Bezpieczeństwo – studia online

Bezpieczeństwo – studia online

Studia na kierunku bezpieczeństwo - studia online możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
  Więcej filtrów
  Poziom studiów
  Forma studiów
  Czas trwania
  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

  Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

  Bezpieczeństwo - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
  forma: online

  Specjalności na kierunku bezpieczeństwo - studia online

  Bezpieczeństwo – studia online – kierunek studiów

  Studia na kierunku bezpieczeństwo – studia online to studia licencjackie oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

  Studia na kierunku bezpieczeństwo – studia online
  Rok akademicki 2024/2025
  Forma studiów online
  Poziom studiów studia I i II stopnia
  Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

  Uczelnie

  Studia na kierunku bezpieczeństwo - studia online możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie online | bezpieczeństwo – studia online - uczelnie >

  Opis kierunku

  Studia realizowane w ramach kierunku bezpieczeństwo – studia online adresowane do osób, które interesują się szeroko rozumianymi kwestiami związanymi z redukcją zagrożeń występujących wewnątrz państwa. Uczestnicy zyskują praktyczne umiejętności, dzięki którym znajdą wymarzoną pracę zawodową. W trakcie kształcenia mają możliwość zapoznania się z przepisami prawa z zakresu regulacji obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego czy państwa.

   

  Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

  W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bezpieczeństwo – studia online w zależności od stopnia kształcenia, kandydat powinien zdać na maturze przedmioty z zakresu języka polskiego, obcego czy matematyki. Rekrutacja na studia II stopnia jest z kolei skierowana do absolwentów uczelni wyższych po pierwszym stopniu i pokrewnej ścieżce dydaktycznej.

  *Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

   

  Praca po studiach

  Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo – studia online absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do pracy na wielu stanowiskach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego czy narodowego. Mogą pracować także w służbach mundurowych czy prowadzić własną działalność w sektorze bezpieczeństwa – wewnętrznego, narodowego, zarządzania kryzysowego itd.

  Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

  Najczęściej od kandydatów wymaga się dostarczenia świadectwa maturalnego z takich przedmiotów, jak np.:

  • matematyka,
  • język obcy nowożytny,
  • język polski.

  Kierunki studiów, do których zalicza się bezpieczeństwo – studia online w przypadku rekrutacji na II stopień, dedykowane są z kolei absolwentom kształcenia pierwszego stopnia po pokrewnej ścieżce dydaktycznej.

  *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

  Bezpieczeństwo – studia online - zasady rekrutacji

  • Terminy rekrutacji

  • Czas trwania

  • Przedmioty maturalne

  • Limity

  • Progi

  Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bezpieczeństwo – studia online

  Program studiów i przedmioty

  W trakcie studiów na tym kierunku uczestnicy zapoznają się z szeroko rozumianymi zagadnieniami w zakresie bezpieczeństwa. Przykładowe przedmioty w siatce zajęć obejmują zagadnienia w obrębie teorii bezpieczeństwa, współczesnych systemów politycznych, praw człowieka czy podstaw zarządzania organizacją.

   

  Absolwent będzie posiadać wiedzę z zakresu:

  • identyfikowania oraz rozwiązywania skomplikowanych problemów związanych z bezpieczeństwem lokalnym, ponadlokalnym i ogólnopaństwowym,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • planowania i nadzorowania bezpieczeństwa transportu krajowego oraz międzynarodowego,
  • regulacji prawnych obejmujących zarządzanie kryzysowe.

  Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo – studia online?

  1. Typ i tryb studiów

  Bezpieczeństwo – studia online to kierunek, który obejmuje program o profilu praktycznym, ze szczególnym naciskiem na nauki humanistyczne, informatyczne, ekonomiczne oraz prawne.

   

  Studia na kierunku bezpieczeństwo – studia online możemy podzielić na:

  1. Poziom:

   

  2. Forma:

   

  Powyższy kierunek można realizować w trybie online. Zajęcia odbywają się poprzez specjalną platformę do nauki na odległość w czasie rzeczywistym.

   

  2. Program studiów i przedmioty

  Program zajęć obejmuje interdyscyplinarne nauki z obszaru prawa, ekonomii, zarządzania. Kształcenie umożliwia studentom zdobywanie wiedzy oraz kompetencji w zakresie zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa na poziomie branżowym, lokalnym czy globalnym.

  Uczestnicy tego kierunku mają do wyboru jedną spośród kilku ścieżek kształcenia. Realizowane są specjalności takie, jak np. bezpieczeństwo wewnętrzne, narodowe, zarządzanie kryzysowe, cyberbezpieczeństwo czy BHP.

  W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo – studia online uwzględniono takie przedmioty, jak np.:

  • międzynarodowe stosunki polityczne,
  • system bezpieczeństwa narodowego,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • polityka i strategia bezpieczeństwa,
  • prawa człowieka.

   

  3. Nabywane umiejętności

  W czasie studiów na kierunku bezpieczeństwo – studia online, poza wiedzą teoretyczną, studenci nabędą również praktyczne kompetencje niezbędne do podjęcia przyszłej pracy zawodowej. Uczą się swobodnego poruszania po regulacjach prawnych w zakresie bezpieczeństwa lokalnego oraz międzynarodowego.

  Poza tym będą potrafili zarządzać i kierować bezpieczeństwem wewnętrznym czy zapobiegać sytuacjom kryzysowym. Podejmą zaawansowane działania związane z planowaniem oraz nadzorowaniem transportu krajowego oraz międzynarodowego.

  Znają regulacje prawne w ramach szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Administrują nim, kierują procesami bezpieczeństwa. Wyróżnia ich rozbudowana wiedza w zakresie taktyki czy technik ochrony.

   

  4. Dla kogo ten kierunek

  Bezpieczeństwo – studia online to studia o interdyscyplinarnej siatce zajęć, która obejmuje przedmioty dopasowane do konkretnej ścieżki dydaktycznej. W rezultacie uczestnicy zyskują niezbędne kompetencje umożliwiające im szerokie perspektywy zatrudnienia oraz rozwój pasji. To kierunek przeznaczony przede wszystkim dla osób, które pragną związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami resortu administracji publicznej czy cyfryzacji.

   

  5. Gdzie studiować bezpieczeństwo – studia online

  Popularne uczelnie, na których można studiować kierunek bezpieczeństwo – studia online:

  Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

  Studia na kierunku bezpieczeństwo – studia online trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

  Kierunek bezpieczeństwo – studia online można realizować na pierwszym oraz drugim stopniu w trakcie trzech lub dwóch lat. Po ukończeniu kształcenia pierwszego lub drugiego stopnia i obronie pracy dyplomowej otrzymuje się tytuł licencjata lub magistra.

  Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bezpieczeństwo – studia online

  Praca po studiach

  Absolwenci kierunku studiów bezpieczeństwo – studia online są przygotowani m.in. do pracy w organizacjach bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Odnajdą się w jednostkach administracji publicznej, wojskowej, w podmiotach gospodarczych czy w Straży Granicznej.

  W zależności od wybranej ścieżki dydaktycznej mogą znaleźć zatrudnienie także w służbach mundurowych, urzędach i instytucjach zdrowia publicznego jako doradcy i koordynatorzy działań sanitarno-epidemiologicznych w ramach bezpieczeństwa.

   

  Absolwenci kierunku bezpieczeństwo – studia online znajdą zatrudnienie m.in. jako

  • doradcy do spraw bezpieczeństwa,
  • koordynatorzy bezpieczeństwa,
  • specjaliści do spraw ochrony osób i mienia,
  • inspektorzy, menedżerowie i konsultanci BHP.

  Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bezpieczeństwo – studia online

  Filtrowanie
  Województwo
  Miasto
  Poziom studiów
  Forma studiów

  Studia I stopnia

  Studia II stopnia

  Zobacz inne kierunki ekonomiczne

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

  Filtrowanie
  Województwo
  Poziom studiów

  Miasta, które oferują studia na kierunku Bezpieczeństwo – studia online

  Teraz najważniejsze

  matura 2024

  zmiany na maturze 2024

  arkusze maturalne

  wyniki matur 2023

  rekrutacja na studia

  studia

  kierunki studiów

  studia podyplomowe

   

  Ciekawe

   


  gdzie studiować

   

   

  Nadchodzące wydarzenia

  Komentarze (0)