Bezpieczeństwo publiczne

Bezpieczeństwo publiczne

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo publiczne studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo w biznesie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo publiczne rozpocznie się 7 maja 2022 r. i potrwa do 30 września 2022 r. | bezpieczeństwo publiczne - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo publiczne możesz podjąć na 9 uczelniach publicznych oraz 9 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym) | bezpieczeństwo publiczne - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Bezpieczeństwo publiczne to kierunek stanowiący odpowiedź na zapotrzebowanie rynku zatrudnienia. Dziś bowiem notuje się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą wiedzieli, jak zaplanować świadome działania prewencyjne oraz jak powinna wyglądać mądre zarządzanie kryzysowe. Tego wszystkiego nauczą się studenci kierunku bezpieczeństwo publiczne.

 

Praca po studiach

Co ważne – swoje kompetencje będą opierać oni na stabilnych podstawach teoretycznych, obejmujących interdyscyplinarne zagadnienia. Studenci poznają bowiem podstawy prawa, zarządzania czy funkcjonowania instytucji w sektorze publicznym. Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w różnorodnych publicznych organach zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa publicznego.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z procesem rekrutacyjnym, ponieważ uczelnie ustalają go indywidualnie. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Wymagania rekrutacyjne są zmienne i zależą od poziomu i trybu kształcenia 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Bartoszycach

Bezpieczeństwo publiczne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Jaworznie

Bezpieczeństwo publiczne stopień: (I)
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Nauki o polityce stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku nauki o polityce

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo publiczne - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo publiczne

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE?

Kierunek bezpieczeństwo publiczne stanowi badawczą odpowiedź na nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W trakcie zdobywanego wykształcenia będzie miał/a okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do roli sił zbrojnych w zapewnieniu porządku publicznego, do cywilizacyjnych, kulturowych i ekonomicznych aspektów ochrony, a także sposobów zwalczania przestępczości.

Studia w zakresie bezpieczeństwa publicznego są idealne dla osób odważnych, sumiennych, wykazujących się determinacją w dążeniu do celu. Powinieneś/powinnaś być odporny/a na stres, lubić adrenalinę, interesować się bezpieczeństwem. Będziesz przygotowywany/a do podjęcia pracy w organach ścigania oraz o pełnieniu służby dla kraju.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo publiczne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci bezpieczeństwa publicznego uczęszczają na szereg najważniejszych przedmiotów, w których trakcie zapoznają się z systemem politycznym państwa, bezpieczeństwem środowiskowym, bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym RP, przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu RP, systemami zarządzania kryzysowego w administracji publicznej.

Nabędziesz umiejętności sprowadzające się do rozwiązywania konfliktów i profesjonalnej współpracy z negocjatorami. Będziesz miał/a okazję poznać problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych, zgłębisz zagadnienia odnoszące się do działalności przestępczej i terroryzmu.

Rozwiniesz również predyspozycje językowe w zakresie posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo publiczne trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE?

Absolwenci bezpieczeństwa publicznego mają bardzo wiele możliwości zawodowych. Zatrudniani są w administracji samorządowej i rządowej, jednostkach zarządzania kryzysowego, jak również w straży miejskiej, żandarmerii wojskowej, formacjach ochrony osób i mieni. Stają się specjalistami do spraw bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo publiczne:

 • służby mundurowych (Służba Więzienna, Wojsko Polskie, ABW)
 • struktury administracji rządowej i samorządowej
 • organizacje podległe Ministerstwu Obrony Narodowej
 • prywatne instytucje zajmujące się bezpieczeństwem publicznym
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Możesz pracować również w policji, straży pożarnej, służbie celnej, straży granicznej, w wojskowości oraz w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia