Studia dziennikarskie Lublin

Studia dziennikarskie Lublin

Studia dziennikarskie Lublin

Największy wybór studiów

dziennikarskich w Lublinie

Odkryj kierunki dziennikarskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia dziennikarskie Lublin | woj. lubelskie

Chciałbyś zostać profesjonalistą dziennikarstwa? Prowadzić własny program? Realizować reportaże? Informować społeczeństwo o rzeczach ważnych, przyjemnych, jak i katastrofach i tragediach ludzkich? Chcesz zaznaczyć swój ślad wśród innych będąc publicystą? Jeśli pojawiają się w Twojej głowie takie myśli, to poznaj ofertę studiów dziennikarskich w Lublinie. Oprócz klasycznych kierunków takich jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy politologia, tylko w Lublinie możecie wybrać się na studia informacji w e-społeczeństwie, produkcji medialnej czy e-edytorstwa i technik redakcyjnych. To studia o wymiarze praktycznym.

Przygotowujące do pracy w zawodzie dziennikarza, publicysty, blogera czy opiniodawcy. Studia tego rodzaju przydadzą się osobom, które dokładnie wiedzą czego chcą, a jedyne czego im brakuje w osiągnięciu celu to warsztat i doświadczenie. Studia dziennikarskie w Lublinie ukierunkowane są na zbieranie takich właśnie doświadczeń, próbowanie na własnych błędach, szlifowanie sztuki pisania, opowiadania i gromadzenia informacji.

Przedmioty kierunkowe studiów dziennikarskich pozwolą Wam zebrać niezbędną wiedzę do osadzenia wydarzeń dziejących się tu i teraz w odpowiednim kontekście, do znajdowania konotacji i połączeń, a także do przeprowadzania śledztw dziennikarskich. Studia powstały z myślą o pełnieniu konkretnej roli w przyszłości. Może dlatego warto właśnie nimi zainteresować się podczas wybierania kierunku studiów? Sprawdźcie, jakie dokładnie kierunki oferują Wam uczelnie lubelskie i w jakim trybie możecie podjąć studia dziennikarskie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE SĄ STUDIA DZIENNIKARSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI DZIENNIKARSKIE W LUBLINIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI DZIENNIKARSKIE W LUBLINIE

Rekrutacja i wymagania na studia dziennikarskie w Lublinie

Chcesz zostać studentem dziennikarstwa lub kierunków pokrewnych? Wykaż się inicjatywą i umiejętnością szybkiego kojarzenia faktów na maturze z języka

polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie. Matematyka jest podstawą, więc zdać maturę musicie, jednak jej wyniki niekoniecznie muszą zaważyć na Waszej przyszłości studenckiej. Postarajcie się dobrze przygotować do egzaminu z wymienionych przedmiotów. To one są najwyżej punktowane w ramach konkursu świadectw.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia dziennikarskie niestacjonarne w Lublinie

Z racji tego, że Lublin stanowi ważny i prężnie działający ośrodek akademicki nie mogło zabraknąć w nim miejsca dla tych, których interesuje świat mediów. Kandydaci marzący o pracy w różnorodnych redakcjach bez trudu znajdą uczelnię, w której nabędą szereg umiejętności i zbudują warsztat. Niestety, nie każda lubelska uczelnia oferująca studia dziennikarskie proponuje kształcenie w trybie niestacjonarnym. Jest on domeną niepublicznych szkół wyższych i chcąc poznawać media i zasady ich funkcjonowania należy skierować uwagę właśnie na nie.

Mówiąc o niestacjonarnych studiach dziennikarskich w Lublinie należy mieć na myśli studia w wydaniu zaocznym. Czym one różnią się od tych, prowadzonych w trybie dziennym? Zajęcia odbywają się w weekendy, w ramach tzw. zjazdów, czyli osoby decydujące się na tę formę kształcenia muszą wiedzieć, że soboty i niedzielę nie będą należeć do grona dni wolnych od obowiązków. Co się z tym wiąże, intensywność nauki jest znacznie większa niż w przypadku studiów stacjonarnych. Program zdaje się być skondensowany i w stosunkowo krótszym czasie trzeba zrealizować plan opracowany dla tego rodzaju studiów. Warto podkreślić, że w zakresie merytorycznym dziennikarskie studia stacjonarne niczym nie różnią się od niestacjonarnych, ponieważ nauka ma prowadzić do takich samych efektów. Wymaga ona tylko większej samodzielności, gdyż część obowiązujące materiału trzeba przyswoić we własnym zakresie, ze znacznie mniejszym wsparciem wykładowców. Ale ma to swoje zalety. Uczęszczając na zajęcia w soboty i niedziele można w tygodniu podjąć zatrudnienie, na przykład w jakiejś redakcji, zbierając jeszcze na studiach cenne doświadczenie.

STUDIA DZIENNIKARSKIE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach dziennikarskich

Jak pisaliśmy wcześniej studia dziennikarskie w Lublinie przygotowują do pełnienia konkretnego zawodu - dziennikarza, publicysty, reportera. W dużym stopniu jest to praca dla freelancerów, którzy poszukują sami dla siebie swoich zleceń, wiążą się niepełnymi umowami z redakcjami czy stacjami telewizyjnymi, poszukując najlepszych tematów, opowieści do przekazania dalej. Absolwenci studiów dziennikarskich nie są ograniczeni w wyborze miejsca pracy - mogą starać się o posadę w wydawnictwach, w branży księgarskiej, w marketingu, reklamie, czy w instytucjach kulturalnych.

Wszędzie tam, gdzie talent i erudycja idą ze sobą w parze! Studia dziennikarskie, o ile będziecie pilnymi studentami, wyposażą Was w niezbędne umiejętności twórczego pisania, zdobywania cennych informacji i ich odpowiedniego zagospodarowania. Dlatego kończąc tego rodzaju uczelnię i zdobywając wiedzę o świecie i umiejętności do zrobienia z niej użytku, zdobywasz tak naprawdę nieograniczone możliwości do wykorzystania. Ważne, aby każdy studiujący dziennikarstwo poczuwał się do odpowiedzialności za własny los - działaj, próbuj, wykorzystaj czas studiów do popełniania błędów i zdobywania niezbędnych w tym zawodzie znajomości. A wszystko ułoży się po Twojej myśli.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ STUDIA DZIENNIKARSKIE

Studia dziennikarskie prowadzi oczywiście Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej, na którym to możecie podjąć studia:

  • dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Politologii - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • informacja w e-społeczeństwie na Wydziale Humanistycznym - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • informatologia stosowana - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • public relations i doradztwo medialne - studia I i II stopnia, stacjonarne na Wydziale Zamiejscowym w Puławach
  • e-edytorstwo i techniki redakcyjne - studia I stopnia, stacjonarne
  • politologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
  • produkcja medialna - studia I i II stopnia, stacjonarne

Dowiedz się więcej>

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA DZIENNIKARSKIE

Katolicki Uniwersytet Lubelski na Wydziale Nauk Społecznych prowadzi studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w ramach studiów dwustopniowych.

Dowiedz się więcej>

 


POLITECHNIKA LUBELSKA STUDIA DZIENNIKARSKIE

Ciekawym, nowym kierunkiem jest Marketing i komunikacja rynkowa - kierunek prowadzony na Wydziale Zarządzania w ramach studiów I stopnia

Dowiedz się więcej>

 
 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)