Dodaj do ulubionych

Rytmika - kierunek studiów

Chociaż większości z nas kojarzy się głównie z wczesnoszkolnymi zajęciami, podczas których tworzyliśmy niezdarne, mało geometryczne kółka, krocząc po szorstkim dywanie i powtarzając sekwencje klaśnięć za prowadzącym, jej rola dla muzyki jest o wiele bardziej doniosła i podstawowa – rytm to w końcu stelaż pod dźwięk, tak istotny dla dzieła muzycznego, jak szkic dla malarskiego portretu lub forma dla powieści. Rytmika przenika właściwie naszą codzienność, ma wiele wspólnego z ruchem i nie bez przyczyny stanowi jedną ze składowych nauczania prowadzonego wśród najmłodszych: poznając rytm, uczą się bowiem właściwej orientacji w mnogości bodźców, które odbierają z otoczenia, są w stanie odkrywać swoje umiejętności twórcze i rozwijać je w późniejszym, dorosłym życiu. Rytmika to także fundament pracy muzyka, zwłaszcza kompozytora, dla którego dzieło muzyczne jest zbiorem elementów, między którymi należy nieustannie poszukiwać powiązań, by osiągnąć pożądane, twórczo satysfakcjonujące rezultaty. Studia na kierunku rytmika pozwalają odnaleźć się w świecie teorii muzyki osobom zorientowanym zarówno na działalność edukacyjną, jak i przyszłym twórcom – kompozytorom, performerom i improwizatorom, których praca nie istniałaby bez odniesienia do profesjonalnej wiedzy o rytmie.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli masz w sobie muzyczną wrażliwość i możesz pochwalić się znakomitym słuchem, jesteś kreatywny i uważny – potrafisz wyobrazić sobie strukturę utworu i dostrzec zależności między dźwiękiem a ruchem, zależy Ci na przyjrzeniu się muzyce od teoretycznej strony a zdobytą podczas studiów wiedzę chętnie przekazywałbyś innym, bo doskonale dogadujesz się z ludźmi i masz w sobie pedagogiczny dryg, studia na kierunku rytmika mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Sporo uwagi skupisz na ruchu, który ma wiele wspólnego z rytmem – odkryjesz, że można go komponować tak jak muzykę i dowiesz się na czym polega taki proces, przyjrzysz się improwizacjom ruchowym i instrumentalnym, zostaniesz przygotowany do tworzenia akompaniamentu pod zajęcia ruchowe. Zorientujesz się ponadto we współczesnych koncepcjach nauczania muzycznego a wiedza pedagogiczna i edukacyjna stanie się jednym z filarów Twojego przyszłego wykształcenia. Opanujesz teoretyczne podstawy techniki ruchu i tańca (poznasz przy okazji tańce ludowe i regionalne), przyjrzysz się literaturze muzycznej i nauczysz się korzystać z jej zasobów, weźmiesz udział w zajęciach z fortepianu (praktyka gry, umiejętność interpretacji, muzykowanie zespołowe), chóru, harmonii i kształcenia słuchu. Dowiesz się, czym jest rytmikoterapia i jak wykorzystywać improwizację w przedsięwzięciach terapeutycznych. Przejdziesz szereg ćwiczeń logorytmicznych, przyjrzysz się specyfice pracy z rekwizytem (na przykład podczas inscenizacji teatralno-muzycznych), opanujesz podstawy prawa autorskiego oraz wybrany język obcy, którym będziesz posługiwać się w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z teorią muzyki.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku rytmika? Będziesz mógł zdecydować się na karierę związaną z dydaktyką muzyczną, spełniając się w roli nauczyciela rytmu i solfeżu (czytania nut i kształtowania słuchu muzycznego) współpracującego z profesjonalnymi muzykami lub pedagoga odpowiedzialnego za edukację muzyczno-ruchową dzieci i młodzieży (w szkołach, domach kultury, świetlicach środowiskowych i placówkach angażujących się w rozwój kulturalny najmłodszych). Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli kompozytora ruchu scenicznego i inscenizacji, utrzymującego współpracę z teatrami, możesz spróbować swoich sił w roli osoby prowadzącej warsztaty improwizacyjne związane z muzyką i ruchem, także te nastawione na osiągnięcie celów terapeutycznych. Absolwenci, którzy kończą studia na kierunku rytmika, dysponują wiedzą z zakresu historii muzyki oraz literatury muzycznej, często decydują się więc na pracę w redakcjach czasopism tematycznych, w instytucjach kultury rozwijających ofertę zajęciową związaną z muzyką oraz w roli specjalistów w zakresie teorii muzyki współpracujących z branżą medialną.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na rytmikę na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: w ramach rekrutacji na kierunek rytmika przeprowadzony zostanie egzamin wstępny składający się z egzaminu kierunkowego z rytmiki oraz egzaminu podstawowego sprawdzającego słuch kandydata oraz umiejętność gry na fortepianie.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK RYTMIKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE RYTMIKA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Kompozycja i teoria muzyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kompozycja i teoria muzyki

Akademia Muzyczna w Krakowie

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rytmika - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku rytmika

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując rytmikę?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komponowania rytmu
 • teorii i praktyki w zakresie improwizacji ruchowych i instrumentalnych
 • tworzenia akompaniamentu muzycznego do zajęć ruchowych
 • praktyki gry na fortepianie, interpretowania utworów fortepianowych, czytania nut, znajomości literatury fortepianowej i muzykowania zespołowego
 • współczesnych koncepcji nauczania muzycznego
 • teorii ruchu i tańca
 • znajomości tańców ludowych i regionalnych
 • harmonii i kształcenia słuchu
 • literatury muzycznej
 • rytmikoterapii i wykorzystywania improwizacji w zajęciach terapeutycznych
 • ćwiczeń logorytmicznych
 • scenicznej pracy z rekwizytem
 • historii muzyki
 • podstaw prawa autorskiego
 • znajomości języka obcego w mowie i piśmie z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego związanego z branżą muzyczną

Jak wyglądają studia na specjalizacji rytmika?

 

1. Typ i tryb studiów

Specjalizacja rytmika jest obecnie dostępna tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

Program nauczania na powyższych studiach będzie związany z naukami artystycznymi.

 

2. Program studiów i przedmioty

W czasie studiów na specjalizacji rytmika zdobędziesz wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk artystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki oraz tańca. Jako student będziesz miał dostęp do szerokiej oferty zajęć i wykładów akademickich, tematycznie powiązanych z powyższymi zagadnieniami. W planie znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Ćwiczenia z tyflomuzykoterapii
 • Wprowadzenie do realizacji interpretacji ruchowej
 • Proseminarium metody Dalcroze’a
 • Improwizacja fortepianowa / instrumentalna

 

3. Nabywane umiejętności

Absolwenci specjalizacji rytmika zdobędą cenne umiejętności praktyczne, dzięki którym zwiększą swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym. W czasie licznych warsztatów nauczysz się dokonywania analizy różnorodnych form muzycznych. Ponadto rozwiniesz zdolności z zakresu gry na fortepianie, co z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym zyskasz niezwykle istotne doświadczenie zawodowe.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji rytmika będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra,

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku rytmika?

Absolwent kierunku rytmika znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • nauczyciel rytmu i solfeżu (czytania nut i kształtowania słuchu muzycznego) współpracujący z profesjonalnymi muzykami
 • nauczyciel rytmiki w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • dydaktyk muzyczny – pedagog prowadzący zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży
 • pracownik instytucji kulturalnych (domów kultury, świetlic środowiskowych, teatrów)
 • organizator warsztatów improwizacyjnych związanych z muzyka i ruchem, także tych nastawionych na realizację celów terapeutycznych
 • kompozytor ruchu scenicznego i inscenizacji
 • nauczyciel gry na fortepianie
 • redakcjach czasopism związanych z tematyką muzyki
 • specjaliści merytoryczni związani z branżą medialną

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU RYTMIKA

Komentarze (0)