EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dodaj do ulubionych

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej kultury i polityki, zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Studenci zyskają także przygotowanie nauczycielskie, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi i centrami zarządzania kryzysowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Bezpieczeństwo państwa to jedna z ważniejszych zagadnień polityki wewnętrznej i zewnętrznej kraju. Dlatego też, zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru nieustannie rośnie, a ich kształceniem zajmuje się kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Ponadto rozwiną oni umiejętności oraz podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie zdobędą wszechstronna wiedzę na temat nauk społecznych, socjologicznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej o psychologii ogólnej, rozwojowej oraz społecznej. Osoby, które aplikują na powyższe kierunek zdobędą także kompleksowe przygotowanie pedagogiczne, dzięki któremu zyskają prawa do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Program studiów zakłada również realizacje warsztatów z metodyki i dydaktyki. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności związanych z zarządzaniem kryzysowym i komunikacją w sytuacjach zagrożenia. Studenci mogą także skorzystać z dodatkowych kursów, dzięki którym zdobędą umiejętności z obszaru samoobrony lub ratownictwa wodnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie będą trwały 3 lata (studia I stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Absolwenci powyższego kierunku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wszechstronne wykształcenie umożliwi im podjęcie pracy w charakterze nauczyciela WOS-u w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Równie ciekawą opcją może być praca w służbach mundurowych czy w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po ukończeniu studiów można także kontynuować naukę lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie:

  • służby mundurowe
  • szkoły
  • Centrum Zarządzania Kryzysowego
  • instytucje rządowe
  • organizacje pozarządowe
  • własna działalność gospodarcza

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Komentarze (0)