Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych studia - kierunek studiów

Identyfikacja, rejestracja, ochrona, dane zwykłe i wrażliwe, administracja, przetwarzanie i zgoda – to fundamentalne pojęcia ze słownika terminów, którymi operuje się w odniesieniu do obszernej dziedziny, jaką bezsprzecznie jest prawo ochrony danych osobowych. Czy dowód osobisty może wyrządzić jakąś krzywdę? Z czym wiąże się kradzież tożsamości? Czy i jakie ryzyko ponosi użytkownik sieci, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych z pominięciem lektury regulaminu konkretnego portalu internetowego?

Człowieka nie określa wyłącznie plastikowy dokument z imieniem i nazwiskiem, miejscem zamieszkania i kolorem oczu na jego odwrocie, nie tylko numer PESEL, NIP i zdjęcie o wymiarach 35mmx45mm. To również szereg danych wrażliwych, które dotyczą sfery etnicznej, wyznaniowej, genetycznej czy światopoglądowej.

Jeśli w kręgu Twoich zainteresowań znajdują się prawne kwestie związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji oraz sposobami administrowania zbiorami danych i chciałbyś poznać standardy funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych zarówno w Polsce, jak i z uwzględnieniem struktury europejskiej, studia na kierunku prawo ochrony danych osobowych są dla Ciebie.

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakie umiejętności będą Twoją mocną stroną jako absolwenta tego kierunku? By wykroczyć poza podstawowe schematy działania systemu administracyjnego, szczegółowo poznasz mechanizmy związane z ochroną danych osobowych. Opierając się na aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych, przekonasz się, że prawo ochrony danych osobowych nie jest dziedziną autonomiczną – co więcej, ogromny wpływ na nią ma prawo konstytucyjne, karne, cywilne, Unii Europejskiej, międzynarodowe czy prawo pracy. Podejmiesz dziesiątki prób interpretacji przepisów prawa, sięgniesz nie tylko po teorię wykładni prawa, ale przede wszystkim praktykę: zdobędziesz wiedzę w zakresie implementacji procedur, które pomogą zabezpieczyć dane osobowe, sporządzać stosowną dokumentację w przedmiocie prawa ochrony danych osobowych oraz kreować nowe procedury w ramach ich przetwarzania. Ponadto poznasz regulacje prawa dotyczące Internetu oraz transgranicznego przetwarzania danych osobowych, co pozwoli Ci właściwie administrować, zarządzać oraz interpretować poszczególnymi przepisami.

Jakie perspektywy zawodowe będą w Twoim zasięgu? Studia na kierunku prawo ochrony danych osobowych to formuła interdyscyplinarna, dzięki której jako wykwalifikowany absolwent znajdziesz zatrudnienie w sektorze administracyjnym o skali rządowej i samorządowej, w instytucjach publicznych, jak również w sektorze prywatnym. Jeśli Twoim celem jest spełnienie się w roli administratora danych osobowych i chcesz mieć rzeczywisty wpływ na bezpieczeństwo informacji oraz realizować usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, możesz z powodzeniem odnaleźć się także w branży biznesowej lub zostać rzecznikiem prasowym.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek prawo o ochronie danych osobowych na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu decyduje kolejność zgłoszeń.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Kierunek prawo ochrony danych osobowych prowadzony jest przez:

Wydział Prawa i Administracji UŁ

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując prawo ochrony danych osobowych?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad wykładni i stosowania prawa oraz konstytucyjnych podstaw ochrony danych osobowych
 • ustroju organów ochrony prawnej
 • międzynarodowych i unijnych podstaw ochrony danych osobowych
 • polskiego systemu prawa ochrony danych osobowych, ich przetwarzania oraz roli transgraniczności w sferze ochrony danych osobowych
 • postępowania i odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • regulacji prawnych w aspekcie zarządzania danymi osobowymi, ich bezpieczeństwem oraz opracowaniem właściwej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku prawo ochrony danych osobowych?

Absolwent kierunku prawo ochrony danych osobowych znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • administrator bezpieczeństwa informacji
 • pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
 • administrator danych osobowych
 • pracownik administracyjny w instytucjach publicznych
 • pracownik administracyjny w sektorze rządowym i samorządowym
 • rzecznik prasowy

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Komentarze (0)