Dodaj do ulubionych

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia – studia wojskowe to studiamagisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku chemia – studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Ponadto nauczą się prowadzenia badań laboratoryjnych, interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych oraz rozwiną zdolności wojskowe.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach analitycznych i chemicznych. Ponadto mogą podjąć zawodową służbę wojskową.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek chemia – studia wojskowe, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na pozytywne przejście procesu rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
jednolite magisterskie
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
jednolite magisterskie
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Chemia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia - studia wojskowe

Tryb studiów
jednolite magisterskie
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Chemiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki. Wyniki badań chemicznych są wykorzystywane w różnorodnych dziedzinach, między innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, medycznym czy kosmetycznym. Dlatego też, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających wykształcenie i wiedzę chemiczną. Studia na kierunku chemia-studia wojskowe umożliwiają zdobycie kompleksowego przygotowania chemicznego oraz wojskowego, a także niezwykle ważnych umiejętności praktycznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia-studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek chemia-studia wojskowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem chemii oraz matematyki, przyrodniczych oraz technicznych. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych.

Program nauczania zakłada realizacje warsztatów, dzięki którym studenci nauczą się bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz przeprowadzania eksperymentów i prac laboratoryjnych, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób podejmować działania z zakresu monitoringu środowiska. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności inicjowania spalania i detonacji czy zastosowania energii wybuchu i procesów spalania w inżynierii materiałowej. Studenci zdobędą także przygotowanie wojskowe i nauczą się dowodzenia zespołem ludzi.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku chemia– studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku chemia - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek chemia - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku chemia - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek chemia - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów chemicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, szczególnie w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z branżą farmaceutyczną oraz kosmetyczną. Studenci mogą również pełnić zawodową służbę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia– studia wojskowe:

 • branża farmaceutyczna
 • branża kosmetyczna
 • przemysł chemiczny
 • przemysł spożywczy
 • laboratoria
 • wydawnictwa naukowe
 • wojsko

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)