służb mundurowych. Mogą również wybrać działalność naukową lub badawczą, jednocześnie biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski
 • ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJoTuW7B5bFkcRCmmIk7KFjxI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6ee41-ue-krakow-studia.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie