BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

Dodaj do ulubionych

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo transgranizczne to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku bezpieczeństwo transgeniczne zdobędą wszechstronną wiedzę na temat bezpieczeństwa i funkcjonowania służb mundurowych, w tym Policji i Straży Miejskiej. Ponadto dowiedzą się więcej na temat polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Poza wiedzą teoretyczną skupią się również na doskonaleniu umiejętności praktycznych. W ramach kształcenia nauczą się podejmowania działań związanych z ochroną granicy kraju. Co więcej, zyskają zdolność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w Straży Granicznej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz w Krajowej Administracji Skarbowej.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby jak najlepiej wypaść na tle innych kandydatów na kierunek bezpieczeństwo transgraniczne, przed złożeniem aplikacji należy zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Jednostka prowadząca

Bezpieczeństwo transgraniczne stopień: (I)
tryb: stacjonarne

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE?

Bezpieczeństwo transgeniczne to studia skierowane do wszystkich osób, które w przyszłości chciałyby pracować w służbach mundurowych i zajmować się działaniami związanymi z bezpieczeństwem granicznym. Dzięki temu, że kierunek ten prowadzony jest we współpracy ze służbami mundurowymi, studenci nie tylko zyskają przygotowanie teoretyczne, ale także wykształcą kompetencje praktyczne i poznają specyfikę pracy w sektorach bezpieczeństwa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo transgenicznemożemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne zakłada realizację zajęć teoretycznych, jak i warsztatowych. Dzięki temu studenci zyskają kompleksową wiedzę z obszaru szeroko pojętego bezpieczeństwa, nauk politycznych, społecznych, czy prawnych.

Ponadto, poznają społeczne i ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa oraz dowiedzą się więcej na temat zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach kształcenia nauczą się również przeciwdziałania takim zjawiskom, jak: nielegalne migracje, przemyt towarów, handel ludźmi i terroryzm.

Poza wiedzą teoretyczną, studenci rozwiną również szereg umiejętności praktycznych, które wykorzystają w swojej pracy zawodowej. Podczas studiów nauczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykształcą zdolności strzeleckie i zdobędą umiejętność samoobrony, którą zastosują w czasie licznych interwencji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE?

Studia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE?

Ukończenie studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne daje wiele możliwości zawodowych. Absolwenci znają zatrudnienie w służbach mundurowych, między innymi w Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej, czy Straży Ochrony Kolei. Ponadto, po ukończeniu studiów mogą związać swoją przyszłość z instytucjami bezpieczeństwa oraz z firmami ochroniarskimi, gdzie wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności. Dobrym rozwiązaniem będzie także kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne:

 • Policja

 • Straż Miejska

 • Straż Graniczna

 • Straż Ochrony Kolei

 • instytucje bezpieczeństwa

 • firmy ochroniarskie

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE

Komentarze (0)

POPULARNE

studia

matura 2021

 

 

CIEKAWE

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia