Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Dodaj do ulubionych

Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Praca zarobkowa, pomimo tego, że stanowi nieodłączny element życia znacznej większości dorosłych ludzi i, kolokwialnie mówiąc, umożliwia im poprawne społecznie i obyczajowo funkcjonowanie, nigdy nie powinna przybierać formy niewolniczego zatrudnienia, bez którego ludzka egzystencja nie byłaby możliwa. Niestety, nawet w obecnych czasach, u szczytu rozwoju cywilizacji, zdarzają się naruszenia w miejscach pracy, obejmujące swoim zasięgiem zapewnianie niedostatecznej ochrony pracownikom zatrudnionym w miejscach stanowiących zagrożenie życia, czy też tak zwane zachowania mobbingowe ze strony kadry kierowniczej względem osób z dołu hierarchii firmowej. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy powstały, aby wykształcić ludzi kompetentnych w kwestii kontroli zakładów pracy pod kątem przestrzegania prawa chroniącego pracowników przed wyzyskiwaniem i przedmiotowym traktowaniem. Jeśli jesteś gotów na trudy związane z przyswajaniem interdyscyplinarnej wiedzy będącej składową tego kierunku oraz chciałbyś wiązać swoją przyszłość z pracą opierającą się na zapisach kodeksu pracy, to studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

 

Program studiów i przedmioty

Jakie umiejętności zdobędziesz w toku studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy? Niezbędne do pełnienia funkcji organizatorskich, związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w miejscach pracy. Nauczysz się prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, prowadzenia koniecznych dokumentacji oraz wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka. Od podszewki zagłębisz kruczki prawne pozwalające w efektywny sposób nadzorować zakłady pracy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

 

Praca po studiach

Jaką pracę będziesz mógł podjąć po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy? Związane z nadzorowaniem bezpieczeństwa pracy oraz przekazywaniem wiedzy prawnej podczas szkoleń z zakresu BHP, a jak wiadomo, takie działania są konieczne w każdej firmie. Zdobyte w toku studiów umiejętności pozwolą ci się stać efektywnym współpracownikiem organizatorów produkcji, korzystających z nowoczesnych technologii informatycznych. W przyszłej pracy zawodowej będziesz mógł projektować skuteczne rozwiązania organizacyjno - techniczne, służące do minimalizowania lub zapobiegania stratom materialnym wynikającym z wypadków doznawanych przez pracowników danego zakładu lub firmy. Twoja wiedza prawna oraz umiejętności interpersonalne okażą się nieocenione podczas przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych, średnich i dużych firmach.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy, na większości uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Jednostka prowadząca

Inżynieria zarządzania stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię bezpieczeństwa i higienę pracy

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania analiz dotyczących bezpieczeństwa
 • zarządzania bezpieczeństwem
 • prowadzenia dokumentacji BHP
 • przeprowadzania szkoleń BHP
 • skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów
 • zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy?

 

1. Typ i tryb studiów

Program kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy będzie oscylował głownie wokół nauk technicznych.

Osoby, które chcą rozwijać się w tym kierunku i aplikują na powyższe studia będą mogli wybrać pomiędzy trybem stacjonarnym, a zaocznym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się codziennie w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Jeżeli natomiast zależy Ci na większej swobodzie, to wybierz studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy będziesz miał okazję zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu ekonomii, szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz nauk technicznych. W planie zająć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • BHP w zarządzaniu produkcją
 • ocena ryzyka zawodowego
 • BHP w logistyce

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na powyższym kierunku wykształcisz wiele cennych umiejętności praktycznych. Przede wszystkim nauczysz się podejmować działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku pracy. Ponadto, rozwiniesz kompetencje z obszaru zarządzania. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób oceniać ryzyko zawodowe i udzielać podstawowej pomocy medycznej, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy  znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • inżynier bezpieczeństwa procesów przemysłowych
 • pracownik firm prowadzących szkolenia z zakresu bhp
 • pracownik zakładów energetycznych
 • pracownik służb bhp w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

Komentarze (0)