Socjologia - Lublin

Studia w Lublinie

socjologia

Odkryj kierunek socjologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

21.02.2023

Socjologia studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Socjologia w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) lub online.

Studia na kierunku socjologia w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku socjologia w Lublinie rozpocznie się 17 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Socjologia Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Lublinie socjologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Wydział Filologiczny UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

czytaj dalej wszystko o Socjologia - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek SOCJOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie socjologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Socjologia - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online

Specjalności na kierunku socjologia - studia online

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek socjologia w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku socjologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • matematyka
 • geografia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • język obcy
 • filozofia

 

Psychologiczne i społeczne kierunki studiów w Lublinie wzbudzają zainteresowanie wśród potencjalnych kandydatów na studia. Liczne grono chętnych do ich podjęcia generuje konkurencję, którą będziesz musiał pokonać chcąc rozpocząć kształcenie.

W tym celu przygotuj się do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz filozofii. Pamiętaj również o sprawdzeniu regulaminu rekrutacji, który znajdziesz na stronie internetowej interesującej cię lubelskiej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Socjologia w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

 

Każdy z nas jest członkiem większych grup oraz całej społeczności ludzkiej. Zjawiska mające miejsce w obrębie tych grup, zależności pomiędzy ludźmi przejawiającymi określone cechy osobowości, a także patologie wynikające z nieumiejętności dostosowania się do panujących norm i reguł stanowią przedmiot zainteresowania jednej z najważniejszych nauk społecznych, czyli socjologii. Studia psychologiczne i społeczne powstały w celu udzielenia odpowiedzi na pytania odnoszące się do zjawisk mających miejsce wśród ludzi, które nurtują wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich.

Socjologia jest kierunkiem popularnym i wzbudzającym ciekawość wielu młodych ludzi. Niektórzy z nich posiadają doskonałe predyspozycje, które niemal w stu procentach pokrywają się ze specyfiką przyszłego kształcenia, inni natomiast minęli się z powołaniem, w związku z czym odczuwają niezadowolenie z dokonanego wyboru. Jeśli chciałbyś wiedzieć, czy jesteś w pierwszej grupie, zastanów się czy:

 • Interesujesz się psychologią i nigdy nie miałeś problemów z nauką przedmiotów humanistycznych?
 • Bliższe poznanie przemian społecznych, mających wpływ na kształtowanie współczesnej sceny gospodarczej wydaj ci się zachęcające?
 • Lubisz kontakt z drugim człowiekiem, a twoja empatia jest jednym z twoich atutów?

W takim razie nie wahaj się dłużej i wybierz socjologię w Lublinie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku socjologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku socjologia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Lublinie, które zdecydowały się na poszerzenie swojej oferty edukacyjnej o socjologię, to Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Obie te placówki dbają o dobór siatki kształcenia, aby zapewnić studentom różnorodność w obrębie najpopularniejszych kierunków, takich jak między innymi socjologia. Dlatego też wybór każdej z nich pozwoli spojrzeć na problemy socjologiczne ze zbliżonej, aczkolwiek nie identycznej perspektywy. Jako student socjologii:

 • poznasz społeczne i kulturalne wymiary globalizacji, mającej wpływ na różne zjawiska społeczne 
 • dowiesz się nieco o psychologii, która pozwoli ci na zrozumienie ludzkiej natury i genezy wielu zachowań 
 • zapoznasz się z najczęstszymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, będącymi wynikiem działalności przemysłowej człowieka
 • udoskonalisz posiadane kompetencje interpersonalne w celu prowadzenia bardziej skutecznych konwersacji podczas prac projektowych

Ile trwają studia na kierunku socjologia w Lublinie?

Studia na kierunku Socjologia w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Socjologia w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU SOCJOLOGIA?

Uniwersalność, jaką cechują cię studia w Lublinie na kierunku socjologia, pozwalają absolwentom na odnalezienie się w różnych sektorach zawodowych, dzięki czemu mogą oni znaleźć zatrudnienie w prywatnych i publicznych sektorach różnych działalności. Jeśli ukończysz ten kierunek, zatrudnisz się w:

 • agencjach reklamowych
 • ośrodkach zajmujących się badaniem opinii publicznej
 • wydawnictwach prasowych
 • mass-mediach
 • organach administracji publicznej
 • placówkach związanych z doradztwem zawodowym

 

Każdy socjolog dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów, jest w stanie objąć stanowisko specjalisty, wymagające kontaktu z ludźmi o różnych cechach w celu prowadzenia badań socjologicznych, które być może zrewolucjonizują spojrzenie na określony problem społeczny.

Gdzie studiować na kierunku socjologia w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek socjologia w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek socjologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek socjologia w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Lublin studia i stopnia

Socjologia Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Socjologia Lublin studia stacjonarne

Socjologia Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku socjologia w Lublinie

Kierunki humanistyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK SOCJOLOGIA

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia