Dodaj do ulubionych

Security studies - kierunek studiów

Integralność państw i społeczeństw, prawo, unie i sojusze pomiędzy krajami, Internet, informacja oraz nasza osobista nietykalność – wszystkie wymienione powyżej sfery życia, wartości i przestrzenie są w dzisiejszych czasach narażone na ingerencję z zewnątrz, wystawione na próbę agresji i manipulacji. Każda zmiana zachodząca w rzeczywistości aktywuje dwa bieguny reakcji: o pozytywnym i negatywnym wpływie na losy ludzkości. Poręcznymi przykładami na potwierdzenie tej tezy bywają dynamit czy trotyl, który powstał w z dość niewinnej potrzeby – miał po prostu farbować tkaniny na żółty kolor. Z podobną dwuznacznością mamy do czynienia także dziś, w dziejowym „tu i teraz”. Błyskawiczny rozwój technologii nie tylko ułatwił nam życie, ale dał narzędzia do ręki tym, którzy chcą je odbierać. Nasze dane stają się przedmiotem kradzieży, państwa do granic wytrzymałości naciągają linkę wzajemnych relacji i zbroją się do wojen a osłabione więzi społeczne nie jednoczą ludzi wokół dobrych idei. Dla osób, które rozumieją, że kwestie bezpieczeństwa są dziś tematem pierwszej wagi i kwestią godną nieustannego aktualizowania wiedzy, powstały studia na kierunku security studies.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli chciałbyś lepiej rozumieć współczesny świat pod kątem zagrożeń ciążących na różnorodnych sferach rzeczywistości: ekonomicznej, politycznej, społecznej czy informacyjnej, zależy Ci na wykształceniu, które będziesz mógł przełożyć karierę w międzynarodowym środowisku dzięki zdobytym w toku studiów umiejętnościom porozumiewania się w języku angielskim, masz analityczny umysł, potrafisz łączyć fakty oraz formułować celne hipotezy na temat rzeczywistości a kwestie bezpieczeństwa uważasz za priorytet dla współczesnej myśli politologicznej, studia na kierunku security studies mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? By lepiej rozumieć aktualne kwestie związane z zapobieganiem zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym, opanujesz merytoryczne podstawy teorii bezpieczeństwa – dowiesz się czym jest bezpieczeństwo, jak było rozumiane na przestrzeni wieków i jakie instytucje i organizacje zajmują się utrzymaniem pokoju. Zgłębisz psychologię ludzkich zachowań w reakcji na sytuacje kryzysowe, przyjrzysz się przepisom, normom i instytucjom regulującym bezpieczeństwo międzynarodowe, poznasz zagrożenia związane ze współczesnym terroryzmem oraz nowoczesne strategie antyterrorystyczne. Przyswoisz wiedzę o współczesnych konfliktach międzynarodowych i domowych, zaznajomisz się ze społeczną rolą i zadaniami policji, z bezpieczeństwem wojskowym oraz prawami człowieka. W Twojej optyce znajdą się również tak zagadnienia związane z cyberprbezpieczeństwem, kryminologią oraz tak zwaną „przestępczością białych kołnierzyków”, czyli tą dokonywaną przez osoby zajmujące wysokie pozycje społeczne. Wypracujesz umiejętności negocjacyjne a zajęcia prowadzone w języku angielskim nie tylko umożliwią Ci swobodną komunikację w środowisku międzynarodowym, ale pozwolą na posługiwanie się słownictwem zawodowym i rozwijanie kariery za granicą.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku security studies? Twoje wykształcenie może się okazać kluczem do kariery w administracji publicznej (państwowej i samorządowej), fundacjach politycznych, placówkach dyplomatycznych i konsulatach. Z powodzeniem sprawdzisz się także w roli doradcy zatrudnianego przez firmy i przedsiębiorstwa, który zajmuje się oceną wpływu zmian międzynarodowych na działania komercyjne podmiotów działających na rynku światowym. Absolwenci security studies bardzo często decydują się również na pracę w instytucjach zajmujących się oceną zagrożeń, centrach zarządzania kryzysowego, służbach specjalnych, policji, wojsku i służbie celnej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na security studies na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), jeden przedmiot do wyboru spośród: WOS, historia, matematyka, geografia, dwa przedmioty do wyboru spośród: WOS, historia, informatyka, język polski, geografia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK SECURITY STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE SECURITY STUDIES JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Jednostka prowadząca

International relations stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

International and political studies stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku international and political studies

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku security studies

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ochrona i bezpieczeństwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując security studies?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • merytoryczne podstawy teorii bezpieczeństwa: jego definicji, ewolucji i interpretowania na przestrzeni wieków
 • instytucji i organizacji zajmujących się utrzymaniem pokoju i regulowaniem kwestii związanych z bezpieczeństwem w Polsce i na świecie
 • psychologii zachowań ludzkich w reakcji na sytuację kryzysową
 • przepisów, norm postępowania i instytucji regulujących kwestie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym
 • współczesnego terroryzmu na przykładzie zagrożeń i ugrupowań terrorystycznych oraz nowoczesnych metod antyterrorystycznych
 • współczesnych konfliktów międzynarodowych i domowych
 • społecznej roli i zadań policji
 • bezpieczeństwa wojskowego
 • praw człowieka
 • specyfiki cyberprzestrzeni i cyberbezpieczeństwa
 • podstaw kryminologii
 • przestępczości białych kołnierzyków, czyli osób zajmujących wysokie pozycje społeczne
 • prowadzenia negocjacji i mediacji
 • posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie, umożliwiające podjęcie zatrudnienia w środowisku międzynarodowym

Jak wyglądają studia na specjalizacji security studies?

 

1. Typ i tryb studiów

Osoby, które aplikują na specjalizacji security studies zdobędą wszechstronne wykształcenie społeczne i prawne.

Powyższe studia są dostępne jedynie w trybie stacjonarnym, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Jeżeli więc możesz sobie pozwolić na codzienną obecność na uczelni i pełne poświęcenie się nauce, to taka forma kształcenie będzie dla ciebie idealnym wyborem.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student specjalizacji security studies będziesz miał okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk politycznych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych. Ponadto dowiesz się więcej na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów o tematyce związanej z powyższymi zagadnieniami, między innymi takich jak:

 • Etyka polityki zagranicznej
 • Migracja i uchodźcy
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne
 • Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów realizowanych na specjalizacji security studies, rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczysz się podejmowania powiązanych z bezpieczeństwem krajowym i międzynarodowym. Ponadto poznasz techniki wykorzystywane podczas zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki temu, że zajęcia będą w całości prowadzone w języku angielskim, rozwiniesz swoje kompetencje językowe i tym samym zwiększysz szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na specjalizacji security studies będą trwały trzy lata, czyli sześć semestrów. Po tym czasie uzyskasz tytuł licencjata. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku security studies na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite

Brak wyników

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku security studies?

Absolwent kierunku security studies znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • administracji publicznej (państwowej i samorządowej)
 • fundacjach politycznych
 • placówkach dyplomatycznych i konsulatach
 • doradca do spraw ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianami w polityce i gospodarce międzynarodowej, pracujący na rzecz firm i przedsiębiorstw
 • instytucjach zajmujących się oceną zagrożeń
 • centrach zarządzania kryzysowego
 • służbach specjalnych
 • policji, wojsku, służbie celnej

Komentarze (0)