Advertisement

Położnictwo - Warszawa
Dodaj do ulubionych

23.03.2023

Położnictwo studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Położnictwo w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku położnictwo w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku położnictwo w Warszawie rozpocznie się 4 maja 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Położnictwo Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Warszawie położnictwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Warszawski Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychMazowiecka Uczelnia Medyczna, Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku położnictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku położnictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Wykaz opłat za studia na kierunku położnictwo w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Położnictwo - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek POŁOŻNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Położnictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

Położnictwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Położnictwo w Warszawie

Żeby dostać się na studia medyczne na kierunku Położnictwo w Warszawie, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, fizyka, chemia. Warto mieć na względzie fakt, że procedury rekrutacyjne najpewniej będą się nieco różnić w zależności od wyboru miejsca ich podjęcia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku położnictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Należy również pamiętać, aby do nauki do matury podejść bardzo na poważnie, gdyż Położnictwo jest jednym z chętniej wybieranych kierunków medycznych w Warszawie – konkurencja będzie na tyle duża, że grono studentów zasilą tylko najlepsi!

 

Położnictwo Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się: język polski, język obcy nowożytny i biologia albo chemia, albo fizyka i astronomia, albo fizyka, albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na położnictwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Położnictwo w Warszawie

Opis kierunku

Położnictwo to jeden z kierunków medycznych i jednocześnie jeden z najstarszych zawodów świata! Studia zostały stworzone z myślą o absolwentach szkół średnich, którzy czują powołanie do otaczania profesjonalną opieką kobiet ciężarnych oraz do wspierania ich w zarazem trudnych i wyjątkowych pierwszych dniach macierzyństwa. Położnictwo w Warszawie to kierunek pozwalający na otrzymanie kompleksowej wiedzy z anatomii, fizjologii, ginekologii i wielu innych nauk pokrewnych.
Studenci rozwijać będą również kompetencje miękkie niezwykle przydatne w późniejszej pracy z pacjentami – zarówno w szpitalach, szkołach rodzenia, jak i przychodniach ginekologicznych. Położone po studiach I stopnia mogą pomyśleć również o kontynuowaniu nauki.

 

Program studiów i przedmioty

Pielęgniarstwo to sprawne poruszanie się między różnymi odłamami medycyny. Aby być skutecznym pracownikiem, zdolnym do niesienia oczekiwanej przez pacjentki pomocy, będziesz musiał przygotować się na zgłębienie wiedzy z niemal wszystkich dziedzin tej nauki.

Poznasz podstawy ludzkiej fizjologii i anatomii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie organizmu noworodków i małych dzieci. Wiedza o prawidłowych procesach rozwojowych noworodka pozwoli ci na wstępne zdiagnozowanie ewentualnych dolegliwości oraz skierowanie do lekarza o danej specjalizacji.

Dowiesz się nieco o zabiegach pielęgnacyjnych, które należy wykonywać przy noworodku oraz samym sposobie ich przeprowadzania, aby zapobiec uszkodzeniu nieukształtowanych części jego ciała.

Podstawy psychologii pozwolą ci na podejmowanie skutecznej współpracy z rodzicami dzieci, nawet najbardziej wymagającymi i kapryśnymi.

W programie studiów na kierunku położnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Położnictwo to dziedzina poświęcona m.in.: podstawom opieki położniczej, technikom położniczym, zasadom prowadzenia porodu czy podstawom neonatologii i opieki neonatologicznej i położniczej. Ponadto studia na tym kierunku poruszają także zagadnienia związane np. z: pediatrią i pielęgniarstwem pediatrycznym, chorobami wewnętrznymi, chirurgią, ginekologią i opieką ginekologiczną, a nawet z psychiatrią.

Studenci położnictwa szkolą się w zakresie m.in. profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, prowadzenia działań profilaktycznych lub dotyczących promocji zdrowia wobec kobiety ciężarnej, rodzącej, będącej w połogu lub chorej ginekologicznie. Położnictwo pozwala studentom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne np. do rozpoznawania ciąży i sprawowania opieki nad kobietą, u której ciąża ma przebieg fizjologiczny, a także do sprawowania opieki nad matką i noworodkiem.

Absolwenci położnictwa mogą występować o prawo wykonywania zawodu położnej. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą podjąć zatrudnienie np. na oddziałach położniczych, ginekologicznych, neonatologicznych i niemowlęcych czy na oddziałach patologii noworodka, patologii ciąży lub chirurgii noworodka. Ponadto kompetencje położnych cenione są również m.in. w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w ośrodkach położniczej opieki domowej czy w szkołach rodzenia.
 

Gdzie studiować na kierunku położnictwo w Warszawie?

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku położnictwo, w roku akademickim 2022/2023, Warszawski Uniwersytet Medyczny bezpłatne miejsca na studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM oraz uczelni prywatnej.

Uczelnie w Warszawie - kierunek położnictwo

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc – rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie postępowania kwalifikacyjnego. Uczelnie przyjmują te osoby, które zajęły odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia na kierunku położnictwo w Warszawie

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne – za studia w prywatnych szkołach wyższych oraz studia niestacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj należy zapłacić.

  • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące siędo wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są indywidualnie przez uczelnie w wybranych przez nie terminach. Kandydaci mogą znaleźć informacje dotyczące decyzji szkoły w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dane dotyczą także liczby zdobytych przez kandydatów punktów, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczeni kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Warszawie:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 12.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek położnictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych stacjonarne studia I stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Położnictwo w Warszawie

Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek studia w Warszawie, warto, abyś zasięgnął opinii studentów. Położnictwo w Warszawie cieszy się dobrą renomą, o czym świadczy wypowiedź jednego z absolwentów.

 

Michał, absolwent studiów na kierunku Położnictwo w Warszawie, mówi:

„Przed moją aplikacją na studia, rodzina ciągle mi powtarzała, że to kierunek dla kobiet. Chcąc udowodnić im swoje racje, coraz bardziej utwierdzałem się w tym, że chcę iść właśnie na takie studia. Lubię przedmioty przyrodnicze i osiągnąłem z nich wysoki wynik na maturze, co ułatwiło mi dostanie się na Położnictwo. Dzisiaj pracuję w zawodzie i bardzo się cieszę, że nie poszedłem za głosem najbliższych.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Warszawa studia i stopnia

Położnictwo Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Położnictwo Warszawa studia stacjonarne

Położnictwo Warszawa studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia