Gospodarka przestrzenna studia - kierunek studiów

Czym właściwie jest przestrzeń publiczna i do kogo konkretnie należy? Jak kształtować otoczenie, by spełniało nie tylko funkcje użytkowe, ale było dla członków danej społeczności ostoją: miejscem wygodnym, estetycznym i zaprojektowanym tak, by chciało się w nim przebywać? Jak osiągnąć kompromis między coraz szybszym rozwojem miast, a troską o środowisko naturalne? Absolwent gospodarki przestrzennej jest w stanie udzielić najlepszej odpowiedzi na każde z tych pytań. Jeśli zawsze byłeś wrażliwy na otoczenie i ludzi, rozumiesz zależności między poszczególnym elementami całości i potrafisz je zmieniać tak, by jeszcze lepiej spełniały swoją funkcję a ponadto potrafisz zarządzać procesami i ludźmi, działającymi na rzecz wspólnej sprawy, studia na kierunku gospodarka przestrzenna mogą być dla Ciebie jedną z edukacyjnych alternatyw.

Jak wygląda nauka na gospodarce przestrzennej? To dość interdyscyplinarny kierunek, dzięki któremu przyszły absolwent zdobędzie wiedzę ekonomiczną, geograficzną, urbanistyczną i zarządczo-administracyjną. Każda z tych dziedzin wiąże się bowiem ściśle z planowaniem przestrzeni i zarządzaniem jednostkami przestrzennymi, takimi jak miasto, gmina czy region. Studenci zapoznają się z prawnymi aspektami ochrony środowiska, opanowują rysunek i podstawy grafiki, uczą się korzystać z mapy, planować, przedstawiać i realizować zmiany w przestrzeni. Mogą spodziewać się zajęć z gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami oraz ekonomiki miasta i regionu. To studia dla osób, które chcą mieć wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje przestrzeń – bardzo nieuchwytna i niezwykle istotna część naszej rzeczywistości.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie kończąc studia na kierunku gospodarka przestrzenna? Troska o estetykę i funkcjonalność miejsc, w których żyjemy jest nieodzowną częścią procesu rozwoju miast i regionów, a to oznacza, że masz szansę na ciekawą i pełną wyzwań pracę. Absolwenci gospodarki przestrzennej sprawdzają się jako pracownicy biur planistycznych, architektonicznych i urbanistycznych, specjaliści ds. rozwoju lokalnego w instytucjach administracji publicznej, agenci nieruchomości, autorzy i konsultanci projektów rozbudowy miast i regionów, urzędnicy samorządowi czy osoby odpowiedzialne za programowanie rozwoju lokalnego.

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując gospodarkę przestrzenną?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomii i ekonometrii
 • geografii ogólnej i geografii regionu
 • sporządzania map, makiet i rzutów terenu
 • trendów w planowaniu przestrzeni
 • zarządzania jednostkami przestrzennymi, tj. miasto, gmina czy region
 • prawnych aspektów ochrony środowiska
 • zasad zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 • rysunku i grafiki
 • zarządzania nieruchomościami
 • ekonomicznych podstaw funkcjonowania miasta i regionu

 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku gospodarka przestrzenna?

Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • pracownik biur planistycznych i architektonicznych
 • specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i regionów
 • agent nieruchomości
 • autor lub konsultant projektów rozbudowy miast i regionów
 • urzędnik samorządowy

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na gospodarkę przestrzenną na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, informatyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Gospodarka przestrzenna

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Nie znaleziono żadnej uczelni

     Popularne artykuły dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA w dziale uczelnia

     Komentarze (0)