Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Administracja - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Gdańsku na kierunku

administracja 

Odkryj administrację w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia – Gdańsk, Gdynia, Sopot | woj. pomorskie

Słowo „administracja”, będące nazwą opisywanego kierunku studiów, pochodzi od łacińskich „być pomocnym”, „obsługiwać” – te właśnie słowa w najlepszy sposób pokazują w skrócie, na czym polega praca ludzi z tej właśnie branży. Jako że charakter studiów na kierunku Administracja jest dosyć uniwersalny, absolwenci będą mogli znaleźć pracę w różnych gałęziach współczesnej gospodarki, której funkcjonowanie byłoby znacznie utrudnione, gdyby nie wykwalifikowani ludzie z branży.

Administracja jako kierunek kształcenia zakłada posługiwanie się wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, a także wiedzą z obszaru ekonomii. Niewątpliwym autem studiów na tym kierunku jest ich interdyscyplinarność i idąca za nią wszechstronność wykształcenia wszystkich przyszłych abiturientów.

Administracja jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów. Maturzystom, którzy decydują się na wybór właśnie tego kierunku, przyświeca wizja świetlanej przyszłości i szerokiego wykształcenia, które zagwarantuje im Administracja.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia ekonomiczne na kierunku Administracja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zakłada zapoznanie się z problematyką związaną z działalnością administracji publicznej oraz zaznajomienie z różnymi dyscyplinami wiedzy prawniczej. W związku z interdyscyplinarnością tego kierunku, a co za tym idzie, szerokim spektrum wiedzy i umiejętności koniecznych do przyswojenia, studenci otrzymują bogatą paletę specjalności, wśród których wymienić można:

 • Administrację wymiaru sprawiedliwości,
 • Samorząd terytorialny i terenową administrację rządową,
 • Administrację organizacji i instytucji międzynarodowych.

Przyswojenie bardziej specjalistycznej wiedzy będzie uzależnione od wybranej w trakcie studiów specjalności, która predysponuje przyszłych absolwentów do starania się o różnorakie stanowiska w obrębie tematyki zgłębianego kierunku.

Studia na kierunku Administracja prowadzone są na studiach pierwszego i drugiego stopnia, przy czym uprawnienia zawodowe otrzymują wszyscy, którzy ukończą jedynie pierwszy etap studiów.

 

Dla kogo te studia

Administracja przez większość przeciętnych zjadaczy chleba kojarzona jest ze żmudną pracą biurową, polegającą na sukcesywnym przekładaniu coraz większego pliku różnorakich dokumentów w obrębie mnóstwa teczek i szuflad, w których odnajduje się tylko pracownik administracyjny.

Pomimo, że przekonanie to nie jest całkowicie prawdziwe, to niesie za sobą odzwierciedlenie części pracy, jakie musi wykonywać absolwent Administracji na niektórych możliwych do zasilenia stanowiskach. Dlatego też idealny kandydat na te studia, który chciałby pełnić dużo satysfakcji zarówno z samej edukacji, jak i przyszłej pracy, powinien posiadać zestaw kilku wrodzonych cech.

Pierwszą z nich jest odporność na znużenie wynikające z wykonywania dosyć jednostajnych obowiązków, a w okresie studiów polegające na konieczności gruntownego uczenia się kilku różnych kodeksów pracy. Ponadto przyda się zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy humanistycznej i z pogranicza niektórych nauk społecznych i ścisłych, co umożliwi przyszłym studentom jak najlepsze odnalezienie się w zgłębianej dziedzinie.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Trójmieście?

     Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Proces kwalifikacyjny stanowi konkurs świadectw. A jakie przedmioty są najważniejsze? Język polski, w towarzystwie przedmiotu do wyboru spośród: historii, wiedzy o społeczeństwie, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego.

     Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

     Coraz poważniej rozważasz podjęcie studiów na kierunku Administracja w Trójmieście, ale wciąż nie jesteś do końca pewien, z czym dokładnie będzie wiązał się ten wybór? Poniższy akapit powinien z dużym prawdopodobieństwem rozwiać twoje wątpliwości.

     Administrację w Gdańsku, Gdyni i Sopocie możesz podjąć w ramach studiów stacjonarnych, narażając się tym samym na wyzwanie zmierzenia się z dość dużą konkurencją ze względu na fakt, że opcja ta jest najczęściej wybierana przez przyszłych studentów oraz niestacjonarnych, które umożliwią ci pobieranie nauki w ramach kształcenia wyższego podczas regularnie odbywających się zjazdów.

     Interdyscyplinarność studiów na kierunku Administracja sprawi, że konieczna do zgłębienia wiedza będzie mogła przyprawić o zawrót głowy. Przedmiotami, które najpewniej napotkasz na swojej edukacyjnej drodze ku ukończeniu tego kierunku, będą między innymi:

     • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
     • Makro i mikro ekonomia
     • Prawoznawstwo
     • Prawo ubezpieczeń gospodarczych
     • Technologia informacyjna
     • I wiele, wiele innych.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA GDAŃSK STUDIA STACJONARNE

     ADMINISTRACJA GDAŃSK STUDIA ZAOCZNE

      

     administracja studia Gdańsk trójmiasto pomorskie

      

     Ile trwają studia na kierunku Administracja w Trójmieście

     Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które należą do szerokiego grona kierunków niejednolitych, posiadają stały czas trwania, który jest uzależniony od uzyskanego po ich ukończeniu tytułu.

     Jako że studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Trójmieście zostaną zwieńczone uzyskaniem przez każdego z absolwentów tytułu licencjata, studenci na ich ukończenie będą potrzebowali trzech lat. Wówczas otrzymają dyplom potwierdzający ich wyższe wykształcenie oraz będą mogli rozpocząć pracę w zawodzie.

     Dwuletnie studia magisterskie będą doskonałym wyborem dla wszystkich, którym ambicja nie pozwala zakończyć nauki na pierwszym jej etapie lub chcą w znaczącym stopniu poszerzyć swoje zawodowe kwalifikacje, czyniąc się jeszcze lepszym pracownikiem współczesnego rynku zawodowego.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA TRÓJMIASTO STUDIA I STOPNIA

     ADMINISTRACJA TRÓJMIASTO STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Trójmieście

     Przed rekrutacją na studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Administracja, powinieneś zorientować się w obowiązujących procedurach rekrutacyjnych, żeby uniknąć dodatkowej, niepotrzebnej dawki stresu i niepokoju związanego z niepewnością, czy wykonywane przez ciebie kroki na drodze rekrutacji doprowadzą cię wprost w szeregi studentów Administracji.

     Przedmiotami wiodącymi dla Administracji w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które zdecydowanie warto zdać na maturze na poziomie rozszerzonym, będą: matematyka, historia, język obcy nowożytny oraz wiedza o społeczeństwie. Warto pamiętać, że wiodące przedmioty, jak i sama rekrutacja, mogą się różnić w zależności od uczelni, jaką obierzesz na miejsce przyswajania przewidzianej wiedzy i umiejętności.

      

     Proces rekrutacji

     Pierwszym krokiem, jaki wykonasz, kiedy poznasz już wyniki swoich zmagań z egzaminem maturalnym lub dowiesz się, jakie oceny otrzymasz na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Za pomocą elektronicznego formularza, zamieszczonego na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego, pochwalisz się osiągniętymi rezultatami zmagań z egzaminem dojrzałości.

     Pamiętaj, że kłamstwo ma krótkie nogi, a uważność popłaca – posługiwanie się nieprawdziwymi informacjami na swój temat będzie niosło za sobą dość poważne konsekwencje w postaci odrzucenia twojej kandydatury na wybrany kierunek studiów.

      

     Potrzebne dokumenty

     Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, na których istnieje możliwość podjęcia studiów na kierunku Administracja, posiadają dosyć spójne wymagania odnośnie koniecznych do dostarczenia dokumentów. Przygotuj się na wizytę u fotografa celem wykonania zdjęcia, które w najbliższym czasie znajdzie się na twojej legitymacji studenckiej.

     Prawdopodobnie będziesz potrzebował również świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia poprzedniego etapu edukacji oraz ich kserokopii. Tyle wystarczy, aby nie zostać skreślonym z listy przyjętych i mieć tym samym okazję do rozpoczęcia przygody ze studiami na kierunku Administracja już od października.

     zasady rekrutacji na studia

      

     administracja studia Gdańsk trójmiasto pomorskie

      

     Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Trójmieście?

     Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Gdańsku? Wątpliwości przychodzące na myśl podczas prób odpowiedzenia sobie na to pytanie sprawia, że wielu przyszłych studentów bardzo poważnie zastanawia się, czy obrany przez nich kierunek studiów ma sens. Bowiem większość społeczeństwa chciałaby mieć dobrze płatną, stabilną i względnie łatwą do odnalezienia pracę, która spełni dodatkowo ich osobiste oczekiwania.

     Niewątpliwym atutem, jaki posiadają studia ekonomiczne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie jest szerokie zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na jego absolwentów. Statystyki pokazują, że ta niezwykle korzystna dla nich tendencja utrzyma się przez najbliższych kilka lat.

     Absolwenci znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, co będzie doskonałą opcją dla tych, którzy chcieliby sprawować ważne w perspektywie społecznej zadania zza wygodnego biurka. Prowadzenie nadzoru nad politycznymi i prawnymi kwestiami danego obszaru geograficznego i kulturalnego może wydawać się zajęciem żmudnym, jednak być może twoje zainteresowania pokryją się ze specyfiką wykonywanej pracy.

     Zatrudnienia w międzynarodowych firmach doradczych i firmach konsultingowych będą mogli szukać najbardziej kontaktowi i niebojący się zetknięcia z wymagającymi i kapryśnymi klientami abiturienci opisywanego kierunku.

     Każdy z absolwentów Administracji w Trójmieście ponadto znajdzie zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, czy organizacjach międzynarodowych, zrzeszających ludzi o wspólnych celach i planach politycznych.

     Odpowiedzialna praca w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich, będzie wymagała dodatkowych kompetencji związanych z naukami ścisłymi, w celu możliwości sprawnego wykonywania niezbędnych obliczeń i przeprowadzania złożonych rachunków.

     Dosyć zaskakującym faktem jest możliwość podjęcia pracy absolwentów Administracji w Trójmieście w służbach mundurowych oraz organach partii politycznych. Jak sam widzisz, wybór będzie spory.

      

     Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Trójmieście?

     Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. O renomie danego kierunku dowiemy się tylko, kiedy poznamy opinie studentów. Jakie ma kierunek Administracja w Gdańsku opinie?

     Michalina, studentka pierwszego roku Administracji w Trójmieście, mówi:

     „Studiowanie Administracji to proces rozumienia systemów politycznych, idei, prawa, przepisów, zasad, a to i tak jeszcze nie koniec. To wymagające studia, bo trzeba naprawdę nieźle się nagimnastykować, aby się w tym wszystkim nie pogubić. Ale lubię te studia. Nie zamieniłabym ich na żadne inne, podobnie jak nie zamieniłabym Gdańska na żadne inne miasto.”

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE

     Rozwiń

     POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

     19 Uczelni w Trójmieście

     Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

     W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

      

     Komentarze (0)