Studia dziennikarskie Kraków

Studia dziennikarskie Kraków

Studia dziennikarskie Kraków

Największy wybór studiów

dziennikarskich w Krakowie

Odkryj kierunki dziennikarskie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia dziennikarskie Kraków | woj. małopolskie

Studia dziennikarskie w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są Studia dziennikarskie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI DZIENNIKARSKIE W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI DZIENNIKARSKIE W KRAKOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia dziennikarskie w Krakowie

Aby dostać się na studia dziennikarskie należy oczywiście podejść do konkursu świadectw organizowanego w ramach rekrutacji na studia przez wszystkie uczelnie. W ramach konkursu brane są pod uwagę przedmioty takie jak wiedza o społeczeństwie oraz historia i język polski.

Nie zapominajcie o języku obcym, który często ma decydujący głos w kwestii przyjęcia kandydata na studia, bądź odrzucenie jego aplikacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia dziennikarskie niestacjonarne w Krakowie

Studia dziennikarskie są najlepszą drogą do wejścia w przyciągający świat mediów. W ich toku można dogłębnie poznać zasady w nim panujące, a przede wszystkim rozwinąć warsztat stanowiący fundament pracy w radio, prasie, czy telewizji.

Studia dziennikarskie poszerzają swoją ofertę, a jest to efekt powiększania się obszaru zawodowego dziennikarza. Z racji wspomnianego rozszerzania oferty edukacyjnej, mamy do czynienia również ze zwiększającymi się możliwości kształcenia, zatem chcąc studiować w Krakowie możemy wybrać pomiędzy nauką w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Opierając się wyłącznie na sztandarowym kierunku, jakim jest Dziennikarstwo i komunikacja społeczna łatwo zauważyć, że program nauczania na studiach niestacjonarnych jest identyczny do tego realizowanego na studiach dziennych. W siatce zajęć odnaleźć można: naukę o komunikowaniu, teorie gatunków dziennikarskich, dziennikarskie źródła informacji, czy szereg zajęć praktycznych. Różnice polegają na intensywności tych zajęć oraz charakteru ich przebiegu.

Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach, które organizowane są w ramach zjazdów, czyli uczą się w weekendy. Wykłady oraz inne zajęcia ulegają skomasowaniu, co tworzy wobec studentów pewne wymagania.

Muszą oni wykazywać się większą samodzielnością w nauce oraz bardziej dbać o frekwencję, ponieważ z racji odbywania zajęć co pewien czas, brakuje możliwości powtarzania tematów, bądź ponowne omawiania zagadnień sprawiających ewentualne trudności. Istotną zaletą niestacjonarnych studiów dziennikarskich jest szansa na działalność i zbieranie doświadczenia w dniach, w których nie są prowadzone zajęcia. Takie doświadczenie może procentować w przyszłości, już po oficjalnym zakończeniu nauki.

czytaj dalej studia dziennikarskie niestacjonarne  (zaoczne) w Krakowie

STUDIA DZIENNIKARSKIE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia dziennikarskie w Krakowie?

Studia dziennikarskie mają na celu przygotowanie przyszłych redaktorów, reporterów, dziennikarzy do przekazywania informacji swoim odbiorcom. To studia praktyczne, które kształcą przede wszystkim studentów świadomych swojej misji.

Bycie dziennikarzem jest bowiem misją. Wymaga hartu ducha, ukształtowanych poglądów, samoświadomości i otwartości na nowości. Postawa dziennikarza jest bodajże najważniejszą częścią pracy dziennikarskiej.

Studia dziennikarskie w Krakowie mają przygotować przyszłych adeptów do podjęcia refleksji na temat sytuacji politycznej, kulturalnej, społecznej w naszym kraju, jak i w świecie. Wielu pedagogów poleca studentom dziennikarstwa podjęcie dodatkowych studiów politologicznych, socjologicznych czy kulturoznawczych.

Pogodzenie dwóch kierunków w tym przypadku nie jest bardzo trudne, a umożliwia pogłębianie wiedzy i świadomości o relacjach międzyludzkich, zachowaniach, historii polityki i tego, co ważne dla dziennikarza. Dobry dziennikarz jest pisarzem, śledczym, tajnym agentem, jak i terapeutą, który w odpowiednim momencie zadaje kluczowe pytania. 

Dzięki dziennikarzom do opinii społecznej trafiają informacje kształtujące ją. Dziennikarze mają ogromny wpływ na wiedzę i poglądy innych ludzi. Dlatego praca ta wiąże się z ogromną odpowiedzialnością.

 

Studia dziennikarskie w Krakowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia dziennikarskie w Krakowie cieszą się dużą popularnością zwłaszcza wśród osób, które poszukują kształcenia w zakresie nauk humanistyczno-społecznych. Poszczególne kierunki możesz realizować przede wszystkim w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia.

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się tytułem licencjata. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobytą na poziomie licencjatu. Trwają dwa lata i umożliwiają zdobycie tytułu magistra.

W ofercie znajdziesz także kierunki podyplomowe, które trwają przede wszystkim dwa semestry i są realizowane w trybie niestacjonarnym. Umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do pracy w zawodzie. 

W ten sposób możesz studiować technologie internetowe w polityce. Kierunki dziennikarskie możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych odbywa się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. To Ty decydujesz o tym, w jaki sposób chcesz zdobywać edukację.

 

czytaj dalej studia w Krakowie

 

Kierunki studiów dziennikarskich w Krakowie

 

Studia dziennikarskie w Krakowie mają unikatowy charakter i nie sprowadzają się jedynie do dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wśród popularnych kierunków znajdziesz wiele propozycji związanych z mediami i najnowszymi technologiami. Interdyscyplinarny charakter kształcenia wpływa zdecydowanie na szerokie możliwości rozwoju i późniejszego zatrudnienia, a także przebranżowienia się.
 

Kierunki dziennikarskie to także między innymi architektura informacji, elektroniczne przetwarzanie informacji, zarządzanie informacją. Znajdziesz także propozycje odnoszące się do mediów i kultury, chociażby kulturoznawstwo i wiedza o mediach czy zarządzanie kulturą i mediami.
 

Innowacyjne niejako kierunki pozwolą Ci w zupełnie inny sposób spojrzeć na kulturę i świat rozwijającego się Internetu. To także niepowtarzalna okazja do rozwinięcia umiejętności zarządczych rozumianych bardzo szeroko. Poszczególne kierunki możesz realizować w ramach pierwszego lub drugiego stopnia, chociaż wiele z nich można studiować także dwuetapowo.
 

 

Najpopularniejsze kierunki studiów dziennikarskich:

 

 • architektura informacji
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • elektroniczne przetwarzanie informacji
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • zarządzanie informacją
 • zarządzanie kulturą i mediami

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

Gdzie studiować kierunki dziennikarskie w Krakowie?

 

Studia dziennikarskie w Krakowie możesz realizować na wielu prestiżowych uczelniach. Przede wszystkim bogatą ofertę przedstawia znany nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, ale wiele unikatowych kierunków znajdziesz także, chociażby na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej.
 

Poszczególne placówki akademickie szczycą się wyspecjalizowaną kadrą profesorów i ludzi praktykujących zawodowo w zakresie dziennikarstwa, komunikacji społecznej i zarządzania informacją. Dziennikarstwo możesz studiować także w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademii Ignatianum oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.
 

Warto zapoznać się z ofertą poszczególnych uczelni w Krakowie, a także z możliwościami, które te uczelnie oferują pozaprogramowo, jak na przykład staże, praktyki, wymiany krajowe i międzynarodowe, stypendia naukowe i socjalne. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki akademickiej w Krakowie.

 

Uczelnie na których można studiować kierunki dziennikarskie w Krakowie:

 

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Jak wybrać studia dziennikarskie w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór kierunku studiów ma wpływ na nasze życie nie tylko z powodu zawodu, który być może będziemy realizować w przyszłości, ale także ze względu na rozwój intelektualny i emocjonalny. Studia dziennikarskie to niezwykła dziedzina mieszcząca w sobie nauki humanistyczne i społeczne, a także nauki związane ze sztuką i kulturą. Dają one bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
 

Absolwenci kierunków dziennikarskich zatrudniani są przede wszystkim w serwisach i portalach internetowych, biurach prasowych, wydawnictwach, w działach marketingu, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych, w redakcjach mediów masowych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych i public relations, firmach producenckich, w instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.
 

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 

 • menedżer Public Relations
 • specjalista ds. komunikacji zewnętrznej
 • specjalista ds. reklamy
 • architekt informacji
 • redaktor
 • dziennikarz
 • rzecznik prasowy
 • specjalista ds. kampanii wizerunkowych
 • doradca ds. stosunków międzynarodowych
 • organizator mediów lokalnych i internetowych
 • specjalista ds. polityki informacyjnej

 

 

Decydując się na dalsze kształcenie, warto wziąć pod uwagę sytuację rozgrywającą się na rynku pracy. W ten sposób określisz, na których specjalistów jest zapotrzebowanie lub co konkretnie można robić po kształceniu w danej dziedzinie.
 

Studia dziennikarskie z pewnością przeznaczone są dla pasjonatów, ale także dla osób o szczególnej osobowości i umiejętnościach. Z pewnością rozwiniesz się na nich w sposób interpersonalny, a także zadbasz o swoją elokwencję.
 

Interdyscyplinarny charakter studiów dziennikarskich pozwala swobodnie odnaleźć się w świecie mediów masowych, a także najnowszych technologii i Internetu, który wręcz buduje wiek XXI. Wybór kierunku w tym zakresie nie może być błędem.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Uczelnia wyższa niejednokrotnie jest decydującym elementem podczas procesu poszukiwania pracy. Zdziwiłbyś/abyś się, jak często pracodawcy zwracają uwagę na ukończoną szkołę. Związane jest to z prestiżem, którym cieszą się placówki akademickie w Krakowie, ale i w całej Polsce. Wybór odpowiedniej uczelni uwarunkowany jest bardzo często kierunkiem, który chcemy realizować. Nie każda uczelnia ma taką samą ofertę kształcenia.
 

Warto wziąć pod uwagę opinie absolwentów, którzy najtrafniej określą poziom nauczania na danym kierunku. Uczelnie w Krakowie dążą do innowacji, dlatego władze dbają o wysokie standardy nauczania, co związane jest także z odpowiednio wyposażonymi pracowniami komputerowymi i salami wykładowymi.
 

Studia dziennikarskie rządzą się swoimi prawami. Ważne jest, by niektóre zajęcia były przeprowadzane w praktyce, a także bardzo cenne wydaje się zdobywanie wiedzy od specjalistów najlepszych w swojej dziedzinie. Zapoznaj się z propozycją kształcenia poszczególnych uczelni w Krakowie.

 

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia dziennikarskie w Krakowie?

Studia to nie tylko okres rozwoju w dziedzinie najbardziej nas interesującej. To przede wszystkim czas rozwijania osobowości, pasji, zdobywania nowych doświadczeń, zawierania przyjaźni na całe życie. Wiele osób wspomina ten czas jako najlepszy w swoim życiu.
 

Kraków jest jednym z największych miast akademickich i dlatego ma do zaoferowania bardzo wiele studentom. Oczywiście jest o miasto turystów, dlatego nie brakuje w nim atrakcji kulturalnych, sportowych, imprez masowych. Władze miasta wspierają programy stażowe i socjalne.
 

Nie będziesz miał/a problemu ze znalezieniem mieszkania, ale zawsze też czeka na Ciebie akademik. Nie poczujesz się także opuszczony/a w trakcie poszukiwania pracy, ponieważ władze uczelni nawiązują różnego rodzaju współprace z największymi przedsiębiorcami, oferując staże i praktyki, a jednocześnie konstruują programy kształcenie na podstawie oczekiwań współczesnych pracodawców, dlatego wiele firm będzie zainteresowanych współpracą właśnie z Tobą.
 

Uczelnie w Krakowie dbają o rozwój swoich podopiecznych, dlatego zachęcają ich do wychodzenia z inicjatywą, to znaczy do brania udziału w grantach badawczych, konferencjach naukowych, kołach naukowych. Uczelnie współpracują także z innymi uniwersytetami i akademiami, organizując wymiany krajowe i zagraniczne, które pozwolą Ci rozwinąć się pod względem komunikatywnym i językowym.
 

Studia dziennikarskie w Krakowie to przygoda niezapomniana, związana z różnego rodzaju warsztatami pisarskimi, spotkaniami z ludźmi kultury, sztuki, polityki, praktykami w mediach masowych. To tutaj zdobędziesz pierwsze doświadczenia w wymarzonej pracy.

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach dziennikarskich

Dziennikarze w Polsce pracują we wszystkich możliwych mediach - w prasie, telewizji, radio, jak i w mediach internetowych. Aby dostać się do redakcji wybranego medium należy już w trakcie studiów zdobywać doświadczenie na praktykach zawodowych i stażach. Pracę w roli dziennikarza zdobywają najwytrwalsi - Ci, którzy dużo wiedzą, pytają i opisują.

Nie bójcie się od samego początku walczyć o swoje miejsce w prasie czy w telewizji. Działajcie. To najlepsza wizytówka dziennikarska ze wszystkich odznaczeń. Wielość i jakość napisanych tekstów, ilość wystąpień, jak i zrealizowanych programów to Wasza wizytówka na przyszłość.

Dzięki samozaparciu i działaniu zdobędziecie wymarzoną pracę. Jeśli po studiach dziennikarskich nie będziecie chcieli podjąć pracy na stanowisku redaktora, to zawsze możecie ubiegać się o pracę w agencjach marketingowych, reklamowych, jak i w korporacjach. Umiejętności, jakie uzyskują studenci dziennikarstwa, są powszechnie pożądanymi umiejętnościami do pracy na różnych stanowiskach.

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Studia typowo dziennikarskie, ukierunkowane na kształcenie przyszłych redaktorów, dziennikarzy i prezenterów prowadzą dwie uczelnie publiczne.

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA DZIENNIKARSKIE

WydziaŁ Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE STUDIA DZIENNIKARSKIE

WydziaŁ Filologiczny:

 • architektura informacji - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo- studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Karolina odpowiedz

Brakuje jeszcze kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jest to bardzo dobrze rozwijając się uczelnia, kladaca nacisk na praktykę, świetnie zapatrzona, bardzo przyjaźnie nastawiona do studenta. Śmiało może konkurować z pozostałymi Uczelniami.