CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE

Studia na kierunku chemia - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Chemia - studia wojskowe stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemia - studia wojskowe

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku chemia – studia wojskowe to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera).

Studia na kierunku chemia - studia wojskowe
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemia - studia wojskowe rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | chemia - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku chemia - studia wojskowe możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | chemia - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Studia chemiczne nie kryją przed nami zbyt wielu tajemnic. Dobrze wiemy, że kładą one największy nacisk na pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień chemii, opartej na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Czy chcąc wyobrazić sobie wojskowe studia chemiczne wystarczy do standardowego programu nauczania na kierunku Chemia dodać elementy wojskowości, a studentów odziać w mundury? Takie działanie byłoby zbyt proste, choć przyznać należy, iż jest w nim ziarno prawdy. Studia wojskowe na kierunku Chemia to jednak nieco bardziej złożone zagadnienie, znacznie odbiegające od profilu nauczania na studiach cywilnych.

Objaśnienie wszystkich różnic między studiami cywilnymi a studiami wojskowymi zajęłoby sporo czasu, natomiast wystarczy zaledwie jedna z nich, aby wyobrazić sobie, że chemia na studiach wojskowych to niekoniecznie ta sama chemia prowadzona na studiach cywilnych. Dlaczego? Ponieważ studia wojskowe to studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego. Prowadzone są one zawsze w trybie jednolitych studiów magisterskich, tak jak studia cywilne kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, ale oprócz tego kończą się uzyskaniem stopnia wojskowego podporucznika, a absolwenci kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku chemia – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, język obcy, chemia, matematyka, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

A jak wygląda rekrutacja na studia wojskowe? Czy dobre wyniki z matury mogą być niewystarczające? Należy wiedzieć, że rekrutacja na studia wojskowe prowadzona jest wśród osób zgłaszających akces do podjęcia służby w Wojsku Polskim, a przyjęcie na studia poprzedzone jest kilkustopniowym procesem określonym corocznie w Zarządzaniu Ministra Obrony Narodowej. A co po zakończeniu studiów? Absolwenci wojskowych studiów chemicznych przede wszystkim posiadać mają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek chemia – studia wojskowe, kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni. Dzięki temu zwiększą swoje szanse na pozytywne przejście procesu rekrutacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemia – studia wojskowe to:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • język polski
 • język obcy nowożytny

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Nietrudno odgadnąć, iż zastanawiając się nad podjęciem studiów wojskowych na kierunku Chemia zainteresowanie tą dziedziną to zbyt mało. Należy dołożyć do tego coś więcej, a zwłaszcza elementy, które powiązane są z wojskiem, czy jego historią. Trudno bowiem wyobrazić sobie kandydata, który pragnie podjąć studia wojskowe, a o wojsku nie ma najmniejszej wiedzy. Wiedza ta wydaje się istotna, ponieważ dzięki niej będziemy mogli choć trochę wyobrazić sobie charakter tych studiów.

Studia wojskowe, niezależnie od kierunku kształcenia, to studia, których nie da się obrać bez głębszego namysłu, czy też przez przypadek. To studia, których nie da się obrać bez stosownego przygotowania, również fizycznego. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że rozpoczynając kształcenie na studiach wojskowych na kierunku Chemia stajemy się nie tylko studentami Chemii, ale również żołnierzami.

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Chemia:

 • zainteresowanie wojskiem,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • zainteresowanie chemią oraz innymi naukami ścisłymi,
 • umiejętności językowe,
 • zdolność prawidłowej komunikacji i pracy w grupie.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Chemia realizowane są w formule jednolitych studiów magisterskich. Kształcenie kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika i skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Chcąc porównać cywilne studia chemiczne ze studiami wojskowymi wystarczy zajrzeć do programu kształcenia, który oprócz dobrze znanych, typowo chemicznych zagadnień, posiada zagadnienia wojskowe, takie jak między innymi: taktyka, działania pokojowe i stabilizacyjne, środki dowodzenia, czy podstawy eksploatacji sprzętu wojskowego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemia-studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia wojskowe na kierunku Chemia dostarczają szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Zasadniczym celem kształcenia jest uzyskanie wysokich kwalifikacji niezbędnych w procesach projektowania, wytwarzania i bezpiecznego użytkowania różnych substancji i wyrobów chemicznych, w tym toksycznych środków przemysłowych i innych materiałów niebezpiecznych, na przykład wybuchowych, pirotechnicznych, czy promieniotwórczych. Ponadto, studenci zdobywają wiedzę z zakresu postępowania z niebezpiecznymi odpadami oraz z zakresu zapobiegania awariom w przemyśle chemicznym i paliwowym, a w przypadku ich zaistnienia także minimalizacji i likwidacji ich skutków.

Studia wojskowe na kierunku Chemia można podzielić na dwa elementy. Pierwszy element zakłada realizację kształcenia wojskowego, natomiast drugi skupia się na kształceniu politechnicznym. Co oczywiste, połączenie tych elementów daje szeroką wiedzę. Jaką? Między innymi w zakresie systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia, zasad organizowania i utrzymania gotowości bojowej w pododdziale, prowadzenia działań taktycznych na współczesnym polu walki na szczeblu plutonu i kompanii, prawnych uwarunkowań związanych ze służbą wojskową, czy podstawowych środków wsparcia dowodzenia.

Na tym oczywiście nie koniec. Studenci poznają nazewnictwo chemiczne, zastosowania pierwiastków i ich związków, metody otrzymywania podstawowych klas związków organicznych, czy też pojęcia, wielkości i zależności termochemii, termodynamiki chemicznej, elektrochemii, statyki i kinetyki chemicznej. Uczą się planować i wykonywać badania doświadczalne, mierzyć i obliczać istotne parametry materiałów, zjawisk i procesów chemicznych, wykonywać analizy jakościowe i ilościowe, korzystać z profesjonalnego oprogramowania w analizie wyników i prowadzeniu symulacji związanych z problemami chemicznymi.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku chemia– studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE?

Dyplom ukończenia studiów chemicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom znajdą zatrudnienie w przemyśle chemicznym, szczególnie w laboratoriach chemicznych i analitycznych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z branżą farmaceutyczną oraz kosmetyczną. Studenci mogą również pełnić zawodową służbę wojskową.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia– studia wojskowe:

 • branża farmaceutyczna
 • branża kosmetyczna
 • przemysł chemiczny
 • przemysł spożywczy
 • laboratoria
 • wydawnictwa naukowe
 • wojsko

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia - studia wojskowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia - studia wojskowe studia jednolite magisterskie

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemia - studia wojskowe

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki chemiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku CHEMIA - STUDIA WOJSKOWE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)