Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań
Dodaj do ulubionych

22.09.2023

Filologia angielska studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Filologia angielska w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na filologii angielskiej w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Filologia angielska Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia angielska oferują połączenie nauki języka angielskiego z historią, literaturą i kulturą Anglii. Studenci tego kierunku poza zaawansowaną wiedzą z zakresu gramatyki, uczą się też o czynnikach wpływających na rozwój języka oraz o powiązaniach językowych z innymi narodami. Podczas kształcenia student rozwinie swoje kompetencje miękkie, krytycznej interpretacji tekstów językowych i umiejętności krytycznego i kreatywnego myślenia. Absolwenci filologii angielskiej posiadają umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, które pozwalają na swobodne posługiwanie się angielskim w sprawach prywatnych i zawodowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia angielska wyposaża absolwentów w uniwersalne umiejętności, które pozwalają na rozpoczęcie różnorodnych ścieżek kariery. Anglistycy mogą ubiegać się o pracę jako tłumacz, lektor czy nauczyciel. Zaawansowane umiejętności językowe doceniane są także w biznesie czy pracy dziennikarza. Absolwent może szukać zatrudnienia w szkołach, lektoratach, firmach zajmujących się reklamą, marketingiem i PR, a także instytucjach naukowych.

 

Uczelnie

W Poznaniu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki UAM) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5000 zł do 6950 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu >

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na filologię angielską muszą wykazać się znajomością i zrozumieniem nie tylko naszego ojczystego języka, ale również języka angielskiego – niektóre uczelnie wymagają ukazania językowych certyfikatów.

 

Filologia angielska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek filologia angielska w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane dwa przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. dowiedz się więcej

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:, język angielski, język polski.

Rekrutacja na filologię polską w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Poznaniu

Filologię angielską w Poznaniu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na dwóch niepublicznych szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu i Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Poznaniu

Filologię angielską w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska w Poznaniu można podjąć na jednej uczelni publicznej – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na dwóch niepublicznych: Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu oraz Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologię angielską w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych, a także i tych prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku filologia angielska w Poznaniu wahają się od 5000 zł do 6950 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne w Poznaniu są płatne, wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Filologia angielska to kierunek studiów, który skierowany jest do osób chcących udoskonalić swoją znajomość języka angielskiego oraz rozwinąć wiedzę w zakresie m.in. dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji międzynarodowej w różnorodnych środowiskach oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Studenci przygotowywani są do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych filologia angielska znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 1,3 tys. zgłoszeń).
 

Praca po studiach

Absolwenci filologii angielskiej mogą podjąć działalność zawodową związaną z np. nauką lub edukacją. Interdyscyplinarne szkolenia umożliwiają filologom rozpoczęcie pracy w środowiskach takich jak m.in.: medycyna, biznes, media, polityka. Zdolności językowe filologów angielskich cenione są zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku – absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie jako np.: tłumacze lub nauczyciele.
 

Program studiów i przedmioty

Studenci filologii angielskiej szkolą się szczególnie w kontekście językowym – poznają m.in. słowa, wymowę oraz zwroty, które składają się na współczesny język angielski. Przyszli specjaliści badają także kulturę oraz społeczne czynniki wpływające na kształtowanie się krajów anglojęzycznych.

Przykładowe przedmioty na kierunku filologia angielska w Poznaniu:

Absolwenci filologii angielskiej są świadomymi użytkownikami języka angielskiego, a swoje zdolności praktycznie wykorzystują na rzecz społecznej użyteczności. Szczegółowa znajomość obcego języka pozwala im nie tylko przeprowadzanie tłumaczeń różnorodnych tekstów czy wypowiedzi, ale także prowadzenie komunikacji z anglojęzycznymi przedstawicielami różnorodnych dyscyplin biznesowych, specjalistycznych lub akademickich.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia z filologii angielskiej to program nauczania, który koncentruje się w szczególności na języku angielskim i literaturze pisanej w tym języku. Studenci studiów filologicznych w zakresie anglistyki uczą się m.in. o historii i kulturze anglojęzycznych krajów oraz o różnych formach i stylach pisania, jakie wykształciły się w języku angielskim. Program nauczania składa się z różnych przedmiotów, takich jak np. gramatyka angielska, literatura angielska i amerykańska, fonetyka i fonologia angielska, tłumaczenie, kultura angielska i amerykańska.

Studenci zdobywają również umiejętności praktyczne w zakresie pisania, mówienia i słuchania w języku angielskim. Przed rozpoczęciem studiów z filologii angielskiej warto posiadać silną motywację i zainteresowanie językiem angielskim, literaturą i kulturą anglojęzycznych krajów. Wymagana jest również umiejętność pracy z tekstem i krytycznego myślenia, a także umiejętności pisania i mówienia w języku angielskim.

Perspektywy zawodowe dla absolwentów filologii angielskiej są różnorodne i obejmują szeroki zakres zawodów, takich jak np. tłumacz, nauczyciel języka angielskiego, konsultant językowy, dziennikarz, redaktor, copywriter, specjalista ds. public relations, specjalista ds. marketingu, pracownik biura podróży, agent turystyczny, czy nawet aktor lub reżyser teatralny. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą również podjąć własną działalność gospodarczą.


Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5000 zł do 6950 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek filologia angielska - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się się w oparciu o limit miejsc. Kandydaci przyjmowani są według listy rankingowej, utworzonej na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe są z kolei płatne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6000 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 5000 zł
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie indywidualnie ustalonym przez uczelnię. Kandydaci otrzymują informację na temat liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej poprzez system IRK lub ERK. Dane dotyczące ostatecznej decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata udostępniane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na dopełnienie formalności zakwalifikowani kandydaci mają najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niedostarczenie kompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Filologii angielskiej?

Absolwenci Filologii angielskiej wyróżniają się nie tylko wysokiej jakości wiedzą z zakresu języka angielskiego, ale również umiejętnościami, które poszukiwane są na rynku pracy i które mogą wykorzystać w różnych sektorach i branżach. Posiadając kwalifikacje językowe można pracować nie tylko jako nauczyciel bądź lektor języka obcego, ale także sprawnie działać w przestrzeni tłumaczeń, handlu międzynarodowego, dziennikarstwa, czy dyplomacji. Poza tym, warto zwrócić uwagę na fakt, że językiem angielskim posługuje się niemal cały świat, a zatem dzięki uzyskanemu wykształceniu można pracować w różnych zakątkach globu. A ile zarabiają absolwenci Filologii angielskiej?

Średnie zarobki absolwentów Filologii angielskiej w 2023 roku:

 • tłumacz – 5500 złotych
 • nauczyciel języka angielskiego – 4000 złotych
 • edytor – 4600 złotych
 • lektor – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Filologię angielską?

Niezależnie od planów na przyszłość, warto posługiwać się językiem obcym, a w szczególności językiem angielskim, czyli językiem uniwersalnym, używanym w wielu branżach; od nowych technologii po nowoczesny biznes. Wysokiej jakości kwalifikacje językowe można uzyskać przede wszystkim na studiach, ale warto pamiętać o tym, że umożliwiają one również pozyskanie wiedzy na temat literatury, historii, kultury oraz życia społecznego konkretnych krajów.

 

Gdzie warto studiować Filologię angielską?

Kandydaci na studia w Poznaniu, którzy pragną zdobywać wiedzę językową mogą wybrać uczelnię dla siebie spośród kilku propozycji.

Filologia angielska studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W zestawieniu uczelni, które w swoich katalogach dydaktycznych oferują Filologię angielską znajdują się także uczelnie niepubliczne, które również przyciągają kandydatów ciekawymi i dostosowanymi do wymagań rynku programami nauczania.

Filologia angielska studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego
 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Filologia angielska jest kierunkiem, który odpowiada na potrzeby studentów zainteresowanych literaturą, kulturą, historią i życiem społecznym angielskiego obszaru językowego. W toku kształcenia realizują oni między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka angielskiego
 • historia literatury brytyjskiej i amerykańskiej
 • fonetyka i fonologia języka angielskiego
 • składnia i morfologia języka angielskiego
 • historia języka angielskiego

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, a za miejsce zdobywania wykształcenia obrałeś Poznań? Z pewnością opinie starszych kolegów z tego kierunku okażą się dla ciebie cenne.

Agnieszka, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Poznaniu, mówi:

„Pasja do nauki języków obcych skłoniła mnie do podjęcia studiów filologicznych. Uważam, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, a dokładne jego zgłębienie gwarantuje możliwość poszerzenia sieci swoich kontaktów. A dlaczego Poznań? Tutaj się urodziłam i tutaj zostanę na zawsze.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Poznań studia i stopnia

Filologia angielska Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Poznań studia stacjonarne

Filologia angielska Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia angielska w Poznaniu

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia