Studia II stopnia magisterskie Szczecin

Studia II stopnia magisterskie Szczecin

Studia II stopnia magisterskie Szczecin

Studia magisterskie

w Szczecinie 2022

Odkryj studia II stopnia w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Szczecin (magisterskie)

Żyjemy w czasach, w których posiadanie wyższego wykształcenia nie jest wyłącznie przywilejem najwybitniejszych jednostek, ale warunkiem koniecznym do spełnienia, aby móc rozpocząć przyszłościową pracę. Nie ulega wątpliwości, że kompetencje wynikające z wykształcenia są wprost proporcjonalne do jakości przyszłego życia zawodowego, dlatego studia drugiego stopnia w Szczecinie są bardzo chętnie podejmowane przez najambitniejszych abiturientów studiów licencjackich oraz inżynierskich.

Podjęcie studiów magisterskich jest ponadto doskonałą opcją dla tych, którzy chcieliby zmienić swoją branżę. Niejednokrotnie zdarza się, że studenci nie czerpią pełnej satysfakcji z formy nauczania, jaką prezentuje konkretna uczelnia. Niewłaściwy wybór ścieżki kształcenia również może stanowić źródło frustracji i motywować do zmian. Jako że studia magisterskie drugiego stopnia nie muszą stanowić kontynuacji dokładnie tego samego kierunku, a ponadto można je podjąć na innej uczelni, niż ta dotychczas ukończona, a więc zmiana miasta, w którym edukacja jest podejmowana staje się jak najbardziej możliwa.

 

Studia magisterskie drugiego stopnia – dla kogo

Przede wszystkim dla ambitnych, dążących do ciągłego wzbogacania posiadanych kwalifikacji, głodnych nowej wiedzy lub tych, którzy zawiedli się dotychczasowym kształceniem i chcieliby zmienić branżę na pokrewną. Jeżeli chciałbyś rozpocząć kształcenie na studiach drugiego stopnia w Szczecinie, zastanów się, czy:

  • wyróżnia cię ponadprzeciętna ambicja i zdeterminowanie do osiągania celów,
  • posiadanie tytułu magistra byłoby dla ciebie powodem do dumy,
  • cenisz sobie posiadanie wysokich kompetencji, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną docenione przez wielu pracodawców.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 102

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Animacja kultury II stopnia stacjonarne
Archeologia II stopnia stacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna II stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Diagnostyka sportowa II stopnia stacjonarne
Dietetyka kliniczna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia niestacjonarne
Energetyka II stopnia niestacjonarne
Familiologia II stopnia stacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filozofia II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia II stopnia stacjonarne
Grafika II stopnia stacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura II stopnia stacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie II stopnia stacjonarne
Innowacyjna gospodarka miejska II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałowa II stopnia niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów II stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu II stopnia niestacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny II stopnia stacjonarne
Kognitywistyka komunikacji II stopnia stacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kynologia II stopnia stacjonarne
Logistyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia kliniczna z terapią zajęciową II stopnia stacjonarne
Malarstwo II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanical engineering II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika II stopnia niestacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia II stopnia stacjonarne
Nawigacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Oceanotechnika II stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii II stopnia niestacjonarne
Ogrodnictwo II stopnia niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia II stopnia stacjonarne
Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Rolnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Socjologia II stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością II stopnia stacjonarne
Studia pisarskie II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport in english II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo II stopnia stacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - studia online II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika II stopnia stacjonarne
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 135 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 46 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)