BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

Dodaj do ulubionych

Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia - studia podyplomowe

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia - studia podyplomowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów zjazdy
Poziom studiów studia podyplomowe

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia - studia podyplomowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej | bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia - studia podyplomowe - uczelnie >

Kierunek przeznaczony jest głównie dla kadry kierowniczej pracującej w instytucjach publicznych i organizacjach prywatnych, którzy zajmują się bezpieczeństwem i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i chcą zwiększyć swoją wiedzę w tym zakresie.

 

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia zwykle wystarczy wysłać zgłoszenie i dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni legitymować się dyplomem inżyniera, magistra lub licencjata. Liczba osób, które zostaną przyjęte na studia, może być ograniczona. Należy także pamiętać, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych kierunek może nie zostać otwarty. Nauka wiąże się zwykle z dodatkowymi opłatami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA - STUDIA PODYPLOMOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA?

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia realizowany jest w trybie niestacjonarnym. Część zajęć może być prowadzona online za pomocą narzędzi do nauki zdalnej. Studenci mogą uczestniczyć w ćwiczeniach i warsztatach, podczas których trenują umiejętności praktyczne oraz wykładach odpowiedzialnych za wiedzę teoretyczną. Wśród kadry kierunku znajdują się zwykle wykwalifikowani pracownicy dydaktyczni uczelni. Efekty kształcenia mogą być sprawdzane za pomocą zaliczeń i egzaminów w formie pisemnej lub ustnej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia możemy podzielić na:

1. Typ                                                                   

 

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej otrzymują szeroką wiedzę z zakresu m.in. regulacji prawnych  i organów działających na rzecz ochrony państwa. Mogą zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa w działaniach administracyjnych, a także nauczyć się rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom. Dowiadują się także często, w jaki sposób przebiega proces podejmowania decyzji w stanach nadzwyczajnych. W trakcie studiów słuchacze mogą także zapoznać się z tematyką bezpieczeństwa imprez masowych  czy obrony cywilnej.

Zagadnienia, które mogą się znaleźć w programie bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia to m.in.:

 • współczesne problemy bezpieczeństwa
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego (organizacja - kompetencje)
 • zarządzanie kryzysowe
 • stany nadzwyczajne – regulacje prawne
 • psychologia sytuacji kryzysowych – psychologia tłumu, negocjacje, pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych

Słuchacze mają również możliwość wzięcia udziału w zajęciach omawiających problematykę ochrony informacji niejawnych. Mogą także dowiedzieć się jaką rolę odgrywa teleinformatyka w sytuacjach zagrożenia.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia trwają przeważnie 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W DZIAŁANIACH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SYTUACJE ZAGROŻENIA?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych. Mogą spróbować swoich sił w tworzeniu planów i centrów zarządzania kryzysowego. Praca może czekać zarówno w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, jak i sektorze prywatnym. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia we wszystkich organizacjach zajmujących się ogólnie pojętym bezpieczeństwem ludności czy instytucji.

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej - sytuacje zagrożenia to m.in.:

 • administracja państwowa
 • centra zarządzania kryzysowego

 

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Łódź https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/09650-akademia-sztuk-pieknych-w-L.jpg Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 • al. 29 listopada 46, Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJs1jZtnxZFkcRIL31oU9pRng https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d5c56-ur-krakow.jpg Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • ul. Sucharskiego 2,, 35-225 Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wsiz+rzeszow https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dadcc-wsiz-rzeszow.jpg Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9b9a6-politechnika-gdanska.jpg Politechnika Gdańska
 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka