Biotechnologia - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Biotechnologia

Odkryj kierunek Biotechnologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Biotechnologia studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Biotechnologia w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 23 września 2022 r. | Biotechnologia Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Wykaz opłat za studia na kierunku biotechnologia w Lublinie >

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek biotechnologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie biotechnologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka
 • biologia
 • chemia

Kierunki studiów w Lublinie takie jak biotechnologia są coraz bardziej popularne wśród kierunków biologicznych i technicznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najczęściej należy zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny. Warto spróbować także swoich sił w olimpiadach i konkursach, ponieważ laureaci i finaliści zdobywają najwyższe wyniki, a tym samym plasują się na wysokich miejscach na listach przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia biologiczne na kierunku biotechnologia przede wszystkim możesz realizować w formie stacjonarnej. Tryb dzienny zapewnia komfortowe studiowanie, regularne spotkania i systematyczną naukę, a również wiele godzin praktyki zawodowej. Niektóre uczelnie w Lublinie oferują także możliwość odbycia studiów w formie niestacjonarnej. Zaoczny tryb jest idealny dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na edukację w tygodniu.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Jerzy Bogdanienko wyjaśnia, że biotechnologia to interdyscyplinarna nauka, która obejmuje różne kierunki „technicznego wykorzystania materiałów i procesów biologicznych”. Studia biologiczne tego rodzaju wykorzystują organizmy żywe i układy biologiczne dla tworzenia produktów na skalę przemysłową. Przykładem wykorzystania tego typu wiedzy są jogurty, które produkuje się z użyciem bakterii, tworzących kwas mlekowy.

Kierunek biotechnologia w Lublinie jest niezwykle zajmujący, wymaga również gruntownego przygotowania i skupienia. Kandydaci na tego typu studia muszą być pasjonatami nauk ścisłych, ponieważ biologia, chemia czy fizyka stanowią podłoże tej dziedziny. Warto także postawić na kreatywność i nie bać się nowych wyzwań. Umysły otwarte są w stanie dokonać wielkich odkryć. Studia biologiczne w zakresie biotechnologii są bardzo intrygujące, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku biotechnologia możesz realizować na bardzo wielu uczelniach. Wśród nich są przede wszystkim Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tak renomowane uczelnie w Lublinie zapewniają gruntowne wykształcenie i wiele możliwości rozwoju, również w zakresie ciekawych specjalności kierunkowych.

Programy kształcenia oparte są na wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki. Wśród najważniejszych przedmiotów znajdziesz: podstawy biotechnologii roślin, podstawy biotechnologii zwierząt, fizykochemię układów biologicznych, podstawy cytofizjologii i ontogenezy zwierząt, matematykę ze statystyką w biologii, inżynierię genetyczną i wiele innych. Studia biologiczne w Lublinie w zakresie biotechnologii możesz odbywać w języku polskim lub języku angielskim wykładowym.

 

4. Praca po studiach

Kierunek biotechnologia w Lublinie uważany jest za jeden z najbardziej przyszłościowych. Absolwenci studiów biologicznych w tej dziedzinie doskonale radzą sobie na rynku pracy. Pełnią takie funkcje jak biochemik, genetyk, mikrobiolog, biotechnolog, biolog, technik analityk, laborant, specjalista do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, specjalista do spraw zapewniania jakości i wiele innych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych, stacjach hodowli rośli, zakładach gospodarki komunalnej, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, urzędach, które zajmują się ochroną zasobów przyrody, a także w firmach kosmetycznych, firmach biotechnologicznych czy firmach produkujących odczynniki diagnostyczne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia są niezwykle rozbudowane i obfitują w najważniejsze przedmioty, dla których bazą są biologia, chemia i fizyka.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • inżynieria procesów biotechnologicznych,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • inżynieria i aparatura bioprocesowa,
 • systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii
 • kultury komórkowe i tkankowe roślin
 • i wiele innych.

 

Niektóre uczelnie w Lublinie przewidują także wiele ciekawych specjalności takich jak: biotechnologia eksperymentalna, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia zwierząt i inne. Oferty warto śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ propozycje profili kształcenia są zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Absolwenci kierunku biotechnologia w Lublinie zgłębiają szczegółową wiedzę odnoszącą się do organizmów roślinnych i zwierzęcych, które produkują substancje biologicznie czynne oraz zgłębiają metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową. Zdobywają gruntowne wykształcenie z dziedziny biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a także z zakresu ochrony zdrowia. Rozwijają umiejętności analityczne oraz nabywają zdolności do projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zapoznają się także z zasadami bezpiecznego postępowania z chemikaliami, aparaturą i materiałem biologicznym.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia na kierunku Biotechnologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek biotechnologia w Lublinie podzielony jest na studia inżynierskie, licencjackie i studia magisterskie. Dwa komplementarne cykle kształcenia pozwalają rozpocząć pracę zawodową już po ukończeniu pierwszego stopnia, który zapewnia szczegółową wiedzę z zakresu nauki przyrodniczo-technicznej, jaką jest biotechnologia. Studia pierwszego stopnia trwają około sześciu, siedmiu semestrów.

Biotechnologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Lublinie?

Absolwenci studiów inżynierskich w zakresie biotechnologii z powodzeniem znajdują zatrudnienie w jednostkach, które zajmują się projektowaniem procesów biotechnologicznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, firmach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, firmach doradczych i szkoleniowych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, firmach biotechnologicznych, placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, parkach naukowo-technologicznych, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, zakładach gospodarki komunalnej, jak również w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Absolwenci pracują jako mikrobiolodzy, biotechnolodzy, genetycy, biolodzy, laboranci, technicy analitycy, specjaliści do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, które wykorzystują procesy biotechnologiczne czy też specjaliści do spraw rejestracji leków. Działają również w zakresie ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach związanych z diagnostyką molekularną materiału roślinnego i mikrobiologicznego, instytucjach zajmujących się oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, ale i instytucjach zajmujących się nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, bioremediacją gruntów. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, dlatego przyszli kandydaci, którzy rozważają studia inżynierskie w zakresie biologii i nauk pokrewnych tak żywo interesują się kierunkiem biotechnologia w Lublinie.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje 79 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek biotechnologia w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku biotechnologia uznawane są za jedne z najbardziej przyszłościowych, a co za tym idzie renomowanych kierunków ostatnich lat. Warto zgłębiać wiedzę w tym zakresie, jednak nie są to studia dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się bioróżnorodność świata żywego?
 • Czy jesteś osobą twórczą z otwartym umysłem, która potrafi myśleć perspektywicznie?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być dla Ciebie idealny. Pamiętaj jednak o dużej konkurencji. Ponieważ kandydatów na jedno miejsce jest wielu, musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty często należy zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich znajdziesz biologię, chemię, matematykę, fizykę, fizykę z astronomią, język obcy nowożytny. Dodatkowe punkty możesz zdobyć dzięki udziałowi w olimpiadzie czy konkursie. Finaliści i laureaci zdobywają najwyższe wyniki, a tym samym wysokie miejsca na listach przyjętych. Zastanów się nad udziałem na przykład w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej czy Olimpiadzie Biologicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie. Powodzenia!

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia biotechnologiczne w Lublinie to interdyscyplinarna nauka, która potrafi wykorzystywać procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Darek, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Wszyscy lubimy piwo, ale nie wszyscy wiemy, że produkcja piwa to jeden z najczęściej podawanych przykładów procesów biotechnologicznych. To, jak wykorzystujemy biologię na skalę przemysłową, jest niezwykłe. Chcę być tego częścią.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia i stopnia

Biotechnologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia