Certyfikowany kierownik zarządzania projektami – studia podyplomowe w Lublinie

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami – studia podyplomowe w Lublinie

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami – studia podyplomowe w Lublinie
Dodaj do ulubionych

Certyfikowany kierownik zarządzania projektami – studia podyplomowe w Lublinie

Studia na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie różnych podejść i standardów zarządzania projektami.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek certyfikowany kierownik zarządzania projektami - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Certyfikowany kierownik zarządzania projektami zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Lublinie mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Studia w Lublinie na kierunkach podyplomowych to na ogół studia niestacjonarne, natomiast studia na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami realizowane są w trybie online. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami umożliwiają słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. metod i standardów zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów z uwzględnieniem podejścia klasycznego oraz zwinnego, czyli agile. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się ze sposobami i zakresem komunikacji różnych grup interesariuszy z wykorzystaniem notacji BPMN.

Słuchacze kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami mogą również zdobyć umiejętności odczytu i tworzenia koncepcji systemu informatycznego z wykorzystaniem języka UML, pozyskiwania wymagań funkcjonalnych od użytkowników, a także umiejętności miękkich, np. interpersonalnych oraz technik negocjacyjnych niezbędnych w pracy menedżera.

Program studiów zakłada, że studenci będą brali udział w grach symulacyjnych, przez co mogą zdobyć lepsze przygotowanie do egzaminu Professional Scrum Master I, do którego mogą przystąpić.

 

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Certyfikowany kierownik zarządzania projektami, to m.in.:

  • wycena systemów informatycznych w kontekście wymiarowania rozmiaru funkcjonalnego (punkty funkcyjne),
  • narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Studia na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CERTYFIKOWANY KIEROWNIK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Absolwenci kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia w miejscach, w których przydatne mogą być kompetencje w zakresie zarządzania projektami, m.in. na stanowiskach zarządzających, jako project managerowie, a także w branży IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Certyfikowany kierownik zarządzania projektami:

  • kadra zarządzająca,
  • project manager,
  • kierownik projektów,
  • kierownik zespołów projektowych,
  • analityk systemów informatycznych,
  • konsultant rozwiązań biznesowych.

Komentarze (0)