EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dodaj do ulubionych

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie, studenci będą mieli szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat współczesnej kultury i polityki, zarówno krajowej jak i międzynarodowej. Studenci zyskają także przygotowanie nauczycielskie, a także nauczą się zarządzania kryzysowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi i centrami zarządzania kryzysowego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej z części pisemnej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”).

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Bezpieczeństwo państwa to jedna z ważniejszych zagadnień polityki wewnętrznej i zewnętrznej kraju. Dlatego też, zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru nieustannie rośnie, a ich kształceniem zajmuje się kierunek edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie. Studenci mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych, psychologicznych oraz humanistycznych. Ponadto rozwiną oni umiejętności oraz podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie zdobędą wszechstronna wiedzę na temat nauk społecznych, socjologicznych oraz humanistycznych. Ponadto dowiedzą się więcej o psychologii ogólnej, rozwojowej oraz społecznej. Osoby, które aplikują na powyższe kierunek zdobędą także kompleksowe przygotowanie pedagogiczne, dzięki któremu zyskają prawa do wykonywania zawodu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie.

Program studiów zakłada również realizacje warsztatów z metodyki i dydaktyki. Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności związanych z zarządzaniem kryzysowym i komunikacją w sytuacjach zagrożenia. Studenci mogą także skorzystać z dodatkowych kursów, dzięki którym zdobędą umiejętności z obszaru samoobrony lub ratownictwa wodnego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Studia na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie będą trwały 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE?

Absolwenci powyższego kierunku nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Wszechstronne wykształcenie umożliwi im podjęcie pracy w charakterze nauczyciela WOS-u w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Równie ciekawą opcją może być praca w służbach mundurowych czy w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Po ukończeniu studiów można także kontynuować naukę lub założyć własną działalność gospodarczą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie:

 • służby mundurowe
 • szkoły
 • Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • instytucje rządowe
 • organizacje pozarządowe
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Komentarze (0)