Pielęgniarstwo - Poznań

Pielęgniarstwo - Poznań

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.03.2024

Pielęgniarstwo studia Poznań 2024 | woj. wielkopolskie

Pielęgniarstwo w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na pielęgniarstwie w Poznaniu w 2024 r. zaczynają się do 7538 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na UMP wyniósł 32 punkty.

Pielęgniarstwo - Poznań
Studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu rozpocznie się 13 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Pielęgniarstwo Poznań - terminy rekrutacji >

 

Gdzie studiować pielęgniarstwo w Poznaniu

W Poznaniu pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje 125 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMP.

Kierunek pielęgniarstwo - uczelnie w Poznaniu

Sprawdź

 

Jakie wymagania na kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu

W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia. psychologia poznań - przedmioty maturalne.

 

Pielęgniarstwo Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – przedmioty maturalne

Na kierunek pielęgniarstwo w rekrutacji 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu obowiązują wyniki z egzaminów z jednego z następujących przedmiotów maturalnych: biologia, chemia, fizyka i astronomia. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na pielęgniarstwo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci nauczą się diagnostyki, analizy badań laboratoryjnych oraz wdrażania odpowiedniego leczenia. Ponadto poznają zasady pielęgnacji pacjenta oraz podejmowania działań na rzecz promowania zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Nauczą się także udzielania pierwszej pomocy, zaopatrywania ran oraz wykonywania podstawowych badań medycznych. W programie kształcenia studenci mogą spodziewać się następujących przedmiotów: choroby wewnętrzne, genetyka, podstawy ratownictwa medycznego czy prawo medyczne. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym opieki zdrowotnej, przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, placówkach opiekuńczych, żłobkach, placówkach opieki nad dziećmi, ośrodkach uzdrowiskowych, sanatoriach oraz hospicjach. Pielęgniarze i pielęgniarki mają możliwość wyboru specjalizacji w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak anestezjologia, intensywna opieka, pediatria, psychiatria, epidemiologia, i wiele innych.

 

Poziom i tryb studiów

 

Uczelnie w Poznaniu - kierunek pielęgniarstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo może się różnić, zwłaszcza w zakresie oferowanych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w specjalistycznych pracowniach, wiedzę zdobędziesz również w trakcie zajęć klinicznych i praktyk zawodowych odbywających się w oddziałach szpitalnych.

Interdyscyplinarny kierunek łączy ogólną wiedzę medyczną ze szczegółową wiedzą pielęgniarską. Program składa się z nauk podstawowych, społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz nauk w zakresie opieki specjalistycznej. Zapoznają się z regulacjami prawnymi i normami etycznymi, które odnoszą się do zawodu pielęgniarki bądź pielęgniarza.

W programie studiów na kierunku Pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

 

Po jakim profilu na kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu

Studia pielęgniarskie opierają się na naukach przyrodniczych i medycznych. Idąc na ten kierunek lepiej nie mieć więc zaległości z biologii. Poza tym, że przedmiot ten uwzględniany jest podczas rekrutacji, to występuje on także na studiach i to na zaawansowanym poziomie. Aby nie pogubić się w tej wiedzy, najlepiej iść na pielęgniarstwo po liceum o profilu biologiczno-chemicznym.

Kierunek z pewnością nie jest dobrym wyborem dla humanistów, ale osoby o umyśle ścisłym, które ukończyły np. liceum matematyczno-fizyczne, nie powinny mieć problemu na pielęgniarstwie. Bardzo dobre przygotowanie do studiów na tym kierunku zapewnia nauka w klasach o profilu medycznym.

Sprawdź

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu są trudne

Pielęgniarstwo to trudny kierunek, który przygotowuje do podjęcia bardzo odpowiedzialnej pracy w służbie zdrowia. Materiał obecny na studiach zawiera poszerzoną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Studenci zapoznają się między innymi z farmakologią, fizjologią, anatomią czy psychologią. Nie jest to kierunek dla wszystkich, lepiej wybrać go kierując się powołaniem.

Studia z pielęgniarstwa wymagają dużego zaangażowania w sferze praktycznej. Każdy student musi odbyć praktyki, które sprawdzają nie tylko zdobytą wiedzę, ale także predyspozycje związane z pracą z wieloma czynnikami stresogennymi. Kandydaci na te studia muszą być odpowiedzialni oraz odporni na pracę pod presją czasu.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na pielęgniarstwie w Poznaniu

Każdy z przedmiotów obecny na pielęgniarstwie może wydawać się trudny. Kierunek ten opiera się na naukach o zdrowiu i naukach medycznych – to sprawia, że należy spodziewać się dużej dawki biologii i chemii. Dziedziny te obecne są między innymi na zajęciach z anatomii czy farmakologii, które wymieniane są wśród najtrudniejszych przedmiotów na studiach pielęgniarskich.

Nie tylko nauka bywa trudna, ale przede wszystkim praktyka. To często ona jest wymieniana jako najtrudniejszy element nauki. Podczas zajęć w szpitalach klinicznych studenci zderzają się wymaganiami, które stawia praca w służbie zdrowia.

 

Czy studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu to studia z przyszłością

Ukończenie studiów z pielgniarstwa daje pewne zatrudnienie, a co za tym idzie spokojną przyszłość. Mało kto decyduje się na ten trudny zawód, przez co na rynku pracy cały czas brakuje pielęgniarzy i pielęgniarek.

Wbrew pozorom zawód ten daje naprawdę wiele możliwości zawodowych. Pozwala rozwijać się w takich specjalnościach jak pielęgniarka kliniczna, pielęgniarka intensywnej opieki czy pielęgniarka rodzinna. Absolwenci pielęgniarstwa mogą pracować w służbie zdrowia, sanatoriach czy ośrodkach edukacji zdrowotnej. Niektóre pielęgniarki decydują się nawet na prowadzenie własnej działalności.

Sprawdź

 

Jak trudno się dostać na studia na pielęgniarstwo w Poznaniu

Pielęgniarstwo to nie tylko trudny zawód, ale także kierunek studiów. To sprawia, że nawet osoby marzące o tym zawodzie, nie zawsze decydują się na wybór tej ścieżki kształcenia. Widać to po wymaganiach rekrutacyjnych, które nie zawsze są bardzo wysokie. Tak jest w przypadku poznańskich uczelni.

Aby nie mieć problemów z dostaniem się na te studia należy dobrze zdać egzamin maturalny z rozszerzonej biologii, chemii lub fizyki. Myśląc o studiach pielęgniarskich warto poważnie podejść także do matury z matematyki, która może zadecydować o pozycji rankingowej.

Sprawdź

 

Czy na studiach na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu jest matematyka

Matematyka z pewnością przydaje się w codziennej pracy pielęgniarki. Jednym z obowiązków jest odpowiednie dawkowanie leków czy monitorowanie danych pacjentów. Nie potrzeba do tego jednak zaawansowanych umiejętności matematycznych. Dlatego studenci pielęgniarstwa nie zetkną się z matematyką podczas studiów.

Elementy tej dziedziny nie są obecne, także na przedmiotach kierunkowych. Cały program nauczania na studiach pielęgniarskich oscyluje wokół nauk medycznych oraz przyrodniczych takich jak: biologia czy chemia.

 

Czy warto iść na kierunek pielęgniarstwo w Poznaniu

Najważniejszym wynagrodzeniem za pracę pielęgniarza nie są fiananse, a duża satysfakcją, z którą wiąże się uprawianie tego zawodu. Sednem pracy jest niesienie pomocy innym. Wymaga to jednak dużej odwagi, odpowiedzialności, a także odporności na stres, bo jest on nieodłącznym elementem pracy w służbie zdrowia.

Praca pielęgniarki kojarzy się głównie ze szpitalem. Tak naprawdę to jedna z wielu możliwości, które zapewnia ukończenie tego kierunku. Absolwenci tego kierunku pracują w ośrodkach medycyny pracy, domach opieki czy sanatoriach. Swoją wiedzę mogą wykorzystywać także do prowadzenia działalności związanej z edukacją zdrowotną.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Pielęgniarstwo studia podyplomowe w Łodzi

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu nauk medycznych. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź:

Jaka praca po pielęgniarstwie

W czasie studiów na kierunku pielęgniarstwo studenci rozwiną wiedzę biologiczną, medyczną, chemiczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą diagnostyki różnego rodzaju schorzeń oraz wdrażania odpowiedniej terapii i konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji. Dowiedzą się także więcej na temat pielęgnacji pacjentów oraz poznają zasady odpowiedniego podejścia psychologicznego do chorego oraz jego bliskich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia. Ponadto mogą podjąć pracę w szpitalnych oddziałach ratunkowych, sanatoriach, domach opieki społecznej czy w hospicjach.

Czytaj dalej praca po pielęgniarstwie

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po pielęgniarstwie w Poznaniu

Ukończenie pielęgniarstwa daje pewność znalezienia pracy. To dlatego, że niewiele osób decyduje się na wykonywanie tego zawodu, a osób które potrzebują codziennej opieki pielęgniarskiej jest naprawdę dużo. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w publicznych i niepublicznych ośrodkach zdrowia, klinikach czy sanatoriach.

Dyplom z pielęgniarstwa daje też możliwość prowadzenia własnej działalności jako opieka domowa. Niektórzy absolwenci tych studiów decydują się na prowadzenie działalności edukacyjnej, a nawet naukowej.

 

Ile się zarabia po studiach na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu

Wynagrodzenie w zawodzie pielęgniarki jest bardzo zróżnicowane. Decyduje o tym poziom ukończonych studiów, doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim miejsce pracy. Pensje i warunki zatrudnienia między publiczną, a prywatną służbą zdrowia często się różnią. Niezależnie od miejsca pracy, wynagrodzenie może przynosić satysfakcję.

.Pielęgniarka ze średnim wykształceniem bez ukończonej specjalizacji zarabia średnio 5965,38 złotych brutto miesięcznie, a pielęgniarka ze specjalizacją 6473,07 złotych brutto. Najlepiej zarabiają absolwenci studiów magisterskich. Praca z tym tytułem zapewnia zarobki na poziomie 8186,53 złotych brutto miesięcznie.

Jak wygląda rekrutacja na pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 12 tys. kandydatów (o 1707 więcej niż rok wcześniej).

Pielęgniarstwo - rekrutacja na uczelniach w Poznaniu:

sprawdź rekrutacja na studia w Poznaniu

 

Ile osób na miejsce na pielęgniarstwo w Poznaniu

Pielęgniarstwo w Poznaniu należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Poznaniu. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu aplikowało 434 kandydatów co oznacza, że o jedno miejsce ubiegało się ponad 3 kandydatów.

 

Jakie przedmioty liczą się na pielęgniarstwo w Poznaniu

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych.

W przypadku studiów na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu podczas rekrutacji uwzględniany jest jeden przedmiot. Kandydaci mają do wyboru biologię, chemię, fizykę lub fizykę i astronomię. W przypadku takiego samego wyniku uzyskanego przez kandydatów, o pozycji w rankingu decyduje wynik matury z matematyki.

 

Jakie progi na pielęgniarstwo w Poznaniu

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 32 punkty.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na pielęgniarstwo w Poznaniu

Po przeliczeniu wymaganego progu punktowego na wartość procentową, wynika, że aby dostać się na ten kierunek na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu trzeba było uzyskać co najmniej 32% z egzaminu maturalnego z jednego uwzględnianego przedmiotu. Pod uwagę brane są wyniki matury rozszerzonej z biologii, chemii, fizyki oraz fizyki i astronomii.

W przypadku uzyskania takiego samego wyniku przez kilku kandydatów, o pozycji rankingowej decyduje wyższy wynik z matury z rozszerzonej matematyki. Minimalny wynik z tego egzaminu, który należało osiągnąć w poprzednim roku to 57%.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

O tym, czy kandydaci dostaną się na wybrane studia, decydują wyniki uzyskane przez nich w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na wybrane kierunki zakwalifikowani zostają ci, którzy zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 125

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji na wybrane kierunki kandydaci mogą poznać dzięki informacjom publikowanym przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Informacje dotyczące listy osób zakwalifikowanych oraz liczby punktów uzyskanych przez kandydatów publikowane są w prywatnych profilach w określonym przez uczelnię terminie.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dostarczać można niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zakwalifikowani kandydaci najczęściej dokonują tego osobiście. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają jednak pośrednią formę przekazania plików – np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli przez proces rekrutacji, powinni złożyć kompletny zestaw dokumentów rekrutacyjnych w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Należy pamiętać o tym, że spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować dla kandydata skreśleniem go z listy osób zakwalifikowanych na dane studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu – lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie najlepiej iść na studia na kierunku pielęgniarstwo w Poznaniu

Kandydaci na studia z pielęgniarstwa w Poznaniu mają do wyboru naukę na uczelniach prywatnych jak i publicznych. Najczęściej wybór pada na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uczelnia zapewnia zdobycie kluczowych dla zawodu umiejętności - pielęgnacji, asystowania w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów oraz prowadzenia edukacji w zakresie profilaktyki. Wszystko pod okiem specjalistycznej kadry.

Odpowiednie przygotowanie do zawodu pielęgniarza czy pielęgniarki zapewnić może też nauka na prywatnej WSHIU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu.

Ile kosztują studia na pielęgniarstwie w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu przygotował 125 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na pielęgniarstwie w Poznaniu? Cena na kierunku pielęgniarstwo wynosi około 7538 zł za pierwszy rok studiów. 

Sprawdź

 

Pielęgniarstwo studia w Poznaniu - ceny 2023

 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu - od 7538 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia i stopnia

Pielęgniarstwo Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pielęgniarstwo Poznań studia stacjonarne

Pielęgniarstwo Poznań studia niestacjonarne

Pielęgniarstwo w Poznaniu

 • Pielęgniarstwo w Poznaniu - studia I stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJ Zwiń

  Uczelnie w Poznaniu - studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

  WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

  Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Pielęgniarstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Nastoletni wiek przyszłych studentów i maturzystów nie sprzyja podejmowaniu rozsądnych, mądrych i odpowiedzialnych decyzji życiowych. A jedną z nich jest niewątpliwie kwestia zdecydowania się na dany kierunek studiów. Jakimi opiniami cieszą się studia na kierunku Pielęgniarstwo w Poznaniu?

Małgorzata, studentka pierwszego roku Pielęgniarstwa w Poznaniu, mówi:

„Od dziecka największą przyjemność sprawiała mi zabawa w leczenie zabawek. Stąd prosta decyzja – chciałam iść na Pielęgniarstwo. To niezwykle potrzebna i rozwijająca ścieżka kształcenia. A dlaczego Poznań? Jest nie tylko moim rodzinnym miastem, ale jednocześnie ulubionym miejscem w Polsce. Nie wyobrażam sobie studiowania gdziekolwiek indziej.”

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek PIELĘGNIARSTWO

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia