ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Dodaj do ulubionych

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku analityka bezpieczeństwa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku analityka bezpieczeństwa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności analityka bezpieczeństwa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | analityka bezpieczeństwa - uczelnie >

Opis kierunku

Analityka bezpieczeństwa to studia, które realizują program nauczania o tematyce związanej z naukami prawnymi, w tym prawem międzynarodowym, naukami politycznymi, szeroko pojętym bezpieczeństwem oraz naukami ścisłym, w tym matematyką i statystyką. Co więcej studenci nauczą się wykorzystania regulacji prawnych w praktyce, analizy informacji, przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych, w tym w wojsku i w policji. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze służbami specjalnymi, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak NATO, UE, czy ONZ. Dobrym rozwiązaniem będzie także praca w sektorach bezpieczeństwa oraz na rynku międzynarodowym.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów, maturzyści planujący złożenie aplikacji na kierunek analityka bezpieczeństwa powinni podjąć odpowiednie przygotowania z zakresu wybranych przedmiotów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

Analityka bezpieczeństwa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka bezpieczeństwa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka bezpieczeństwa studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka bezpieczeństwa

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

W programie studiów na kierunku analityka bezpieczeństwa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Analiza matematyczna
 • Systemy bezpieczeństwa państwa
 • Narzędzia informatyki
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sposoby komunikowania się organizacji terrorystycznych
 • Logika i teoria mnogości
 • Psychologia w ujęciu umiejętności analitycznych
 • Systemy baz danych
 • Ochrona informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zbierania niezbędnych informacji
 • dokonywania krytycznej analizy informacji
 • przygotowywania produktu analitycznego zgodnie z jego potrzebami
 • prezentowania sporządzonego produktu w języku polskim i angielskim
 • przeprowadzania szkoleń na wybrane tematy

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA?

Analityka bezpieczeństwa to studia, które powstały jako odpowiedź na potrzeby zmieniającego się świata oraz coraz więcej zagrożeń związanych z terroryzmem, grupami przestępczymi oraz cyberprzestrzenią. Kierunek ten kształci specjalistów w dziedzinie szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz posiadających umiejętność przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka bezpieczeństwa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W planie zajęć na kierunku analityka bezpieczeństwa znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z polityką, prawem międzynarodowym, naukami ścisłymi, czy szeroko pojętym bezpieczeństwem. W ramach kształcenia studenci poznają współczesne systemy polityczne i dowiedzą się więcej na temat podstaw prawnych bezpieczeństwa, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz podstaw typografii i terenoznawstwa.

Poza wiedzą teoretyczną rozwiną także szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się gromadzenia i analizy informacji, zarządzania organizacjami bezpieczeństwa, programowania oraz dokonywania analizy matematycznej i statystycznej. Ponadto poznają zasady rozpoznawania zagrożeń i podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie im.

Program kształcenia zakłada również realizację lektoratu z języka obcego, dzięki któremu studenci podniosą kompetencje językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę międzynarodową. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA?

Studia na kierunku analityka bezpieczeństwa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA?

Absolwenci kierunku analityka bezpieczeństwa nie powinni mieć problemu ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w służbach mundurowych, w tym w wojsku i w policji. Dobrym rozwiązaniem będzie także zatrudnienie w służbach specjalnych (SKW, SWW, AW, ABW, CBA), organizacjach międzynarodowych, sektorach bezpieczeństwa oraz w firmach prywatnych. Absolwenci mogą także zdecydować się na założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku analityka bezpieczeństwa:

 • wojsko
 • policja
 • sektor bezpieczeństwa
 • służby specjalne: SKW, SWW, AW, ABW, CBA
 • organizacje międzynarodowe NATO, ONZ, Unia Europejska
 • jednostki administracji publicznej
 • sektor prywatny
 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Komentarze (0)