Dowodzenie i zarządzanie

Dowodzenie i zarządzanie

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Dowodzenie i zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Dowodzenie i zarządzanie – kierunek studiów

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia.

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | dowodzenie i zarządzanie - uczelnie >

Opis kierunku

Studia realizowane w ramach kierunku dowodzenie i zarządzanie skupiają się na przekazaniu uczestnikom treści dydaktycznych i umiejętności w zakresie diagnozowania oraz rozwiązywania problemów w ramach gospodarowania zasobami materialnymi czy niematerialnymi w biznesie. Absolwenci mają rozwinięte kompetencje menedżerskie w zakresie bezpieczeństwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

W trakcie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku dowodzenie i zarządzanie uwzględniane są punkty uzyskane przez kandydata ze świadectwa dojrzałości z konkretnych przedmiotów.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów na kierunku dowodzenie i zarządzanie absolwenci mogą podjąć pracę jako specjaliści z zakresu zarządzania oraz dowodzenia bezpieczeństwem w instytucjach różnego szczebla. Mogą pracować w administracji rządowej lub samorządowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kształcenie na tym kierunku studiów przeznaczone jest dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • WOS.

Kierunki studiów, do których zalicza się dowodzenie i zarządzanie, mogą wymagać uiszczenia dodatkowych opłat w ramach prowadzonej rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dowodzenie i zarządzanie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku dowodzenie i zarządzanie

Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zdobywają wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania organizacji odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa państwa. Uczą się też analizowania procesów gospodarczych czy dowodzenia działaniami formacji w zakresie bezpieczeństwa.

Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

 • zarządzania zasobami ludzkimi w ramach szkoleń,
 • motywowania pracowników,
 • przygotowywania koncepcji i analiz w organizacjach publicznych z zakresu bezpieczeństwa.

Jak wyglądają studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie?

1. Typ i tryb studiów

Dowodzenie i zarządzanie to kierunek studiów, który obejmuje treści z zakresu nauk społecznych czy ekonomicznych.

 

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować w trybie stacjonarnym. Przedmioty ujęte w planie dydaktycznym odbywają się w siedzibie uczelni od poniedziałku do piątku. Dokładny wykaz godzin i godziny ich realizacji określone są na początku semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program zajęć nastawiony jest na realizację treści dydaktycznych, które obejmują bezpieczeństwo i obronność. W siatce dydaktycznej uwzględniono moduły tematyczne z zakresu przedmiotów ogólnych, kierunkowych oraz specjalistycznych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku dowodzenie i zarządzanie uczestnicy zapoznają się z najważniejszą terminologią stosowaną w ramach zarządzania strukturami społecznymi czy instytucjami życia społecznego.

W efekcie potrafią analizować motywy oraz wzorce ludzkich zachowań, diagnozować czy prognozować sytuację i strategie działań praktycznych, odnosząc się do różnych kontekstów działalności kierowniczej.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Dowodzenie i zarządzanie to studia przeznaczane dla osób, które chciałyby w przyszłości zajmować się diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów z zakresu gospodarowania zasobami materialnymi oraz niematerialnymi organizacji. Kandydatem może być absolwent szkoły średniej ze zdaną maturą z określonych w wymaganiach przedmiotów.

 

5. Gdzie studiować kierunek dowodzenie i zarządzanie

Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek dowodzenie i zarządzanie:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku dowodzenie i zarządzanie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Kierunek studiów dowodzenie i zarządzanie realizowany jest wyłącznie na pierwszym stopniu w trakcie 3 lat. Po ukończeniu studiów oraz obronie pracy dyplomowej uzyskuje się tytuł licencjata.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku dowodzenie i zarządzanie

Praca po studiach

Absolwenci kierunku studiów dowodzenie i zarządzanie przygotowani są do pracy na stanowisku kierowniczym w strukturze organizacji wchodzących w skład struktur bezpieczeństwa państwa. Mogą także rozwiązywać problemy spowodowane czynnikami naturalnymi lub technicznymi w ramach bezpieczeństwa.

Absolwent kierunku dowodzenie i zarządzanie znajdzie zatrudnienie m.in. jako

 • pracownik administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownik służby celnej,
 • kierownik w strukturach bezpieczeństwa,
 • analityk,
 • projektant w zespole występującym w jednostce administracji państwowej.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dowodzenie i zarządzanie studia niestacjonarne

Dowodzenie i zarządzanie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dowodzenie i zarządzanie studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dowodzenie i zarządzanie

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Dowodzenie i zarządzanie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)