Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań

Filologia angielska - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Filologia angielska studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu rozpocznie się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Filologia angielska Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu filologię angielską możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki UAM) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Filologia angielska to kierunek studiów, który skierowany jest do osób chcących udoskonalić swoją znajomość języka angielskiego oraz rozwinąć wiedzę w zakresie m.in. dziedziny językoznawstwa, metodyki nauczania, komunikacji międzynarodowej w różnorodnych środowiskach oraz kultur krajów angielskiego obszaru językowego. Studenci przygotowywani są do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
Filologia angielska należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 13,9 tys. kandydatów (o 836 więcej niż rok wcześniej).
Wśród poznańskich uczelni publicznych filologia angielska znalazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ponad 1,3 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z filologii angielskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku filologia angielska w Poznaniu: business english communicationbusiness translation ... specjalności na filologii angielskiej w Poznaniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku filologia angielska w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język angielski, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku filologia angielska w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5000 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci filologii angielskiej mogą podjąć działalność zawodową związaną z np. nauką lub edukacją. Interdyscyplinarne szkolenia umożliwiają filologom rozpoczęcie pracy w środowiskach takich jak m.in.: medycyna, biznes, media, polityka. Zdolności językowe filologów angielskich cenione są zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku – absolwenci tego kierunku mogą liczyć na zatrudnienie jako np.: tłumacze lub nauczyciele.

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek FILOLOGIA ANGIELSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia angielska

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu

Filologia angielska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia angielska w Poznaniu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na filologię angielską muszą wykazać się znajomością i zrozumieniem nie tylko naszego ojczystego języka, ale również języka angielskiego – niektóre uczelnie wymagają ukazania językowych certyfikatów.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski
 • język polski

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Poznaniu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować filologię angielską w Poznaniu

Filologię angielską w Poznaniu można podjąć na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na jednej niepublicznej szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Gdzie studiować filologię angielską bezpłatnie w Poznaniu

Filologię angielską w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie podstawą rekrutacji jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować filologię angielską niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku filologia angielska w Poznaniu można podjąć na jednej uczelni publicznej Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na jednej niepublicznej Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 

Ile kosztują studia niestacjonarne na filologię angielską w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych, a także i tych prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku filologia angielska w Poznaniu wahają się od 4600 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie studia niestacjonarne w Poznaniu są płatne, wyjątek stanowią jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych, które są bezpłatne.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Studenci filologii angielskiej zdobywają praktyczne umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Przyszli specjaliści poszerzają swoje horyzonty o wiedzę z zakresu nie tylko językoznawstwa, ale również literaturoznawstwa i kultury angielskiego obszaru językowego. Absolwenci poznańskich uczelni specjalizują się w zakresie m.in. tłumaczenia czy pracy pedagogicznej.

 

Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku filologia angielska w Warszawie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie na tym kierunku trwają 3 lata. Program studiów magisterskich przewiduje 2 lata nauki.

Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne pozwalają studentom zdobyć wczesne doświadczenie zawodowe, a także rozwinięcie cennych kompetencji w profesjonalnych warunkach. Studenci stacjonarni mogą napotkać problem, jeśli będą chcieli pracować na pełnym etacie. Ten tryb skierowany jest w szczególności do tych osób, którym zależy na wykształceniu wyższym.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci mogą połączyć możliwość nauki na uczelni z pracą na pełnym etacie, prywatnymi obowiązkami lub własnymi zainteresowaniami. Niestacjonarna nauka wymaga od studentów samodzielności oraz systematyczności.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studenci filologii angielskiej szkolą się szczególnie w kontekście językowym – poznają m.in. słowa, wymowę oraz zwroty, które składają się na współczesny język angielski. Przyszli specjaliści badają także kulturę oraz społeczne czynniki wpływające na kształtowanie się krajów anglojęzycznych.

 

Przykładowe przedmioty na kierunku filologia angielska w Poznaniu:

 

Absolwenci filologii angielskiej są świadomymi użytkownikami języka angielskiego, a swoje zdolności praktycznie wykorzystują na rzecz społecznej użyteczności. Szczegółowa znajomość obcego języka pozwala im nie tylko przeprowadzanie tłumaczeń różnorodnych tekstów czy wypowiedzi, ale także prowadzenie komunikacji z anglojęzycznymi przedstawicielami różnorodnych dyscyplin biznesowych, specjalistycznych lub akademickich.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na filologię angielską powinni interesować się m.in. kulturą, językiem i społeczeństwem krajów angielskojęzycznych. Do studiowania filologii angielskiej niezbędne będzie zamiłowanie do czytania – nie obędzie się także bez dobrej pamięci oraz znajomości podstawowych pojęć z zakresu gramatyki języka angielskiego.

Studenci filologii angielskiej muszą mieć umiejętność rozumienia logicznego sensu wypowiedzi oraz samodzielnego poszerzania wiedzy i zdolności językowych. Kandydaci na ten kierunek powinni być dociekliwi, systematyczni, wytrwali i konsekwentni. Dobrze też, by byli otwarci i tolerancyjni, a także potrafili szybko czytać.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku filologia angielska:

 • zainteresowanie kulturą i polityką anglosaską
 • zamiłowanie do czytania
 • dobra pamięć
 • znajomość podstawowych pojęć gramatycznych (język angielski, język polski)
 • zdolność do logicznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego poszerzania kompetencji językowych
 • dociekliwość, wytrwałość
 • systematyczność, konsekwentność
 • komunikatywność, otwartość, tolerancyjność
 • umiejętność szybkiego czytania

 

Wiedza i umiejętności:

Absolwenci filologii angielskiej wykorzystują specjalistyczną wiedzę m.in. do komunikacji w różnorodnych środowiskach zawodowych. Studenci tego kierunku rozwijają zdolności, które umożliwiają im samodzielne uzupełnianie wiedzy oraz nawiązywanie kontaktów o charakterze międzynarodowym.

 

Wiedza

Studenci poznańskich uczelni mają szansę zdobywać wiedzę bezpośrednio od doświadczonych przedstawicieli środowiska akademickiego m.in. z Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Kanady. W trakcie zajęć uczestnicy poznają najważniejsze zasady oraz czynniki kształtujące język angielski. Przyszli eksperci rozumieją i rozróżniają poszczególne funkcje tekstów, a także bez problemu przygotowują korespondencję i dokumenty w języku angielskim.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu potrafią oni interpretować i tłumaczyć zarówno teksty literackie, jak i specjalistyczne czy medialne. Absolwenci filologii angielskiej charakteryzują się pogłębioną wrażliwością językową i kulturową, a także umiejętnie pozyskują informacje z różnorodnych źródeł i dokonują oceny ich przydatności w konkretnych przypadkach.

Studia te mają charakter interdyscyplinarny i pozwalają studentom zdobyć wiedzę także z zakresu m.in.: zarządzania, komunikacji, marketingu, psychologii czy socjologii. Studenci poznają terminologię angielską z zakresu specjalistycznych dziedzin.

 

Wiedza, którą nabywają studenci filologii angielskiej:

 • znają zasady i czynniki kształtujące język angielski
 • rozumieją i rozróżniają funkcje tekstów
 • przygotowują dokumenty i korespondencję w języku angielskim
 • interpretują i tłumaczą teksty m.in.: literackie, specjalistyczne lub medialne
 • mają rozwiniętą wrażliwość językową i kulturową
 • pozyskują informacje z różnych źródeł i dokonują oceny ich przydatności
 • mają wiedzę w zakresie m.in.: zarządzania, komunikacji, marketingu, psychologii czy socjologii
 • stosują terminologię angielską z zakresu specjalistycznych dziedzin

 


Umiejętności

Studenci filologii angielskiej przygotowywani są do podniesienia swoich kwalifikacji językowych – przyszli eksperci mogą liczyć na uzyskanie cennego certyfikatu, który otworzyć im może drogę do międzynarodowej kariery zawodowej związanej z biznesem. Uczestnicy zajęć poznają i wykorzystują nowoczesne narzędzia i technologie, usprawniające pracę tłumacza (np. kabiny do tłumaczeń konferencyjnych, tablice interaktywne itp.).

Studenci poznańskich uczelni mają szansę kształcić swoje zdolności językowe za pomocą systematycznego kontaktu z gronem native speakerów oraz studentów z zagranicy. Ponadto uczestnicy zajęć uczestniczą aktywnie w intensywnych warsztatach z przekładu tekstów z języka polskiego na język angielski i na odwrót. Absolwenci tego kierunku mają kompetencje z zakresu m.in. zarządzania, komunikacji i marketingu, psychologii relacji międzyludzkich i wywierania wpływu.

 

Umiejętności, które mają absolwenci filologii angielskiej:

 • są gotowi do egzaminów z języka angielskiego na zaawansowanym poziomie
 • wykorzystują profesjonalne technologie oraz narzędzia
 • doskonale rozumieją język angielski oraz wszelkie jego odmiany, a także posługują się nim zarówno w środowisku codziennym, jak i specjalistycznym
 • przekładają teksty o dowolnym charakterze z języka polskiego na język angielski (i odwrotnie)
 • umiejętnie zarządzają działaniem zespołu i przekazem informacji
 • nawiązują profesjonalne i naturalne relacje z przedstawicielami różnych środowisk (również na tle międzynarodowym)
 •  
Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu

Studia na kierunku filologia angielska w Poznaniu trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Studenci I stopnia filologii angielskiej poznają język, kulturę i politykę krajów anglosaskich przez 6 semestrów. W tym czasie pogłębiają swoją wiedzę i zdobywają zdolności językowe, które umożliwiają im późniejsze tłumaczenie tekstów oraz komunikowanie się z przedstawicielami krajów anglojęzycznych.

Absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia lub rozpocząć swoją karierę zawodową – zarówno w Polsce, jak i poza nią.

Studenci, którzy zdecydowali się na dalsze studiowanie, mają 4 semestry na rozwinięcie swojej znajomości języka angielskiego w określonych aspektach specjalistycznych. Dzięki temu absolwenci studiów magisterskich mogą w przyszłości sprawnie zasilać m.in. międzynarodową gospodarkę lub nieść profesjonalne wsparcie obcokrajowcom.

Filologia angielska w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Postępujący proces globalizacyjny otwiera przed filologami angielskimi wiele możliwości rozwoju zawodowego. Absolwenci tego kierunku swoje zdolności językowe oraz wiedzę z zakresu kultury i społeczeństwa krajów anglojęzycznych wykorzystać mogą zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym. Filolog angielski nie tylko potrafi porozumiewać się w języku angielskim, ale także ma kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji np. nauczyciela, badacza językowego czy menadżera.

Uniwersalne zdolności pozwalają absolwentom filologii odnaleźć się w każdym środowisku zawodowym (po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji) – najbardziej typowymi dla tego zawodu są jednak takie miejsca jak m.in.: prywatne i publiczne biura tłumaczeniowe, placówki oświatowe, międzynarodowe korporacje, domy mediowe, agencje reklamowe czy wydawnictwa.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów filologii angielskiej:

 • biura tłumaczeniowe
 • placówki oświatowe
 • instytucje kultury
 • międzynarodowe korporacje
 • domy mediowe, media
 • agencje reklamowe
 • wydawnictwa


Absolwenci filologii angielskiej cenieni są przez pracodawców na wielu płaszczyznach – specjaliści tej dziedziny nie tylko nawiązują i utrzymują zawodowe relacje z przedstawicielami innych krajów, ale także dokonują skutecznej prezentacji w środowisku specjalistycznym i bezproblemowo odpowiadają na potrzeby konsumentów. Dzięki temu filolog może szukać zatrudnienia jako np.: tłumacz, menadżer, urzędnik, pracownik instytucji międzynarodowej, nauczyciel, doradca czy specjalista ds. HR.

 

Przykładowe stanowiska, na jakie może aplikować absolwent filologii angielskiej:

 • tłumacz
 • menadżer
 • urzędnik
 • pracownik instytucji międzynarodowej
 • nauczyciel
 • doradca
 • specjalista ds. HR

 

Absolwenci filologii angielskiej mogą zdobyć dodatkowe kompetencje z zakresu np. prawa czy administracji. Dzięki temu specjaliści będą mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą – zarówno na terenie Polski, jak i poza nią.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Filologia angielska? 

Absolwenci Filologii angielskiej mają przed sobą wiele możliwych ścieżek kariery. W zależności od wybranej specjalności najczęściej wybierają zawody takie jak: nauczyciel, tłumacz, copywriter czy lektor. Coraz częściej absolwenci Filologii angielskiej rozpoczynają swoją karierę w biznesie. Jakie są ich obowiązki i ile zarabiają? 

 

Nauczyciel

Zawód nauczyciela, jako że pracuje on z dziećmi i młodzieżą, jest bardzo odpowiedzialny i zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Zajmuje się on nie tylko prowadzeniem zajęć dydaktyczno-oświatowych w szkole czy układaniem i sprawdzaniem prac klasowych lub kartkówek. Jego rola jest niezwykle istotna, musi zachęcić uczniów do efektywnej nauki języka angielskiego, który jest niezwykle istotny we współczesnym świecie. Mediana miesięcznych zarobków nauczyciela to 4860 zł brutto miesięcznie.

 

Lektor

Lektor może pracować w szkołach publicznych i językowych, a także może prowadzić zajęcia prywatnie jako native. Lektor zajmuje się prowadzeniem zajęć i szkoleń językowych np. w firmach ze słownictwa specjalistycznego. Do innych jego zajęć możemy zaliczyć układanie planów zajęć i śledzenie postępów swoich podopiecznych i dostosowywanie do nich poziomu. Mediana zarobków lektora to 5000 zł brutto

 

Tłumacz 

Odpowiada za tłumaczenia tekstów z języka angielskiego na polski lub odwrotnie. Może również tłumaczyć dokumenty, które są niezbędne np. kiedy chcemy wyprowadzić się na stałe zagranicę. Zajmuje się również korektą tłumaczeń wykonywanych przez innych tłumaczy. Mediana zarobków tłumacza to 6390 zł brutto.

 

Copywriter

Jest to profesja, która zalicza się do wolnych zawodów. Copywriter może pracować na umowie lub prowadzić własną działalność. Pisze on teksty różnego rodzaju na zamówienia, realizując przy tym wymagane wytyczne jak np. ilość znaków i słowa kluczowe. Pracując w agencji reklamowej może zajmować się tworzeniem postów na social media lub reklamowaniem produktów. Mediana zarobków copywritera wynosi 4910 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Musisz pamiętać, że zarobki mogą się różnić, na co ma wpływ wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami mogą zależeć m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy czy miejsca pracy – wynagrodzenie bardzo często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku filologia angielska w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 230 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 5000 zł do 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia angielska w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Filologia angielska studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Filologia angielska studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu
 
Filologia angielska studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu
 
Filologia angielska studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Poznaniu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na określone kierunki studiów odbywa się się w oparciu o limit miejsc. Kandydaci przyjmowani są według listy rankingowej, utworzonej na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Limity miejsc na kierunku filologia angielska w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 230

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne – studia niestacjonarne w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne szkoły wyższe są z kolei płatne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 5200 zł
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – od 5000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminie indywidualnie ustalonym przez uczelnię. Kandydaci otrzymują informację na temat liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajmowanego przez nich miejsca na liście rankingowej poprzez system IRK lub ERK. Dane dotyczące ostatecznej decyzji uczelni o przyjęciu lub odrzuceniu kandydata udostępniane są w prywatnych profilach użytkowników.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby wybranej uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak możliwość przekazania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Preferowana forma dostarczenia plików może różnić się w zależności od decyzji szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Na dopełnienie formalności zakwalifikowani kandydaci mają najczęściej zaledwie kilka dni. Spóźnienie lub niedostarczenie kompletnego zestawu dokumentów może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2022 do 22.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek filologia angielska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Anglistyki UAM) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia angielska w Poznaniu

Zanim zdecydujesz się na aplikacje na uczelnie w Poznaniu, które wzbogaciły oferowaną przez siebie propozycję edukacyjną o możliwość podjęcia studiów na kierunku Filologia angielska, powinieneś zapoznać się ze szczegółowymi procedurami rekrutacyjnymi, obowiązującymi dany ośrodek akademicki.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Studia filologiczne, ze względu na swoją specyfikę, w procesie rekrutacyjnym cenią przede wszystkim stopień rozwinięcia kompetencji językowych kandydatów. Dlatego jeśli masz zamiar aplikować na studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska, warto, abyś na poważnie podszedł do nauki angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz przyłożył się do osiągnięcia jak najwyższego wyniku z egzaminu ustnego.

Laureaci i finaliści niektórych olimpiad językowych na szczeblu ogólnopolskim będą mieli znacznie ułatwiony start na studia, gdyż odgórnie otrzymają stuprocentowy wynik z matury na poziomie rozszerzonym, a zatem ich szanse na rozpoczęcie przygody z tym kierunkiem będą znacznie wyższe.

Jako że Filologię angielską można odbywać nie tylko w ramach studiów pierwszego, ale także drugiego stopnia, kandydaci chcący uzupełnić posiadaną już wiedzę, wyniesioną z poprzedniego etapu edukacji, powinni postarać się o zdobycie jak najwyższych ocen na dyplomie kończącym studia – to właśnie one wezmą udział w konkursie wyłaniającym najlepszych.

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby mieć jakiekolwiek szanse na zasilenie grona studentów tego kierunku, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. W tym procesie staniesz przed zadaniem uzupełnienia zamieszczonego na stronie internetowej wybranej uczelni formularza.

Po pozytywnym przejściu całej procedury i ujrzeniu swojego nazwiska na liście przyjętych na studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu, powinieneś zająć się gromadzeniem wymaganych dokumentów. Będziesz potrzebował fotografii o wymiarach 35X45mm, świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełnionego formularza aplikacyjnego.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

FILOLOGIA ANGIELSKA - ważne informacje

filologia angielska studia

filologia angielska studia online

studia filologiczne w Poznaniu

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia angielska w Poznaniu?

Bardzo poważnie rozważasz podjęcie studiów na kierunku Filologia angielska, a za miejsce zdobywania wykształcenia obrałeś Poznań? Z pewnością opinie starszych kolegów z tego kierunku okażą się dla ciebie cenne.

Agnieszka, studentka trzeciego roku Filologii angielskiej w Poznaniu, mówi:

„Pasja do nauki języków obcych skłoniła mnie do podjęcia studiów filologicznych. Uważam, że angielski jest najbardziej uniwersalnym językiem świata, a dokładne jego zgłębienie gwarantuje możliwość poszerzenia sieci swoich kontaktów. A dlaczego Poznań? Tutaj się urodziłam i tutaj zostanę na zawsze.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Poznań studia i stopnia

Filologia angielska Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia angielska Poznań studia stacjonarne

Filologia angielska Poznań studia niestacjonarne

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia