Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Warszawa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne
Akademia Pożarnicza w Warszawie

Akademia Pożarnicza w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II)
forma: niestacjonarne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych

Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych "Varsovia" w Warszawie

Bezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

29.02.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia niestacjonarne (zaoczne) Warszawa 2024 | woj. mazowieckie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 22 różne specjalności. Studia z bezpieczeństwa wewnętrznego w trybie niestacjonarnym można podjąć na 11 uczelniach. Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4500 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia zaoczne Warszawa
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to dziedzina, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony organów władzy publicznej. Kierunek daje studentom odpowiednią wiedzę i umiejętności do działania w przypadku wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych. Zdobyta wiedza może również pomóc w wykrywaniu wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. 

Absolwent może pracować jako specjalista ds. bezpieczeństwa w organach administracji państwowej i samorządowej. Sprawdzi się również w centrum zarządzania kryzysowego, czy w służbach mundurowych (np. w Straży Granicznej, czy Policji).

 

Uczelnie

W Warszawie bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW), Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego ASW), Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) oraz 8 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Warszawie w 2024 roku wahają się od 4200 zł do 8400 zł za pierwszy rok studiów.

Sprawdź ceny - bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie.

Jakie są wymagania na studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie?

W procesie rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Charakter studiów zaocznych, który jest zupełnie odmienny od dziennych, to główny predyktor ich podejmowania. Wielu studentów zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest wczesne zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, dlatego pragną podjąć pracę zarobkową i nie rezygnować jednocześnie z kształcenia na wybranym kierunku. Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym przewiduje kształcenie weekendowe. W praktyce każdy student zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w weekendowych, całodziennych zjazdach, podczas których przyswaja skoncentrowane treści programowe.

Historia nieustannie przypomina nam o konfliktach politycznych, rozgrywających się pomiędzy niektórymi państwami świata, których efektem były poważne starcia zbrojne, powodujące niepokoje społeczne, a w najbardziej skrajnych przypadkach, śmierć milionów wojskowych oraz ludności cywilnej. Pomimo tego, że te wyjątkowo trudne czasy znajdują się daleko za nami, istnieje wiele rodzajów przestępczości, która każdego dnia zbiera swoje żniwa. Gdyby nie prężnie rozwijająca się nauka, jaką jest Bezpieczeństwo wewnętrzne, ataki hakerskie, cyberprzestępstwa, zabójstwa na tle religijnym oraz działalność zorganizowanych grup przestępczych mogłyby dotyczyć każdego z nas oraz naszych bliskich.

 

Dla kogo są studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Wyobrażenie sobie studenta Bezpieczeństwa wewnętrznego, a zatem przyszłego pracownika służb mundurowych lub wojskowości, który nie interesuje się tematyką konfliktów zbrojnych i przestępstw albo nie posiada odpowiedniej tężyzny i wytrzymałości fizycznej, jest niezwykle trudne. Mimo faktu, że każdy maturzysta może spróbować podjęcia opisywanego kierunku studiów, to z pewnością nie wszyscy będą mieli szansę na odniesienie sukcesu. Zatem jeżeli chciałbyś sprawować pieczę nad bezpieczeństwem państwa i obywateli, lubisz historię, a ciekawostki na temat militariów nie są ci obce, dodatkowo lubisz nagłe skoki adrenaliny i nie boisz się niebezpieczeństw, to być może Bezpieczeństwo wewnętrzne odpowie na wszystkie twoje potrzeby edukacyjne.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów

Siatka studiów w zakresie Bezpieczeństwa wewnętrznego, niezależnie od miejsca podjęcia tego kierunku, stawia na wykształcenie w przyszłych absolwentach świadomości na temat zagrożeń politycznych, terrorystycznych oraz konkretnych umiejętności wdrażania konkretnych działań zapobiegawczych i ochronnych, dotyczących całych społeczności, jednostek lub grup w przypadku ochrony imprez masowych i wydarzeń kontrowersyjnych z punktu widzenia ludzi o określonych poglądach.

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego zyskują wiadomości o historii wojskowości, dowiadują się nieco o teorii cyberprzestępczości i ataków hakerskich, kształtują swoją wytrzymałość fizyczną oraz gotowość do przeciwdziałania skutkom ataków terrorystycznych i zbrojnych.

 

Czego się nauczysz na studiach

Studia prawnicze na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne gwarantują uzyskanie pełni kompetencji, możliwych do wykorzystania w wielu placówkach oraz instytucjach, związanych z działaniami ochronnymi, prewencją antyterrorystyczną oraz szerzeniem świadomości na temat ataków hakerskich. Chociaż siatka studiów różni się w zależności od wybranej uczelni, to pewne przedmioty pozostają niezmienne. Oto niektóre z nich:

 • prawo karne skarbowe,
 • prawo karne wykonawcze,
 • historia doktryn polityczno-prawnych,
 • publiczno-prawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego,
 • czynności operacyjno-rozpoznawcze.

 

Jakie są ceny studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów w trybie niestacjonarnym, powinieneś przygotować odpowiednie zaplecze finansowe, które pozwoli ci na terminowe dokonanie opłat ratalnych za każdy semestr lub rok nauki. Koszt czesnego na Bezpieczeństwie wewnętrznym jest zróżnicowany w obrębie różnych uczelni w Warszawie. Każda z nich informuje o szczegółach związanych ze studiami na swojej stronie internetowej, którą warto odwiedzić przed złożeniem aplikacji na Bezpieczeństwo wewnętrzne. Pamiętaj, że w dokonywaniu opłat ważna jest terminowość – w przypadku przekroczenia czasu płatności mogą zostać naliczane odsetki.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - ceny:

 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie – od 4200 zł
 • Uniwersytet Warszawski – od 4950 zł
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - 4500 zł
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie - od 5700 zł
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie – od 4600 zł
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie – od 6150 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie – od 6200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Gdzie studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Warszawie

 

Limity miejsc

Na poszczególnych kierunkach studiów obowiązuje limit miejsc, a kandydaci przyjmowani są w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 50
 • Uniwersytet Warszawski: 60

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są za pomocą systemu rekrutacyjnego (np. IRK lub ERK). Kandydaci mogą dzięki temu dowiedzieć się, czy dostali się oni na wybrane kierunki studiów, a także uzyskują informacje na temat kolejnych etapów rekrutacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od lipca do września 2024

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne w określonym terminie oraz zgodnie z preferowaną przez daną szkołę wyższą formą. Najczęściej uczelnie przyjmują dokumentację, która została dostarczona osobiście przez przyszłych studentów. Niektóre szkoły wyższe mogą jednak wymagać przesłania wymaganych dokumentów np. za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Czasem dokumenty można dostarczyć także za pośrednictwem upoważnionej przez kandydata osoby trzeciej (np. rodzica). Przed aplikowaniem do wybranej uczelni należy zapoznać się z zasadami rekrutacji.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć do siedziby wybranej szkoły wyższej w terminie indywidualnie ustalonym przez daną uczelnię. Dokumentacja musi być kompletna i dostarczona na czas, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregoś z wymogów wynikających z zasad rekrutacji jest zazwyczaj równoznaczne ze zrezygnowaniem ze studiów. Formalności można dopełniać najczęściej przez kilka dni, zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie – od lipca do sierpnia 2024
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Uniwersytet Warszawski – od lipca do września 2024

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Warszawie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Pożarnicza w Warszawie (Bezpieczeństwo wewnętrzne) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Społeczno-Ekonomiczny) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Warszawa stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie realizowane jest na licencjackich studiach pierwszego stopnia, a drugi stopień kształcenia jest zwieńczany tytułem magistra. Kandydaci rozpoczynający swoją przygodę ze szkolnictwem wyższym, aplikują na trwające trzy lata studia pierwszego stopnia. Natomiast ci, którzy posiadają tytuł licencjata Bezpieczeństwa wewnętrznego lub dziedzin pokrewnych, będą mogli kontynuować edukację na dwuletnich studiach drugiego stopnia. Łączny czas, jaki należy zagospodarować na ukończenie obu cykli kształcenia, wyniesie pięć lat.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Studia w Warszawie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują się w spektrum zainteresowania wielu przyszłych maturzystów i absolwentów szkół średnich. Jako że sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej wymaga zabezpieczenia społeczeństwa na wypadek konfliktów zbrojnych, czy ataków terrorystycznych, absolwenci opisywanego kierunku są cenionymi pracownikami. Służby mundurowe, takie jak Wojsko, Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, to najczęściej wybierane, aczkolwiek nie jedyne, możliwości zawodowe, oferowane przez Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Absolwenci wyróżniający się dyskrecją i wyjątkową ciekawością świata będą mieli szansę zdobycia zatrudnienia w agencjach detektywistycznych, firmach działających na rzecz zapewnienia ochrony osobom prywatnym w przypadku podejrzenia zagrożenia ich zdrowia lub życia, a także w innych placówkach, świadczących usługi z zakresu zarządzania kryzysowego.

Chcąc związać swoją przyszłość z organizacjami bezpośrednio związanymi z działalnością Policji, osoby kończące Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie będą mogli postarać się o zatrudnienie w służbach specjalnych, biurach dochodzeniowo-śledczych, a także działać w postępowaniach karnych, dotyczących wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym.

Dzięki gruntownemu uposażeniu w wiadomości teoretyczne o najczęściej spotykanych profilach przestępców i terrorystów oraz przeszkoleniu w konkretnych działaniach, zmierzających do udaremnienia prób ataków terrorystycznych i obezwładniania ewentualnych napastników, praca absolwentów opisywanego kierunku studiów jest doceniana na wielu płaszczyznach, zapewniając im gwarancję możliwości najlepszej z możliwych opcji i rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego na wybranej materii.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia, wiążące się z podejmowaniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo całych społeczności lub konkretnych jednostek, w zależności od kierunku wyspecjalizowania. Praca w zawodzie zgodnym z kierunkiem kształcenia wymaga nie tylko gruntownego przygotowania merytorycznego, ale również konkretnych predyspozycji. Zatem zanim aplikujesz, upewnij się, czy:

 • Interesujesz się militariami i służbami mundurowymi?
 • Zdajesz sobie sprawę z zagrożeń, jakie czyhają na ludzi z uwagi na konflikty polityczne?
 • Pragniesz związać przyszłość z kierunkiem, który zapewni ci stabilne zatrudnienie?

 

Zakładając, że trzykrotnie udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi, powinieneś w sposób świadomy i odpowiedzialny podejść do procesu kwalifikacyjnego na Bezpieczeństwo wewnętrzne w trybie niestacjonarnym. Uczelnie w Warszawiektóre wzbogaciły swoją siatkę kształcenia o opisywany kierunek, przyjmują kandydatów na podstawie doniesionych dokumentów i zaświadczeń, między innymi potwierdzających zdanie matury oraz dobry stan zdrowotny. Często zdarza się jednak, że kandydatów na jedno miejsce jest wielu i wówczas biorą oni udział w konkursie świadectw maturalnych, a precyzyjniej mówiąc, przedmiotów wiodących dla Bezpieczeństwa wewnętrznego. Są nimi najczęściej: matematyka, język angielski, geografia, historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Jeśli planujesz złożyć swoją kandydaturę na najbardziej oblegane uczelnie, możesz rozważyć udział w olimpiadach i konkursach. Uzyskanie wysokiego miejsca to nie tylko powód do dumy, ale również przepustka do pierwszeństwa w wyborze swojej drogi kształcenia wyższego.

 

Zapisy na studia

Cały proces rekrutacyjny wygląda bardzo podobnie na każdej uczelni. Po zarejestrowaniu swojej kandydatury, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej oraz otrzymaniu informacji o możliwości rozpoczęcia studiów już w październiku, należy dostarczyć kilka dokumentów, zwieńczających procedurę kwalifikacyjną. Będziesz potrzebował:

 • zdjęcia do legitymacji,
 • ksera świadectwa maturalnego wraz z oryginałem,
 • dowodu osobistego,
 • zaświadczeń o badaniach lekarskich, jeśli są wymagane.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo odpowiedzialna i potrzebna dziedzina, która znajduje się w zakresie zainteresowania wielu przyszłych studentów. Wielu z nich chciałoby poznać opinie starszych kolegów na temat tego kierunku, aby utwierdzić się w swoim wyborze.

Jacek, student drugiego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Warszawie, mówi:

„Interesuję się wojskowością, dlatego wybrałem specjalność o podobnym zakresie tematycznym. Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia skrojone na miarę moich potrzeb, zapewniają mi wiele bodźców zarówno intelektualnych, jak i wysiłkowych.”

Pozostałe uczelnie w Warszawie na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

komentarze (0)