Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy studia – kierunek studiów

Praca zarobkowa, pomimo tego, że stanowi nieodłączny element życia znacznej większości dorosłych ludzi i, kolokwialnie mówiąc, umożliwia im poprawne społecznie i obyczajowo funkcjonowanie, nigdy nie powinna przybierać formy niewolniczego zatrudnienia, bez którego ludzka egzystencja nie byłaby możliwa. Niestety, nawet w obecnych czasach, u szczytu rozwoju cywilizacji, zdarzają się naruszenia w miejscach pracy, obejmujące swoim zasięgiem zapewnianie niedostatecznej ochrony pracownikom zatrudnionym w miejscach stanowiących zagrożenie życia, czy też tak zwane zachowania mobbingowe ze strony kadry kierowniczej względem osób z dołu hierarchii firmowej. Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy powstały, aby wykształcić ludzi kompetentnych w kwestii kontroli zakładów pracy pod kątem przestrzegania prawa chroniącego pracowników przed wyzyskiwaniem i przedmiotowym traktowaniem. Jeśli jesteś gotów na trudy związane z przyswajaniem interdyscyplinarnej wiedzy będącej składową tego kierunku oraz chciałbyś wiązać swoją przyszłość z pracą opierającą się na zapisach kodeksu pracy, to studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

Jakie umiejętności zdobędziesz w toku studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy? Niezbędne do pełnienia funkcji organizatorskich, związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w miejscach pracy. Nauczysz się prowadzenia szkoleń z zakresu BHP, prowadzenia koniecznych dokumentacji oraz wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka. Od podszewki zagłębisz kruczki prawne pozwalające w efektywny sposób nadzorować zakłady pracy w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.

Jaką pracę będziesz mógł podjąć po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy? Związane z nadzorowaniem bezpieczeństwa pracy oraz przekazywaniem wiedzy prawnej podczas szkoleń z zakresu BHP, a jak wiadomo, takie działania są konieczne w każdej firmie. Zdobyte w toku studiów umiejętności pozwolą ci się stać efektywnym współpracownikiem organizatorów produkcji, korzystających z nowoczesnych technologii informatycznych. W przyszłej pracy zawodowej będziesz mógł projektować skuteczne rozwiązania organizacyjno - techniczne, służące do minimalizowania lub zapobiegania stratom materialnym wynikającym z wypadków doznawanych przez pracowników danego zakładu lub firmy. Twoja wiedza prawna oraz umiejętności interpersonalne okażą się nieocenione podczas przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych, średnich i dużych firmach.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy, na większości uczelni w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, fizyka lub fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy prowadzony jest przez:

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię bezpieczeństwa i higienę pracy

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • przeprowadzania analiz dotyczących bezpieczeństwa
  • zarządzania bezpieczeństwem
  • prowadzenia dokumentacji BHP
  • przeprowadzania szkoleń BHP
  • skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów
  • zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy  znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • inżynier bezpieczeństwa procesów przemysłowych
  • pracownik firm prowadzących szkolenia z zakresu bhp
  • pracownik zakładów energetycznych
  • pracownik służb bhp w małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENA PRACY

Komentarze (0)