Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Obronność i bezpieczeństwo narodowe

Dodaj do ulubionych

Obronność i bezpieczeństwo narodowe studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe ma charakter interdyscyplinarny, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie. Zgłębiają zarówno podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa, zdobywają wiedzę o wojsku i Siłach Zbrojnych RP, a także poznają zasady ich funkcjonowania. Mają okazję zapoznać się z zagadnieniami odnoszącymi się do zagrożeń współczesnego świata różnego typu.

Absolwenci zatrudniani są w policji, straży miejskiej, służbach specjalnych, państwowej straży pożarnej, a także w straży granicznej i służbie więziennej. Są przygotowani do podjęcia pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej oraz innych organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia.  

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Obronność i bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.03.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Jeśli chcesz pracować w służbach mundurowych lub organizacjach, które działają na rzecz bezpieczeństwa, kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe jest właśnie dla Ciebie. Studia w tym zakresie umożliwią Ci zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem narodowym.

Studenci mają okazję nabyć kompetencji do samokształcenia, dostrzegania i formułowania problemów moralnych oraz dylematów etycznych, a także dostrzegania problemów i proponowanie niestandardowych rozwiązań. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W siatce zajęć kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak: psychologia stresu w służbach mundurowych, przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwo informacji i ochrona danych, problemy bezpieczeństwa wybranych regionów świata, taktyka współczesnego pola walki, podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Studenci rozwijają umiejętności obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk społecznych, a także uczą się zasad funkcjonowania wojska i Sił Zbrojnych RP oraz poznają zagadnienia odnoszące się do zagrożeń współczesnego świata. Rozwijają również kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie minimum B2.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Studia na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek obronność i bezpieczeństwo narodowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE?

Absolwenci kierunku obronność i bezpieczeństwo narodowe mają bardzo wiele możliwości rozwoju i zatrudnienia. Zajmują się przeciwdziałaniem zagrożeniom polityczno-militarnym przy wykorzystaniu wszystkich wojskowych i cywilnych zasobów państwa. Starają się odpierać agresję oraz przygotować państwo i jego podstawowe instrumenty do działalności obronnej. Pracują między innymi w ratownictwie technicznym, służbach więziennych, straży pożarnej oraz w policji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Obronność i bezpieczeństwo narodowe:

  • policja
  • straż miejska
  • służby specjalne
  • państwowa straż pożarna
  • krajowa administracja skarbowa
  • straż graniczna
  • służba więzienna

Absolwenci są przygotowani do pracy w jednostkach służb mundurowych. Mogą również wybrać działalność naukową lub badawczą, jednocześnie biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Komentarze (0)