Mechatronika - Wrocław

Mechatronika - Wrocław

Studia na kierunku mechatronika w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Mechatronika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika

28.05.2024

Mechatronika studia Wrocław 2024 | woj. dolnośląskie

Mechatronika we Wrocławiu to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 2 różne specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na PWR wyniósł 187,1 punktu.

Mechatronika - Wrocław
Studia na kierunku mechatronika w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku mechatronika obejmują naukę takich dziedziny jak informatyka, elektrotechnika oraz mechanika. Studenci zaznajamiają się z pełnym procesem powstawania maszyn i robotów, od fazy ich projektowania po programowanie. Dzięki temu absolwenci mechatroniki wiedzą jak poprawnie konstruować specjalistyczne urządzenia, maszyny czy pojazdy oraz potrafią pisać programy i aplikacje niezbędne do ich obsługi.

Ukończenie mechatroniki daje możliwość zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym, lotnicznym czy w firmach produkujących urządzenia medyczne. Absolwenci posiadają też wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w biurach konstrukcyjnych, a nawet laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechatronika w mieście Wrocławiu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Mechatronika Wrocław - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek mechatronika we Wrocławiu

We Wrocławiu mechatronikę możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Wrocławska oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek mechatronika - uczelnie we Wrocławiu:

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechatronika we Wrocławiu

W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, język polski, matematyka. | mechatronika Wrocław - przedmioty maturalne

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechatronika zarezerwowane są jedynie dla najlepszych kandydatów, którzy w procesie rekrutacji zdobędą największą liczbę punktów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, swoje przygotowania do matury musisz rozpocząć już dziś. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe takie jak matematyka oraz fizyka.

Oprócz nich warto, abyś także pomyślał o zdawaniu jednego języka obcego nowożytniego, ponieważ jego doskonała znajomość pozwoli ci w przyszłości na pracę na arenie międzynarodowej. Pamiętaj także o tym, by wybrane przedmioty zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ to znacznie zwiększy atrakcyjność twojej kandydatury.

Mechatronika Politechnika Wrocławska - przedmioty maturalne

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek mechatronika bierze pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, język obcy, język polski oraz fizyka, będąca przedmiotem dodatkowym. Ponadto Politechnika Wrocławska rozpatruje także wyniki z egzaminu zawodowego, jeśli takowy został ukończony przez kandydata. dowiedz się więcej

 


* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnymStudia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek mechatronika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Wrocławska (Wydział Mechaniczny) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i  przedmioty

Program kształcenia na studiach na kierunku mechatronika jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci wrocławskiej politechniki muszą się liczyć z wieloma godzinami, poświęconymi na naukę. Oczywiście praca ta warta jest swojego zachodu, ponieważ w przyszłości na mechatroników czeka bardzo interesujące zatrudnienie. Pasjonaci mechatroniki będą swoje kształcenie opierać przede wszystkim na zagadnieniach czerpiących z matematyki, fizyki oraz chemii. Te trzy dyscypliny stanowią podstawę kształcenia na tym kierunku i jedynie ich doskonałe opanowanie pozwala na zgłębianie wszystkich skomplikowanych treści kształcenia. Przykładowe przedmioty, z którymi stykać się będą studenci, obejmują:

 • inżynierię materiałową;
 • bioinżynierię;
 • mechanika;
 • podstawy automatyzacji;
 • teorie sterowania i wiele, wiele innych.

Studia we Wrocławiu na kierunku mechatronika wymagają zatem dużej wytrwałości i zarezerwowane są wyłącznie dla studentów, którzy mają w sobie mnóstwo zapału do nauki. Pasjonaci mechatroniki uczestniczyć będą także w blokach przedmiotów obieralnych, które kształcą już bardzo wąskie predyspozycje zawodowe. Bloki obieralne dotyczą zagadnień związanych z:

 • informatyka;
 • programowaniem proceduralnym;
 • komunikacją sieciową;
 • czy programowaniem obiektowym.

Przyszli mechatronicy otrzymują zatem bardzo rzetelne wykształcenie, które znacznie przekłada się na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Mechatronicy dysponują bowiem nie tylko rozbudowaną wiedzą, lecz przede wszystkim potrafią wykorzystać ją w praktyce podczas uczestniczenia w różnego rodzaju projektach. Nie tylko uczą się projektowania, konstruowania i projektowania mechanizmów. Nieustannie rozwijają też swoje kompetencje miękkie, związane z pracą w grupie, jednie owocne współdziałanie może sprawić, że dany pomysł osiągnie sukces podczas realizacji.

 

Nabywane umiejętności

Mechatronika to kierunek skierowany w szczególności do tych osób, które interesują się np. dziedzinami inżynierskimi o interdyscyplinarnym charakterze. Studenci mechatroniki zdobywają wiedzę w zakresie m.in.: materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania czy automatyki i robotyki. Uczestnicy rozwijając cenne umiejętności praktyczne, które niezbędne są np. do analizowania i projektowania prostych układów elektronicznych czy dobierania sensorów i układów wykonawczych do wymagań wskazanego obiektu.

Studia na mechatronice mają na celu wyszkolenie specjalistów, którzy gotowi będą m.in. do projektowania algorytmów implementujących na urządzenia komputerowe, analizowania i dobierania technologii wytwarzania mechanicznego i elektronicznego czy do projektowania, integrowania i modelowania prostych układów mechatronicznych oraz weryfikowania poprawności ich działania.

Absolwenci mechatroniki to specjaliści cenieni zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Dzięki temu osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą szukać zatrudnienia m.in. w działach utrzymania ruchu, w stacjach serwisowych, w warsztatach samochodowych czy w firmach produkujących maszyny oraz narzędzia charakterystyczne np. dla motoryzacji, medycyny czy branży AGD. Ponadto absolwenci mechatroniki mogą rozpocząć własną działalność projektową lub gospodarczą w środowisku technologicznym i produkcyjnym.

Polecane:

 

Jakie są specjalności na mechatronice we Wrocławiu

Współczesne studia z mechatroniki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechatronika we Wrocławiu: mechatronika maszyn i pojazdówmechatronika w systemach wytwórczych.

Sprawdź specjalności na mechatronice we Wrocławiu

 

Po jakim profilu na kierunek mechatronika we Wrocławiu

Na kierunku mechatronika najlepiej odnajdą się absolwenci szkół średnich o profilu matematyczno-fizycznym. Wiedza z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka oraz informatyka dostarcza podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnych do zrozumienia zagadnień związanych z mechatroniką. Na ten kierunek mogą aplikować również absolwenci klas o profilach ścisłych, takich jak matematyczno-informatyczny lub techniczny. 
Najczęściej wymaganymi przedmiotami na kierunek mechatronika we Wrocławiu są: matematyka, fizyka oraz język obcy, najczęściej angielski. Wyniki z tych przedmiotów są kluczowe podczas procesu rekrutacyjnego. Informatyka, choć nie zawsze wymagana, również może być przydatna, szczególnie w kontekście programowania i systemów komputerowych, które odgrywają istotną rolę w mechatronice.
Sprawdź 
 

Czy studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu są trudne

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu mogą być wymagające, a ich trudność zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji studenta oraz jego zaangażowania. Program kształcenia na tym kierunku jest interdyscyplinarny i obszerny, obejmując zagadnienia z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki oraz robotyki. 
Trudność studiów na mechatronice polega na konieczności opanowania szerokiego zakresu wiedzy technicznej oraz umiejętności praktycznych. Studenci muszą przyswoić zaawansowane teorie matematyczne, zrozumieć skomplikowane zasady fizyczne oraz nauczyć się programowania i projektowania systemów mechatronicznych. Wymaga to systematycznej pracy, wysokiej motywacji oraz zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów.
 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na mechatronice we Wrocławiu

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu obejmują szeroki zakres przedmiotów technicznych, z których niektóre mogą być szczególnie trudne i wymagające. Najtrudniejszy przedmiot na tym kierunku zależy od indywidualnych umiejętności i predyspozycji studenta, jednakże wiele osób wskazuje na kilka kluczowych przedmiotów, które wyróżniają się poziomem trudności.
Jednym z najtrudniejszych przedmiotów jest matematyka wyższa, która obejmuje takie działy jak analiza matematyczna, algebra liniowa, równania różniczkowe oraz rachunek różniczkowy i całkowy. Kolejnymi trudnymi przedmiotami mogą być teoria sterowania, elektrotechnika i elektronika czy programowanie i systemy wbudowane. Kluczem do sukcesu w tych przedmiotach jest regularna nauka, aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz korzystanie z dostępnych zasobów edukacyjnych, takich jak konsultacje z wykładowcami i materiały online.
 

Czy studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu to studia z przyszłością

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu z pewnością można uznać za studia z przyszłością. Mechatronika to interdyscyplinarna dziedzina, łącząca mechanikę, elektronikę, informatykę oraz automatykę, która odgrywa coraz większą rolę w nowoczesnym przemyśle i technologii. Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy i mają szerokie możliwości zawodowe, zarówno w kraju, jak i za granicą.
Studia te oferują szerokie możliwości zawodowe w różnych sektorach przemysłu i technologii, a także możliwość dalszego rozwoju naukowego i zawodowego. W dynamicznie zmieniającym się świecie technologii, specjaliści z zakresu mechatroniki będą odgrywać kluczową rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań i napędzaniu postępu technologicznego.
 

Jak trudno się dostać na studia na mechatronice we Wrocławiu

Dostanie się na studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu może być wyzwaniem, ze względu na duże zainteresowanie tym kierunkiem oraz wysokie wymagania rekrutacyjne. Proces rekrutacji jest konkurencyjny, a liczba miejsc na kierunku ograniczona, co sprawia, że tylko najlepsi kandydaci mają szansę na przyjęcie.
Podstawowym kryterium przyjęcia na studia na kierunku mechatronika są wyniki egzaminu maturalnego. Uczelnie techniczne we Wrocławiu, takie jak Politechnika Wrocławska, przykładają dużą wagę do wyników z matematyki, języka obcego nowożytnego, fizyki oraz języka polskiego. Kandydaci mogą również zwiększyć swoje szanse poprzez udział w olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach technicznych. 
 

Czy na studiach na kierunku mechatronika we Wrocławiu jest matematyka

Program kształcenia na kierunku mechatronika we Wrocławiu przewiduje intensywne zajęcia z matematyki, która jest fundamentem wielu przedmiotów technicznych. Matematyka jest nieodłącznym elementem studiów na tym kierunku, gdyż umożliwia zrozumienie i analizę problemów inżynieryjnych, projektowanie systemów oraz modelowanie zjawisk fizycznych.
Studenci kierunku mechatronika muszą zmierzyć się z zaawansowanymi pojęciami matematycznymi, takimi jak analiza matematyczna, algebra liniowa, równania różniczkowe oraz rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Te przedmioty są kluczowe dla rozwijania umiejętności analitycznych i logicznego myślenia, które są niezbędne w pracy mechatronika.

Ile trwają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu

Studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Sprawdź

Mechatronika w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po mechatronice

Po ukończeniu studiów mechatronicznych można podjąć zatrudnienie w firmach z przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i elektromechanicznego. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w firmach zajmujących się projektowaniem układów mechatronicznych lub założenie własnej firmy.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak mechatronika kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy. To osoby, które mogą dowolnie sterować swoją karierą w zależności od własnych upodobań. Mechatronicy odnajdą się w niemalże wszystkich gałęziach przemysłu: od spożywczego po metalurgiczny, czy lotniczy. Wciąż potrzebni są bowiem specjaliści, którzy będą usprawniać maszyny produkcyjne, wprowadzać nowe technologie usprawniające.

czytaj dalej jaka praca po mechatronice

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po mechatronice we Wrocławiu

Absolwenci kierunku mechatronika we Wrocławiu mają duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy, dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na specjalistów w tej dziedzinie. Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną, która łączy mechanikę, elektronikę, informatykę oraz automatykę, co sprawia, że absolwenci posiadają szeroki zakres umiejętności i są dobrze przygotowani do pracy w różnych sektorach przemysłu.
 
Wrocław jest jednym z głównych centrów przemysłowych i technologicznych w Polsce, co dodatkowo zwiększa możliwości zatrudnienia dla absolwentów mechatroniki. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się nowoczesnymi technologiami, automatyzacją, robotyką, produkcją urządzeń elektronicznych oraz systemami sterowania. Doskonale odnajdują się również w branży IT. 
 

Ile zarabia się po studiach na kierunku mechatronika we Wrocławiu

Zarobki po ukończeniu studiów na kierunku mechatronika we Wrocławiu mogą się znacznie różnić w zależności od stanowiska, doświadczenia zawodowego oraz sektora, w którym absolwent znajdzie zatrudnienie. Kierunek ten jest uznawany za przyszłościowy i zapewnia stosunkowo wysokie wynagrodzenia w różnych branżach.
 
Przykładowa średnia zarobków bruttno w styczniu 2024 r.:
 • Inżynier mechatronik: 9140 zł
 • Specjalista ds. automatyki: 8120 zł
 • Kierownik działu R&D (badania i rozwój): 12500 zł
 • Programista systemów wbudowanych: 10860 zł

Jak wygląda rekrutacja na mechatronikę we Wrocławiu

Studenci kierunku mechatronika zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu elektrotechniki, mechaniki, elektroniki, nauk technicznych oraz materiałoznawstwa. W ramach kształcenia nauczą się analizować i projektować proste układy elektroniczne oraz dobierać technologie wytwarzania mechanicznego i elektronicznego. Co więcej, nauczą się korzystać z nowoczesnych programów informatycznych i narzędzi, stosowanych w procesie projektowania.

Mechatronika - rekrutacja na uczelniach we Wrocławiu:

sprawdź rekrutacja na studia we Wrocławiu

 

Jakie przedmioty liczą się na mechatronice we Wrocławiu

Rekrutacja na kierunek mechatronika we Wrocławiu opiera się głównie na wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotów ścisłych. Uczelnie techniczne, takie jak Politechnika Wrocławska, przykładają dużą wagę do wyników z matematyki i fizyki, które są kluczowe dla przyszłych studentów tego kierunku.
W procesie rekrutacji na Politechnikę Wrocławską pod uwagę brane są: matematyka, język obcy nowożytny, język polski oraz przedmiot dodatkowy: fizyka. Dodatkowe osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych mogą znacząco zwiększyć konkurencyjność kandydatów w procesie rekrutacyjnym.
 

Ile osób na miejsce na mechatronikę we Wrocławiu

Mechatronika we Wrocławiu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków we Wrocławiu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Politechnikę Wrocławską aplikowało 542 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 kandydatów.

 

Jakie progi na mechatronikę we Wrocławiu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Politechnice Wrocławskiej na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 187,1 punktu.

czytaj dalej 

 

Limity miejsc

Uczelnie przyjmują ograniczoną liczbę osób na poszczególne kierunki studiów – kandydaci wybierani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego tworzona jest lista rankingowa. Liczba miejsc na określonych kierunkach jest ograniczona.

Limity miejsc na kierunku mechatronika we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

czytaj dalej

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie samodzielnie decydują o tym, kiedy opublikują wyniki rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują najważniejsze informacje w swoich prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK – w ten sposób mogą oni poznać nie tylko decyzję uczelni, ale również dowiedzieć się, ile punktów dobyli oni podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – 12.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można w sposób, który dopuszcza dana szkoła wyższa – zazwyczaj zakwalifikowani kandydaci mogą doręczyć je osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych ustalany jest indywidualnie przez daną uczelnię – zazwyczaj można to robić zaraz po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci mają zaledwie kilka dni na dopełnienie niezbędnych formalności związanych z rekrutacją, dlatego powinni pospieszyć się – spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Politechnika Wrocławska – od 13.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Ile kosztują studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu

Studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są z reguły płatne. Za naukę nie muszą płacić osoby, które podjęły studia stacjonarne w uczelni publicznej.

Mechatronikę we Wrocławiu można studiować tylko w trybie stacjonarnym w jednej uczelni publicznej. Oznacza to, że studia na tym kierunku są w tym mieście bezpłatne.

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Wrocław studia i stopnia

Mechatronika Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika w Mieście wrocławiu

Studia II stopnia

Mechatronika w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku mechatronika we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechatronika są wyjątkowo wymagające, dają jednak poczucie bezpieczeństwa związane z zatrudnieniem w przyszłości.

Daniel, student mechatroniki, mówi:

Każdy, kto wybiera mechatronikę, musi wiedzieć, że łatwo nie będzie. Mnóstwo matematyki i godzin spędzonych nad wzorami. Jeżeli jednak będzie się wytrwałym, to bardzo szybko dostrzeże się efekty wzmożonej nauki. Satysfakcja jest wtedy bardzo duża!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia