Rytmika - kierunek studiów

Chociaż większości z nas kojarzy się głównie z wczesnoszkolnymi zajęciami, podczas których tworzyliśmy niezdarne, mało geometryczne kółka, krocząc po szorstkim dywanie i powtarzając sekwencje klaśnięć za prowadzącym, jej rola dla muzyki jest o wiele bardziej doniosła i podstawowa – rytm to w końcu stelaż pod dźwięk, tak istotny dla dzieła muzycznego, jak szkic dla malarskiego portretu lub forma dla powieści. Rytmika przenika właściwie naszą codzienność, ma wiele wspólnego z ruchem i nie bez przyczyny stanowi jedną ze składowych nauczania prowadzonego wśród najmłodszych: poznając rytm, uczą się bowiem właściwej orientacji w mnogości bodźców, które odbierają z otoczenia, są w stanie odkrywać swoje umiejętności twórcze i rozwijać je w późniejszym, dorosłym życiu. Rytmika to także fundament pracy muzyka, zwłaszcza kompozytora, dla którego dzieło muzyczne jest zbiorem elementów, między którymi należy nieustannie poszukiwać powiązań, by osiągnąć pożądane, twórczo satysfakcjonujące rezultaty. Studia na kierunku rytmika pozwalają odnaleźć się w świecie teorii muzyki osobom zorientowanym zarówno na działalność edukacyjną, jak i przyszłym twórcom – kompozytorom, performerom i improwizatorom, których praca nie istniałaby bez odniesienia do profesjonalnej wiedzy o rytmie.

Jeśli masz w sobie muzyczną wrażliwość i możesz pochwalić się znakomitym słuchem, jesteś kreatywny i uważny – potrafisz wyobrazić sobie strukturę utworu i dostrzec zależności między dźwiękiem a ruchem, zależy Ci na przyjrzeniu się muzyce od teoretycznej strony a zdobytą podczas studiów wiedzę chętnie przekazywałbyś innym, bo doskonale dogadujesz się z ludźmi i masz w sobie pedagogiczny dryg, studia na kierunku rytmika mogą okazać się tym, czego szukasz.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Sporo uwagi skupisz na ruchu, który ma wiele wspólnego z rytmem – odkryjesz, że można go komponować tak jak muzykę i dowiesz się na czym polega taki proces, przyjrzysz się improwizacjom ruchowym i instrumentalnym, zostaniesz przygotowany do tworzenia akompaniamentu pod zajęcia ruchowe. Zorientujesz się ponadto we współczesnych koncepcjach nauczania muzycznego a wiedza pedagogiczna i edukacyjna stanie się jednym z filarów Twojego przyszłego wykształcenia. Opanujesz teoretyczne podstawy techniki ruchu i tańca (poznasz przy okazji tańce ludowe i regionalne), przyjrzysz się literaturze muzycznej i nauczysz się korzystać z jej zasobów, weźmiesz udział w zajęciach z fortepianu (praktyka gry, umiejętność interpretacji, muzykowanie zespołowe), chóru, harmonii i kształcenia słuchu. Dowiesz się, czym jest rytmikoterapia i jak wykorzystywać improwizację w przedsięwzięciach terapeutycznych. Przejdziesz szereg ćwiczeń logorytmicznych, przyjrzysz się specyfice pracy z rekwizytem (na przykład podczas inscenizacji teatralno-muzycznych), opanujesz podstawy prawa autorskiego oraz wybrany język obcy, którym będziesz posługiwać się w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z teorią muzyki.

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku rytmika? Będziesz mógł zdecydować się na karierę związaną z dydaktyką muzyczną, spełniając się w roli nauczyciela rytmu i solfeżu (czytania nut i kształtowania słuchu muzycznego) współpracującego z profesjonalnymi muzykami lub pedagoga odpowiedzialnego za edukację muzyczno-ruchową dzieci i młodzieży (w szkołach, domach kultury, świetlicach środowiskowych i placówkach angażujących się w rozwój kulturalny najmłodszych). Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli kompozytora ruchu scenicznego i inscenizacji, utrzymującego współpracę z teatrami, możesz spróbować swoich sił w roli osoby prowadzącej warsztaty improwizacyjne związane z muzyką i ruchem, także te nastawione na osiągnięcie celów terapeutycznych. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku rytmika, dysponują wiedzą z zakresu historii muzyki oraz literatury muzycznej, często decydują się więc na pracę w redakcjach czasopism tematycznych, w instytucjach kultury rozwijających ofertę zajęciową związaną z muzyką oraz w roli specjalistów w zakresie teorii muzyki współpracujących z branżą medialną.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na rytmikę na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: w ramach rekrutacji na kierunek rytmika przeprowadzony zostanie egzamin wstępny składający się z egzaminu kierunkowego z rytmiki oraz egzaminu podstawowego sprawdzającego słuch kandydata oraz umiejętność gry na fortepianie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RYTMIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rytmikę?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komponowania rytmu
 • teorii i praktyki w zakresie improwizacji ruchowych i instrumentalnych
 • tworzenia akompaniamentu muzycznego do zajęć ruchowych
 • praktyki gry na fortepianie, interpretowania utworów fortepianowych, czytania nut, znajomości literatury fortepianowej i muzykowania zespołowego
 • współczesnych koncepcji nauczania muzycznego
 • teorii ruchu i tańca
 • znajomości tańców ludowych i regionalnych
 • harmonii i kształcenia słuchu
 • literatury muzycznej
 • rytmikoterapii i wykorzystywania improwizacji w zajęciach terapeutycznych
 • ćwiczeń logorytmicznych
 • scenicznej pracy z rekwizytem
 • historii muzyki
 • podstaw prawa autorskiego
 • znajomości języka obcego w mowie i piśmie z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z branżą muzyczną

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rytmika?

Absolwent kierunku rytmika znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel rytmu i solfeżu (czytania nut i kształtowania słuchu muzycznego) współpracujący z profesjonalnymi muzykami
 • nauczyciel rytmiki w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • dydaktyk muzyczny – pedagog prowadzący zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, świetlic środowiskowych, teatrów)
 • organizator warsztatów improwizacyjnych związanych z muzyka i ruchem, także tych nastawionych na realizację celów terapeutycznych
 • kompozytor ruchu scenicznego i inscenizacji
 • nauczyciel gry na fortepianie
 • redakcjach czasopism związanych z tematyką muzyki
 • specjaliści merytoryczni związani z branżą medialną

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYTMIKA

Komentarze (0)