Computer science & information technology

Computer science & information technology

Computer science & information technology studia - kierunek studiów

U podstaw rozwoju prawie wszystkich dziedzin nauki stoi informatyka. W dobie postępującego rozwoju techniki, obecnie nikt nie wyobraża sobie pracy bez stanowiska komputerowego i odpowiednich dla danej branży programów, czy aplikacji. Nawet historia, czy podobne odłamy nauk humanistycznych, pozornie niezwiązane z komputeryzacją, zostały zdominowane przez maszyny. Żaden archeolog nie wyobraża sobie badań bez komputerów nadzorujących prace przy wykopaliskach, a filolog bez dostępu do internetu, gdzie sprawdzi dostępność najnowszych publikacji w okolicznych księgarniach. Studia na kierunku computer science & information technology powstały w celu wykwalifikowania najlepszych pracowników sektora informatycznego. Jesteś zdeterminowany, aby odnieść wielki sukces na drodze zawodowej? Chciałbyś pracować w branży, która oferuje nieograniczone możliwości awansu i samorozwoju? Od zawsze marzyłeś o dobrze płatnej pracy zapewniającej prestiż i godne życie? Posiadasz dobrze ugruntowaną wiedzę z dziedziny matematyki i biegle władasz językiem angielskim? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, studia na kierunku computer science & information technology spełnia twoje oczekiwania!

Czego nauczysz się w toku studiów na kierunku computer science & information technology? Posiądziesz specjalistyczną wiedzę dającą doskonałe perspektywy zawodowe. Zdobędziesz podstawowe i specjalistyczne umiejętności z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej niezbędnej do efektywnej pracy grupowej przy skomplikowanych projektach. Dzięki specjalistycznemu słownictwu w języku angielskim staniesz się pracownikiem, o którego będą zabiegać firmy z branży informatycznej na całym świecie. Poszerzając swoje umiejętności matematyczne, na których rozwój będzie kładziony szczególny nacisk podczas studiów, nauczysz się logicznego myślenia i sprawnego kodowania programów i aplikacji. Osiągniesz biegłość w posługiwaniu się wybranymi językami programowania, co jest chyba najważniejsze w zawodzie informatyka.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku computer science & information technology? Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pracy w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych. Dzięki rozwiniętym w toku studiów umiejętnościom interpersonalnym i zdolnościom do efektywnej pracy w grupie, będziesz mógł zająć się zarządzaniem dużymi zespołami interdyscyplinarnymi. Biegłość z zakresu fachowej terminologii w języku angielskim pozwoli ci na podjęcie pracy w dowolnym miejscu świata. Jeśli cenisz sobie niezależność, otworzysz własną działalność gospodarczą- zajmiesz się wtedy tworzeniem stron internetowych i aplikacji na zamówienie.

WAŻNE TEMATY

Jakie są wymagania rekrutacyjne?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku computer science & information technology na Politechnice Łódzkiej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy, matematyka, fizyka, informatyka. Ponadto kandydat na studia musi okazać dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunek computer science & information technology prowadzony jest przez:

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując computer science&information technology

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się językami programowania w praktyce
 • fachowej terminologii informatycznej w języku angielskim
 • tworzenia stron internetowych, programów i aplikacji
 • pracy w grupie
 • zarządzania zespołem

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku computer science&information technology?

Absolwent kierunku computer science & information technology znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik przedsiębiorstw sektora najnowocześniejszych technologii
 • programista
 • twórca stron internetowych
 • pracownik branży teleinformatycznej
 • administrator baz danych
 • asystent do spraw wsparcia technicznego

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY

Komentarze (0)