Położnictwo - Warszawa

Położnictwo - Warszawa

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

28.05.2024

Położnictwo studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Położnictwo w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na położnictwie w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na WUM wyniósł 191 punktów.

Położnictwo - Warszawa
Studia na kierunku położnictwo w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia położnicze poświęcone są zagadnieniom z zakresu nauk medycznych, biologicznych i psychologicznych. Absolwenci położnictwa mają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania organizmu noworodków i sprawowania opieki nad ciężarną kobietą. Poza umiejętnościami takimi jak rozpoznawanie ciąży czy odbieranie porodu, studenci uczą się kompetencji społecznych ważnych w przypadku postępowania z depresją poporodową. Student w programie kształcenia może znaleźć takie zajęcia jak: rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, choroby wewnętrzne, terapia bólu ostrego i przewlekłego czy ginekologia dziecięca i dziewczęca.

Najczęstszym miejscem pracy absolwentów tego kierunku są szpitale, kliniki oraz placówki medyczne posiadające oddziały położnicze. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy wzrost zapotrzebowania na doule, czyli prywatne opiekunki kobiet ciężarnych — w tej roli doskonale odnajdą się absolwenci położnictwa. Wzrasta również popularność szkół rodzenia, w których panuje ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów. Studia położnicze dają kompetencje niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie np. metod planowania rodziny. Położne i położnicy znajdują zatrudnienie także w sanatoriach, a nawet żłobkach.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Warszawie rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r. i potrwa do 15 października 2024 r. | Położnictwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek położnictwo w Łodzi

W Warszawie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWarszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka w Warszawie, Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych.

 

Gdzie studiować położnictwo bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2023/2024, Warszawski Uniwersytet Medyczny bezpłatne miejsca na studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM oraz uczelni prywatnej.

Kierunek położnictwo - uczelnie w Warszawie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. położnictwo Warszawa - przedmioty maturalne

Żeby dostać się na studia medyczne na kierunku Położnictwo w Warszawie, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, chemia. Warto mieć na względzie fakt, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą się nieco różnić w zależności od wyboru miejsca ich podjęcia.

Należy również pamiętać, aby do nauki do matury podejść bardzo na poważnie, gdyż Położnictwo jest jednym z chętniej wybieranych kierunków medycznych w Warszawie – konkurencja będzie na tyle duża, że grono studentów zasilą tylko najlepsi!

 

Położnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: język polski, język obcy nowożytny i biologia albo chemia, albo fizyka i astronomia, albo fizyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na położnictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku położnictwo w Warszawie

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne I stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Pielęgniarstwo to sprawne poruszanie się między różnymi odłamami medycyny. Aby być skutecznym pracownikiem, zdolnym do niesienia oczekiwanej przez pacjentki pomocy, będziesz musiał przygotować się na zgłębienie wiedzy z niemal wszystkich dziedzin tej nauki.

Poznasz podstawy ludzkiej fizjologii i anatomii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie organizmu noworodków i małych dzieci. Wiedza o prawidłowych procesach rozwojowych noworodka pozwoli ci na wstępne zdiagnozowanie ewentualnych dolegliwości oraz skierowanie do lekarza o danej specjalizacji.

Dowiesz się nieco o zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonywać przy noworodku oraz samym sposobie ich przeprowadzania, aby zapobiec uszkodzeniu nieukształtowanych części jego ciała.

Podstawy psychologii pozwolą ci na podejmowanie skutecznej współpracy z rodzicami dzieci, nawet najbardziej wymagającymi i kapryśnymi.

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Nabywane umiejętności

Położnictwo to dziedzina poświęcona m.in.: podstawom opieki położniczej, technikom położniczym, zasadom prowadzenia porodu czy podstawom neonatologii i opieki neonatologicznej i położniczej. Ponadto studia na tym kierunku poruszają także zagadnienia związane np. z: pediatrią i pielęgniarstwem pediatrycznym, chorobami wewnętrznymi, chirurgią, ginekologią i opieką ginekologiczną, a nawet z psychiatrią.

Studenci położnictwa szkolą się w zakresie m.in. profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prowadzenia działań profilaktycznych lub dotyczących promocji zdrowia wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu lub chorej ginekologicznie. Położnictwo pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne np. do rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, a także do sprawowania opieki nad matką i noworodkiem.

Absolwenci położnictwa mogą występować o prawo wykonywania zawodu położnej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. na oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych i niemowlęcych czy na oddziałach patologii noworodka, patologii ciąży lub chirurgii noworodka. Ponadto kompetencje położnych cenione są również m.in. w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach położniczej opieki domowej czy w szkołach rodzenia.

Polecane:

Ile trwają studia na kierunku położnictwo w Warszawie

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Położnictwo w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat / licencjat położnictwa
studia II stopnia 2 lata magister położnictwa

Jaka praca po położnictwie

Absolwentki i absolwenci położnictwa znajdą zatrudnienie przede wszystkim w placówkach medycznych. Będą to przykładowo oddziały ginekologiczne, patologii ciąży czy neonatologii i pediatrii. To właśnie tam wykwalifikowani specjaliści dbać będą o przyszłe mamy oraz wspierać je w trudach pierwszych dni macierzyństwa.

czytaj dalej jaka praca po położnictwie

Jak wygląda rekrutacja na położnictwo w Warszawie

Położnictwo to jeden z kierunków medycznych i jednocześnie jeden z najstarszych zawodów świata! Studia zostały stworzone z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy czują powołanie do otaczania profesjonalną opieką kobiet ciężarnych oraz do wspierania ich w zarazem trudnych i wyjątkowych pierwszych dniach macierzyństwa. Położnictwo w Warszawie to kierunek pozwalający na otrzymanie kompleksowej wiedzy z anatomii, fizjologii, ginekologii i wielu innych nauk pokrewnych.
Studenci rozwijać będą również kompetencje miękkie niezwykle przydatne w późniejszej pracy z pacjentami – zarówno w szpitalach, szkołach rodzenia, jak i przychodniach ginekologicznych. Położone po studiach I stopnia mogą pomyśleć również o kontynuowaniu nauki.

Położnictwo - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Jakie progi na położnictwo w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Warszawski Uniwersytet Medyczny na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 191 punktów.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc – rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przyjmują te osoby, które zajęły odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku położnictwo w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 144

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są indywidualnie przez uczelnie w wybranych przez nie terminach. Kandydaci mogą znaleźć informacje dotyczące decyzji szkoły w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dane dotyczą także liczby zdobytych przez kandydatów punktów, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczeni kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile kosztują studia na kierunku położnictwo w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku położnictwo w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4600 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. 

Położnictwo studia Warszawa - ceny 2023

 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4600 zł
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych - od 5000 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące siędo wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Warszawa studia i stopnia

Położnictwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Warszawa studia stacjonarne

Położnictwo Warszawa studia niestacjonarne

Położnictwo w Warszawie

 • Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek położnictwo w Warszawie?

  Gdzie studiować

  Kierunki studiów w Warszawie, w zależności od osobistych oczekiwań i preferencji, można zazwyczaj podjąć na przynajmniej kilku uczelniach. Podobnie jest z Położnictwem. Dlatego jedną z najistotniejszych kwestii, nad którą należy się zastanowić tuż przed rekrutacją na ten kierunek, jest wybór uczelni.

  Kiedy jesteś już pewien co do miejsca w Warszawie, w którym chciałbyś podjąć naukę, pozostaje ci już tylko zapoznanie się z procedurami rekrutacyjnymi.

  Studia medyczne w Warszawie, do których należy między innymi Położnictwo, wymagają od przyszłego kandydata na studia pierwszego stopnia dobrego przygotowania z zakresu nauk przyrodniczych takich, jak biologia, chemia oraz fizyka, czego dowodem powinien być wysoki wynik uzyskany na egzaminie dojrzałości.

   

  Proces rekrutacji

  Rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia będzie wiązało się z koniecznością wzięcia udziału w konkursie świadectw maturalnych (w przypadku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej) dlatego warto naukę do matury rozpocząć już dziś.

  Kandydaci na studia drugiego stopnia zmierzą się z koniecznością wzięcia udziału w konkursie dyplomów ukończenia studiów licencjackich na innym kierunku medycznym lub pokrewnym. Warto postarać się o jak najlepsze oceny, gdyż chętnych z pewnością nie będzie brakować.

   

  Wymagane dokumenty

  Kiedy już upewnisz się, że osiągnięte wyniki na egzaminie maturalnym lub oceny z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia dadzą ci realne szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście szczęśliwców, którzy już w październiku rozpoczną studia na kierunku Położnictwo w Warszawie, przystąpisz do elektronicznej rejestracji kandydatów.

  Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w kwestii dostania się na Położnictwo na wybranej warszawskiej uczelni, pozostanie ci już tylko skompletowanie pliku potrzebnych dokumentów i dostarczenie ich do dziekanatu danej uczelni. Przyda ci się kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, fotografia o wymiarach 35X45mm oraz formularz z twoimi danymi osobowymi.

   

  STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

  kierunki studiów w Warszawie

  studia w Warszawie

   

  POŁOŻNICTWO - ważne informacje

  położnictwo studia

  studia medyczne w Warszawie

  studia medyczne w Polsce

  zasady rekrutacji na studia

   

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek studia w Warszawie, warto, abyś zasięgnął opinii studentów. Położnictwo w Warszawie cieszy się dobrą renomą, o czym świadczy wypowiedź jednego z absolwentów.

 

Michał, absolwent studiów na kierunku Położnictwo w Warszawie, mówi:

„Przed moją aplikacją na studia, rodzina ciągle mi powtarzała, że to kierunek dla kobiet. Chcąc udowodnić im swoje racje, coraz bardziej utwierdzałem się w tym, że chcę iść właśnie na takie studia. Lubię przedmioty przyrodnicze i osiągnąłem z nich wysoki wynik na maturze, co ułatwiło mi dostanie się na Położnictwo. Dzisiaj pracuję w zawodzie i bardzo się cieszę, że nie poszedłem za głosem najbliższych.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia