Biotechnologia - Lublin

Biotechnologia - Lublin

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku biotechnologia

10.04.2024

Biotechnologia studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Biotechnologia w Lublinie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej), a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UP wyniósł 176,9 punktu.

Biotechnologia - Lublin
Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Procesy biologiczne coraz częściej wykorzystywane są na przemysłową skalę – biotechnologia to dziedzina, która szczegółowo opisuje to zjawisko. Studenci tego kierunku zdobędą interdyscyplinarne wykształcenie, z zakresu m.in. biologii, chemii, genetyki i inżynierii chemicznej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wieloma nowoczesnymi technikami badawczymi oraz nauczą się specyfiki pracy w laboratorium. W programie kształcenia możemy spodziewać się takich przedmiotów jak np. embriologia, biologia molekularna czy biotechnologia w diagnostyce i leczeniu.

Biotechnologia wykorzystywana jest w różnych dziedzinach przemysłu, dlatego też absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy. Zdobyte umiejętności można wykorzystać w branży chemicznej, spożywczej lub farmaceutycznej oraz w laboratoriach diagnostycznych. Ponadto, na podstawie uzyskanej podczas studiów wiedzy, absolwent będzie mógł rozpocząć własną działalność gospodarczą np. w postaci własnej firmy biotechnologicznej.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku biotechnologia w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2024 r. i potrwa do 18 lipca 2024 r. | Biotechnologia Lublin - terminy rekrutacji >

Gdzie studiować kierunek biotechnologia w Lublinie

W Lublinie biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznychUniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oferuje 74 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Bezpłatne nauczanie oferuje również Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

Kierunek biotechnologia - uczelnie w Lublinie

Sprawdź

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Lublinie

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. biotechnologia Lublin - przedmioty maturalne

Kierunki studiów w Lublinie takie jak biotechnologia są coraz bardziej popularne wśród kierunków biologicznych i technicznych. Kandydatów na jedno miejsce jest wielu, dlatego musisz postarać się o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najczęściej należy zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, matematyka, język obcy nowożytny. Warto spróbować także swoich sił w olimpiadach i konkursach, ponieważ laureaci i finaliści zdobywają najwyższe wyniki, a tym samym plasują się na wysokich miejscach na listach przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia na kierunku biotechnologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie lub inżynierskie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające półtora roku albo dwa lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Medyczny KUL) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Programy kształcenia są niezwykle rozbudowane i obfitują w najważniejsze przedmioty, dla których bazą są biologia, chemia i fizyka.

 

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

  • inżynieria procesów biotechnologicznych,
  • mikrobiologia przemysłowa,
  • inżynieria i aparatura bioprocesowa,
  • systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii
  • kultury komórkowe i tkankowe roślin
  • i wiele innych.

 

Niektóre uczelnie w Lublinie przewidują także wiele ciekawych specjalności takich jak: biotechnologia eksperymentalna, biotechnologia przemysłowa, biotechnologia żywności i leków, biotechnologia zwierząt i inne. Oferty warto śledzić na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich, ponieważ propozycje profili kształcenia są zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Absolwenci kierunku biotechnologia w Lublinie zgłębiają szczegółową wiedzę odnoszącą się do organizmów roślinnych i zwierzęcych, które produkują substancje biologicznie czynne oraz zgłębiają metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową. Zdobywają gruntowne wykształcenie z dziedziny biotechnologii stosowanej w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a także z zakresu ochrony zdrowia. Rozwijają umiejętności analityczne oraz nabywają zdolności do projektowania bioprocesów i bioproduktów. Zapoznają się także z zasadami bezpiecznego postępowania z chemikaliami, aparaturą i materiałem biologicznym.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia na kierunku Biotechnologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Biotechnologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat / inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po biotechnologii

Absolwenci studiów inżynierskich w zakresie biotechnologii z powodzeniem znajdują zatrudnienie w jednostkach, które zajmują się projektowaniem procesów biotechnologicznych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, firmach kosmetycznych, firmach farmaceutycznych, firmach doradczych i szkoleniowych, firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, firmach biotechnologicznych, placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, parkach naukowo-technologicznych, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, zakładach gospodarki komunalnej, jak również w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody.

Absolwenci pracują jako mikrobiolodzy, biotechnolodzy, genetycy, biolodzy, laboranci, technicy analitycy, specjaliści do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, które wykorzystują procesy biotechnologiczne czy też specjaliści do spraw rejestracji leków. Działają również w zakresie ekorozwoju i ekonomii produkcji w aspekcie środowiskowym. Studenci są przygotowywani do pracy w urzędach związanych z diagnostyką molekularną materiału roślinnego i mikrobiologicznego, instytucjach zajmujących się oczyszczaniem ścieków, przetwarzaniem odpadów stałych, ale i instytucjach zajmujących się nowoczesną hodowlą roślin, produkcją, bioremediacją gruntów. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele, dlatego przyszli kandydaci, którzy rozważają studia inżynierskie w zakresie biologii i nauk pokrewnych tak żywo interesują się kierunkiem biotechnologia w Lublinie.

Jak wygląda rekrutacja na biotechnologię w Lublinie

Biotechnologia - rekrutacja na uczelniach w Lublinie:

sprawdź rekrutacja na studia w Lublinie

 

Ile osób na miejsce na biotechnologię w Lublinie

Biotechnologia w Lublinie należą do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Lublinie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ubiegało się ponad 3 kandydatów na jedno miejsce.

 

Jakie progi na biotechnologię w Lublinie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 176,9 punktu.

czytaj dalej 

Ile kosztują studia na kierunku biotechnologia w Lublinie

Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

Sprawdź

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia i stopnia

Biotechnologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Lublin studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku biotechnologia w Lublinie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Biotechnologia w Lublinie

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Lublinie?

Studia biotechnologiczne w Lublinie to interdyscyplinarna nauka, która potrafi wykorzystywać procesy biologiczne na skalę przemysłową.

Darek, student drugiego roku studiów inżynierskich, stwierdził:

Wszyscy lubimy piwo, ale nie wszyscy wiemy, że produkcja piwa to jeden z najczęściej podawanych przykładów procesów biotechnologicznych. To, jak wykorzystujemy biologię na skalę przemysłową, jest niezwykłe. Chcę być tego częścią.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia