Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Studia w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskie, których program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 11 lipca 2022 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie zarządzanie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP) oraz Politechnice Lubelskiej (Wydział Mechaniczny POLLUB) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studenci dowiedzą się więcej na temat ekonomii, nauk społecznych, technicznych, inżynierii materiałowej, mikroekonomii oraz makroekonomii. Ponadto nauczą się zarządzania procesem produkcyjnym i logistycznym, zasobami ludzkimi, finansami oraz przedsiębiorstwem. Dowiedzą się także jak wykorzystywać techniki marketingowe w praktyce oraz poznają zasady eksploatacji maszyn przemysłowych.
Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrana była przez ponad 8,5 tys. kandydatów. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł. 
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jednostkach administracji publicznej, centrach logistycznych. Ponadto mogą objąć stanowiska kierownicze i menedżerskie.

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
Kierunki studiów w Lublinie takie jak zarządzenie i inżynieria produkcji uważane są za najbardziej przyszłościowe kierunki, bowiem odwołują się nie tylko do tak popularnego w ostatnich latach zarządzania, ale i kwestii technicznych, związanych z produkcją. Przemysł i różnego rodzaju firmy rozwijają się bardzo prężnie, dlatego studia tego typu cieszą się niezwykłą renomą. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, a Ty musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia, język polski.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie pragną zapewnić kandydatom komfort studiowania. Oznacza to, że studia techniczne z zarządzania i inżynierii produkcji możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia dzienne będą idealną opcją dla osób, które myślały o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce. Studia zaoczne zaś warto rozważyć, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz studiować w tygodniu. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych. 
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to niezwykle innowacyjny kierunek studiów, który w ofercie studiów pojawił się stosunkowo niedawno. Program kształcenia łączy w sobie wiedzę nie tylko techniczną, ale i ekonomiczną, prawniczą, a przede wszystkim menedżerską. Interdyscyplinarność nauki w zakresie zarządzani i inżynierii przyciąga do siebie wielu kandydatów na studia.
Jeśli rozważasz studia inżynierskie tego typu, musisz pamiętać o tym, że podstawy nauki w tej dziedzinie stanowią przedmioty ścisłe. Warto mieć predyspozycje kierownicze lub wykazywać skłonności do zarządzania. Inżynieria produkcji spodziewa się także umysłów kreatywnych, które nie mają problemu z kierowaniem zespołem, ale i pracą w grupie. Jeśli odnajdujesz w sobie podobne cechy, warto spróbować swoich sił na studiach technicznych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inźynieria produkcji możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to bardzo praktyczna dziedzina, która zyskuje na popularności. W Lublinie tego typu studia możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz na Politechnice Lubelskiej, zarówno na Wydziale Mechanicznym, jak i Wydziale Zarządzania. Ze względu na różnorodność uczelni programy kształcenia mogą się nieco różnić. 
 

4. Praca po studiach

Absolwenci tego typu studiów są przygotowani do projektowania i nadzorowania procesów związanych z produkcją, eksploatacją czy logistyką, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, biorą także czynny udział w doradztwie technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 
Studenci zdobywają kompetencje menedżerskie, a także interdyscyplinarną wiedzę, która pozwala im rozwiązywać problemy dotyczące różnego rodzaju inżynierii produkcji. Zajmują się projektowaniem doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem finansami i kapitałem, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem kosztami, marketingiem, logistyką, formułowaniem zadań, które odnoszą się do technologii zarządzania i finansów, zarządzaniem inwestycjami rzeczowymi, transferem technologii i innowacyjności. Możliwości pracy jest bardzo wiele, stąd duże zainteresowanie kierunkiem zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie.
 
5. Program studiów i przedmioty
Przedmioty, które znajdziesz w programie kształcenia, bazują na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i innych ścisłych nauk pokrewnych.
 
W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona własności intelektualnej,
 • metody i techniki zarządzania,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 • napęd i sterowanie maszyn technologicznych,
 • menedżerskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej 
 • i wiele innych.

 

Studia w Lublinie na tego typu kierunku przewidują szereg ciekawych specjalności. Wśród nich znajdziesz na przykład: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie i inżynierię przetwórstwa spożywczego, komputerową integrację wytwarzania. Nie każda uczelnia w Lublinie ma w swojej ofercie profile kierunkowe. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania i zapotrzebowania studentów.
Absolwenci kierunku rozwijają zdolności menedżerskie. Zajmują się projektowaniem nowych i nadzorowaniem już funkcjonujących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorują obiekty i systemy zarządzania, zajmują się dobieraniem i szkoleniem personelu, niejednokrotnie zarządzają przedsiębiorstwem i jego finansami. Powodzenie w tym zakresie jest możliwe dzięki wszechstronnej wiedzy oraz rozwijanym umiejętnościom.
Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie, trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy etap to studia inżynierskie, które w zależności od trybu kształcenia trwają siedem semestrów (studia stacjonarne), a nawet osiem semestrów (studia niestacjonarne). Zapewniają gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej już po uzyskaniu tytułu inżyniera. 
Studia drugiego stopnia trwają od trzech do czterech semestrów i kończą się tytułem magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym i pozwalają na realizację dodatkowych specjalności. Warto także zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent innych studiów inżynierskich, których zakres przekazywanej wiedzy mieścił się nie tylko w dziedzinie nauk technicznych, ale także zarządzania czy marketingu.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie są przygotowani do projektowania i nadzorowania procesów związanych z produkcją, eksploatacją czy logistyką, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, biorą także czynny udział w doradztwie technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentom podejmować pracę w małych i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, a także w jednostkach projektowych i doradczych, które skupiają się na wybranym zakresie inżynierii produkcji. 
Studenci zdobywają kompetencje menedżerskie, a także wszechstronną wiedzę, która pozwala im rozwiązywać problemy dotyczące różnego rodzaju inżynierii produkcji. Zajmują się projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem finansami i kapitałem, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem kosztami, marketingiem, logistyką, formułowaniem zadań, które odnoszą się do technologii zarządzania i finansów, zarządzaniem inwestycjami rzeczowymi, transferem technologii i innowacyjności.
Absolwenci studiów inżynierskich pracują jako specjaliści do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżerowie logistyki, inżynierzy produkcji, doradcy techniczni i organizacyjni w obszarze inżynierii wytwarzania, specjaliści w odniesieniu do prac badawczo-rozwojowych.
Zarządzanie i inżynieria produkcją to kierunek interdyscyplinarny, który oferuje wiele możliwości pracy. Studenci są przygotowywani do zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, handlowych lub usługowych. Absolwenci pracują także na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów czy jako audytorzy wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Lubelska oferuje 90 miejsc, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP w Lublinie. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny POLLUB) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to bardzo interesująca propozycja kształcenia, która łączy w sobie kwestie inżynierskie i umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania, marketingu czy finansów. Nim zdecydujesz o wyborze tego kierunku, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze lub chciałbyś rozwinąć zdolności w zakresie zarządzania i organizacji?
 • Czy Twoje zainteresowania odnoszą się również do kwestii technicznych, a Ty odznaczasz się twórczym myśleniem?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególnie rozpatrywane są: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie pewne miejsca na listach przyjętych i zdobywają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiadzie Informatycznej czy Olimpiadzie Matematycznej. 
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej będziesz zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Lublinie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to bardzo popularna dziedzina nauki, która łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę, niezwykle przydatną w pracy zawodowej.

Karolina, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Szukałam kierunku związanego z marketingiem i zarządzaniem. Zdobywanie wiedzy w tym zakresie i łączenie jej z kwestiami inżynierskimi jest zdecydowanie ciekawsze. Specjalizuję się w komputerowej integracji wytwarzania. To bardzo zajmujące. Polecam!

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia