Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Studia w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

26.09.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to 3,5-letnie lub 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Lublinie w 2023 r. zaczynają się od 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Opis kierunku

Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji jest połączeniem nauk technicznych, logistyki i zarządzania. Program studiów obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, mające na celu rozwijanie umiejętności efektywnej pracy w zespole oraz zarządzania personelem. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego. W planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów takich jak np.: menedżerskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej, społeczne aspekty zarządzania, prawo gospodarcze czy metodyka prowadzenia pracy badawczej i projektowej.

Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości znalezienia pracy w różnych dziedzinach. Mogą szukać zatrudnienia w międzynarodowych firmach, gdzie będą zajmować się działami technologicznymi i kontrolą jakości. Ponadto, dzięki umiejętnościom projektowania stron i programowania zdobytym podczas studiów, mogą podjąć pracę w branży informatycznej. Mogą również starać się o zatrudnienie w centrach logistycznych lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

 
Uczelnie
W Lublinie zarządzanie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Politechnice Lubelskiej.
 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł. 
 

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
Kierunki studiów w Lublinie takie jak zarządzenie i inżynieria produkcji uważane są za najbardziej przyszłościowe kierunki, bowiem odwołują się nie tylko do tak popularnego w ostatnich latach zarządzania, ale i kwestii technicznych, związanych z produkcją. Przemysł i różnego rodzaju firmy rozwijają się bardzo prężnie, dlatego studia tego typu cieszą się niezwykłą renomą. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów, a Ty musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, informatyka, fizyka i astronomia, język polski.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie pragną zapewnić kandydatom komfort studiowania. Oznacza to, że studia techniczne z zarządzania i inżynierii produkcji możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia dzienne będą idealną opcją dla osób, które myślały o regularnych spotkaniach i systematycznej nauce. Studia zaoczne zaś warto rozważyć, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz studiować w tygodniu. Pamiętaj jednak, że tryb niestacjonarny jest płatny nawet na uczelniach publicznych. 
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Zarządzanie i inżynieria produkcji to niezwykle innowacyjny kierunek studiów, który w ofercie studiów pojawił się stosunkowo niedawno. Program kształcenia łączy w sobie wiedzę nie tylko techniczną, ale i ekonomiczną, prawniczą, a przede wszystkim menedżerską. Interdyscyplinarność nauki w zakresie zarządzani i inżynierii przyciąga do siebie wielu kandydatów na studia.
Jeśli rozważasz studia inżynierskie tego typu, musisz pamiętać o tym, że podstawy nauki w tej dziedzinie stanowią przedmioty ścisłe. Warto mieć predyspozycje kierownicze lub wykazywać skłonności do zarządzania. Inżynieria produkcji spodziewa się także umysłów kreatywnych, które nie mają problemu z kierowaniem zespołem, ale i pracą w grupie. Jeśli odnajdujesz w sobie podobne cechy, warto spróbować swoich sił na studiach technicznych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie i inźynieria produkcji możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji to bardzo praktyczna dziedzina, która zyskuje na popularności. W Lublinie tego typu studia możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz na Politechnice Lubelskiej, zarówno na Wydziale Mechanicznym, jak i Wydziale Zarządzania. Ze względu na różnorodność uczelni programy kształcenia mogą się nieco różnić. 
 

4. Praca po studiach

Absolwenci tego typu studiów są przygotowani do projektowania i nadzorowania procesów związanych z produkcją, eksploatacją czy logistyką, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, biorą także czynny udział w doradztwie technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. 
Studenci zdobywają kompetencje menedżerskie, a także interdyscyplinarną wiedzę, która pozwala im rozwiązywać problemy dotyczące różnego rodzaju inżynierii produkcji. Zajmują się projektowaniem doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem finansami i kapitałem, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem kosztami, marketingiem, logistyką, formułowaniem zadań, które odnoszą się do technologii zarządzania i finansów, zarządzaniem inwestycjami rzeczowymi, transferem technologii i innowacyjności. Możliwości pracy jest bardzo wiele, stąd duże zainteresowanie kierunkiem zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie.
 
5. Program studiów i przedmioty
Przedmioty, które znajdziesz w programie kształcenia, bazują na wiedzy z zakresu matematyki, fizyki i innych ścisłych nauk pokrewnych.
 
W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • ergonomia i bezpieczeństwo pracy oraz ochrona własności intelektualnej,
 • metody i techniki zarządzania,
 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem,
 • napęd i sterowanie maszyn technologicznych,
 • menedżerskie systemy tekstowe i grafiki komputerowej 
 • i wiele innych.

 

Studia w Lublinie na tego typu kierunku przewidują szereg ciekawych specjalności. Wśród nich znajdziesz na przykład: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie i inżynierię przetwórstwa spożywczego, komputerową integrację wytwarzania. Nie każda uczelnia w Lublinie ma w swojej ofercie profile kierunkowe. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania i zapotrzebowania studentów.
Absolwenci kierunku rozwijają zdolności menedżerskie. Zajmują się projektowaniem nowych i nadzorowaniem już funkcjonujących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorują obiekty i systemy zarządzania, zajmują się dobieraniem i szkoleniem personelu, niejednokrotnie zarządzają przedsiębiorstwem i jego finansami. Powodzenie w tym zakresie jest możliwe dzięki wszechstronnej wiedzy oraz rozwijanym umiejętnościom.
Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie, trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).
Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy etap to studia inżynierskie, które w zależności od trybu kształcenia trwają siedem semestrów (studia stacjonarne), a nawet osiem semestrów (studia niestacjonarne). Zapewniają gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej już po uzyskaniu tytułu inżyniera. 
Studia drugiego stopnia trwają od trzech do czterech semestrów i kończą się tytułem magistra inżyniera. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym i pozwalają na realizację dodatkowych specjalności. Warto także zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent innych studiów inżynierskich, których zakres przekazywanej wiedzy mieścił się nie tylko w dziedzinie nauk technicznych, ale także zarządzania czy marketingu.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie są przygotowani do projektowania i nadzorowania procesów związanych z produkcją, eksploatacją czy logistyką, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, biorą także czynny udział w doradztwie technicznym i organizacyjnym w wybranym zakresie inżynierii wytwarzania. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala absolwentom podejmować pracę w małych i dużych przedsiębiorstwach, w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, a także w jednostkach projektowych i doradczych, które skupiają się na wybranym zakresie inżynierii produkcji. 
Studenci zdobywają kompetencje menedżerskie, a także wszechstronną wiedzę, która pozwala im rozwiązywać problemy dotyczące różnego rodzaju inżynierii produkcji. Zajmują się projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, doborem i szkoleniem personelu, zarządzaniem finansami i kapitałem, zarządzaniem przedsiębiorstwem, zarządzaniem kosztami, marketingiem, logistyką, formułowaniem zadań, które odnoszą się do technologii zarządzania i finansów, zarządzaniem inwestycjami rzeczowymi, transferem technologii i innowacyjności.
Absolwenci studiów inżynierskich pracują jako specjaliści do spraw zarządzania procesami produkcyjnymi, menedżerowie logistyki, inżynierzy produkcji, doradcy techniczni i organizacyjni w obszarze inżynierii wytwarzania, specjaliści w odniesieniu do prac badawczo-rozwojowych.
Zarządzanie i inżynieria produkcją to kierunek interdyscyplinarny, który oferuje wiele możliwości pracy. Studenci są przygotowywani do zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, transportowych, spedycyjnych, handlowych lub usługowych. Absolwenci pracują także na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w przedsiębiorstwach związanych z utylizacją odpadów czy jako audytorzy wewnętrznego i zewnętrznego systemu zapewniania jakości.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Lubelskiej oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Lubelska oferuje 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne studia stacjonarne oferuje również Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP w Lublinie. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5000 zł.

 

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne - uczelnie w Lublinie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne - uczelnie w Lublinie
 
Zarządzanie i inżynieria produkcji studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Lublinie 
 

Limity miejsc

Wszystkie szkoły wyższe w Lublinie ustalają limit miejsc na poszczególne kierunki studiów, dzieje się tak również w przypadku zarządzania i inżynierii produkcji.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania i inżynierii produkcji w Lublinie? Rekrutacja na uczelnie wyższe opiera się na konkursie świadectw, na podstawie, którego powstaje lista rankingowa. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie i inżynierię produkcji, to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy oraz matematyka.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie: 

 • Politechnika Lubelska: 90
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 60

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych, to niezależnie od wybranej uczelni zawsze są one płatne. Istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego na raty.   

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia w Lublinie - ceny 2023:  

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 5000 zł

   *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na zarządzanie i inżynierię produkcji w Lublinie zwykle muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacyjnych. Czas ten może się dłużyć bowiem każda z uczelni ustala swój indywidualny termin, jednak zazwyczaj listy ogłaszane są w pierwszej połowie lipca.

Kandydaci informację o przyjęciu na zarządzanie i inżynierię produkcji będą mogli znaleźć na swoim indywidualnym profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: 14.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: 13.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, kandydaci, którzy dostali się na ten kierunek będą musieli złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych.   

Kandydaci, którzy są zdecydowani na studiowanie zarządzania i inżynierii produkcji muszą osobiście złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną. 

Warto pamiętać, żeby sprawdzić czy dokumenty na studia zawozimy kompletne oraz w odpowiedniej formie bowiem brak, którego z nich może skutkować wykreśleniem z listy. Dokumenty jakie należy mieć ze sobą to m.in.: podanie na studia i oświadczenie, oryginał świadectwa dojrzałości oraz zdjęcie do legitymacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji kandydaci na zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie, którzy dostali się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie? Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji na dostarczenie ich mają zwykle około kilku dni. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku niedostarczenia dokumentów lub brak, któregoś z nich grozi skreśleniem kandydata z listy zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: od 17.07.2023 do 19.07.2023
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:  od 14.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Lubelska (Wydział Mechaniczny POLLUB) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Inżynierii Produkcji UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to bardzo interesująca propozycja kształcenia, która łączy w sobie kwestie inżynierskie i umiejętności menedżerskie z zakresu zarządzania, marketingu czy finansów. Nim zdecydujesz o wyborze tego kierunku, zastanów się:
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze lub chciałbyś rozwinąć zdolności w zakresie zarządzania i organizacji?
 • Czy Twoje zainteresowania odnoszą się również do kwestii technicznych, a Ty odznaczasz się twórczym myśleniem?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak o tym, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Właśnie dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, a szczególnie rozpatrywane są: język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia, informatyka. Dodatkowych punktów dostarczy Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie pewne miejsca na listach przyjętych i zdobywają najwyższe wyniki. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, Olimpiadzie Informatycznej czy Olimpiadzie Matematycznej. 
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej będziesz zobowiązany dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - ważne informacje

zarządzanie i inżynieria produkcji studia

studia inżynierskie i techniczne w Lublinie

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie?

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie to bardzo popularna dziedzina nauki, która łączy w sobie interdyscyplinarną wiedzę, niezwykle przydatną w pracy zawodowej.

Karolina, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Szukałam kierunku związanego z marketingiem i zarządzaniem. Zdobywanie wiedzy w tym zakresie i łączenie jej z kwestiami inżynierskimi jest zdecydowanie ciekawsze. Specjalizuję się w komputerowej integracji wytwarzania. To bardzo zajmujące. Polecam!

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Lublinie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Lublinie

nawigacja
Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia