Pielęgniarstwo - Lublin

Pielęgniarstwo - Lublin

Pielęgniarstwo - Lublin

Studia w Lublinie

na kierunku Pielęgniarstwo

Odkryj kierunek Pielęgniarstwo w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pielęgniarstwo studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

W Lublinie pielęgniarstwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (UMLUB), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawała II (KUL) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Studenci pielęgniarstwa nauczą się sprawowania opieki nad osobami chorymi. Ponadto rozwiną zdolności z zakresu pielęgnacji pacjentów oraz skupią się na doskonalenie kompetencji miękkich, które są niezwykle ważne w zawodach medycznych. Dowiedzą się także, jak podejmować działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych jednostkach ochrony zdrowia, hospicjach, domach pomocy społecznej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, punktach poboru krwi oraz przychodniach.

 

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Pielęgniarstwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 11,5 tys. kandydatów. W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 500 osób) chciało studiować pielęgniarstwo w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Studia stacjonarne na kierunku pielęgniarstwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4560 zł. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Pielęgniarstwo - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek pielęgniarstwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Pielęgniarstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pielęgniarstwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia 
 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy

 

Kierunki studiów w Lublinie takie jak pielęgniarstwo cieszą się niezwykłym zainteresowaniem wśród nauk medycznych. Wiele osób wiąże swoją przyszłość z pomocą innym ludziom, dlatego na jedno miejsce na tego typu studiach jest bardzo wielu kandydatów. W takiej sytuacji musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalny. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: biologia, matematyka, język obcy nowożytny, chemia, fizyka. Ponieważ jest to kierunek medyczny, wymagane będą także zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pielęgniarstwo w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Kierunek pielęgniarstwo w Lublinie możesz realizować w sposób stacjonarny. Ze względu na dużą ilość materiału odnoszącego się do ogólnej wiedzy z zakresu medycyny i szczegółowej z zakresu pielęgniarstwa studia te odbywają się w trybie dziennym. Pozwala to także zrealizować dużą ilość praktyki zawodowej. W zależności od specyfiki uczelni studia te mogą odbywać się także niestacjonarnie. Pamiętaj jednak, że zaoczny tryb studiowania nawet na uczelniach publicznych jest płatny.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Polska prekursorka pielęgniarstwa rodzinnego Hanna Chrzanowska uważała, że jej praca to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie, które mobilizuje ją do służenia innym pomocą i dobrocią. Pielęgniarki i pielęgniarze w istocie zajmują się nami w chorobie, niepełnosprawności, towarzyszą nam w obliczu śmierci. Zawód ten jest niezwykle ważny i odpowiedzialny, zawłaszcza, że osoby te nieustannie pomagają lekarzom, którzy zajmują się pacjentami, ratując życia i zdrowia.
Kandydaci na tego typu studia medyczne muszą wykazywać się cierpliwością i odpornością na stres, zobowiązane są także do podejmowania trafnych decyzji w sytuacjach kryzysowych i ekstremalnych. Osoby te muszą mieć również odpowiednio rozwinięte zdolności empatyczne i komunikacyjne, by prawidłowo porozumiewać się z chorymi. Jeśli dodatkowo w zakres Twoich zainteresowań wchodzą nauki medyczne, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pielęgniarstwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo możesz realizować zarówno na Uniwersytecie Medycznym, jak i w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej Wincentego Pola oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji. Kierunek ten zyskuje na popularności, dlatego wiele uczelni zadbało o to, by mieć go w swojej ofercie.
 

4. Praca po studiach

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo w Lublinie udzielają świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Zyskują prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i podejmują pracę w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, oddziałach ratunkowych, sanatoriach i wielu innych.
Mogą spodziewać się zatrudnienia w zakładach pilęgnacyjno-opiekuńczych, w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, w systemie ratownictwa medycznego, zakładają także działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich. Wiele osób decyduje się kontynuować pracę naukową, dlatego wybierają zatrudnienie na uczelniach lub w ośrodkach naukowo-badawczych lub też pracę dydaktyczną w placówkach nauczania i wychowania.
 
5. Program studiów i przedmioty
Program kształcenia obfituje w przedmioty z zakresu nauki o człowieku jak anatomia, fizjologia, genetyka czy psychologia.
W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • mikrobiologię i parazytologię,
 • filozofię i etykę zawodu pielęgniarki,
 • zdrowie publiczne (podstawy organizacji pracy z ergonomią),
 • zakażenie szpitalne,
 • promocja zdrowia psychicznego
 • i wiele innych.

 

Studia medyczne w Lublinie w zakresie pielęgniarstwa nie przewidują konkretnej specjalności, a zajęcia, w zależności od oferty uczelni, mogą odbywać się w języku polskim bądź języku angielskim wykładowym.
Absolwenci kierunku pielęgniarstwo w Lublinie otrzymują wiedzę i umiejętności, które pomogą im w organizowaniu i realizowaniu opieki pielęgniarskiej, sprawowaniu całościowej bądź zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi czy umierającymi. Absolwenci niejednokrotnie są zmuszeni podejmować decyzje pod presją czasu czy w sytuacjach ekstremalnych. Udzielają świadczeń w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom, rozwijają zdolności interpersonalne i komunikacyjne w celu poprawnego komunikowania się z pacjentem, jego rodziną i lekarzami czy innymi osobami danego profesjolektu medycznego. Studenci muszą nauczyć się także wrażliwości, cierpliwości, życzliwości i zrozumienia dla osób, które biorą pod swoją opiekę. Teoria pielęgniarstwa oraz regulacje prawne i etyczne, odnoszące się do opieki i zawodu, wpływają na kompetentne wykonywanie obowiązków.
Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
W zależności od oferty poszczególnych uczelni w Lublinie studia na kierunku pielęgniarstwo możesz odbywać zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają sześć semestrów i kończą się odpowiednim egzaminem. Zapewniają gruntowne, podstawowe wykształcenie w zakresie medycyny i pielęgniarstwa, co pozwala na podjęcie pracy po ukończeniu stopnia pieszego.
Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie, które po czterech semestrach kształcenia kończą się egzaminem magisterskim. Pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do studiów licencjackich. Pozwalają także na kontynuowanie edukacji w zakresie pielęgniarstwa absolwentom innych kierunków medycznych, na przykład położnictwa. Jeśli rozważasz studia medyczne w Lublinie, zapoznaj się z propozycjami poszczególnych ośrodków akademickich.
Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Jaka praca po kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Studia medyczne w Lublinie prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwenci udzielają świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, wspierają działania lokalne i krajowe na rzecz zdrowia, są członkami zespołu opieki zdrowotnej. Zatrudnienie znajdują w jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach naukowo-badawczych, na uczelniach, w publicznych i niepublicznych zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, w różnych podmiotach leczniczych. Absolwenci pracują także w administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach służby medycznej, szkolnictwie, uzdrowiskach, hospicjach, zakładają również działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich.
Studenci są przygotowani do promowania zdrowia, prowadzenia działań profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych. Absolwenci opiekują się ludźmi chorymi w szpitalach, sanatoriach, uzdrowiskach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego i wielu innych, a także z ludźmi zdrowymi w miejscach nauczania i wychowania, poradniach ogólnych i przemysłowej opiece zdrowotnej. Rola pielęgniarek i pielęgniarzy jest niejednokrotnie decydująca w postępowaniu ratunkowym odnoszącym się do życia i zdrowia. Możliwości zatrudnienia jest bardzo wiele. Studenci mogą być cennym wsparciem także dla środków masowego przekazu, jak telewizja, radio, internet, prasa, gdzie służą swoją wiedzą i promują kwestie donoszące się do zdrowia i sposobu życia, który w pozytywny sposób wpłynie na zdrowie i samopoczucie.
 

Gdzie studiować na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie oraz Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oferują miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni prywatnej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4560 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pielęgniarstwo w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pielęgniarstwo w Lublinie?

Zawód pielęgniarki i pielęgniarza należy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych i stresujących zawodów medycznych. Wymaga od kandydatów dużego poświęcenia i odpowiedzialności. Mimo że jest to bardzo renomowany kierunek studiów, nie jest on jednak dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, rozważ:
 • Czy jesteś odporny na stres i potrafisz podejmować trafne decyzje w kryzysowych sytuacjach?
 • Czy nie masz problemów z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych i jesteś osobą empatyczną?
 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu kandydatów. Z tego powodu musisz zadbać o jak najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: matematyka, biologia, język obcy nowożytny, chemia. Dodatkowych punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach. Finaliści i laureaci zawsze cieszą się przywilejami i zdobywają najwyższe ilości punktów. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności czy też Olimpiadzie Biologicznej.
Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku pielęgniarstwo w Lublinie i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o dostarczeniu odpowiednich dokumentów we wskazanym terminie. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, kopii dowodu tożsamości, zaświadczenia od lekarza, podania i oświadczenia oraz zaświadczeń o wysokich wynikach uzyskanych w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

pielęgniarstwo studia

pielęgniarstwo studia online

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku pielęgniarstwo w Lublinie?

Kierunek pielęgniarstwo w Lublinie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością i renomą.

Paula, studentka drugiego roku studiów magisterskich, wyznała:

Gdy rozważałam studia medyczne, dość zdecydowanie postawiłam na pielęgniarstwo. Bardzo lubię pracę z pacjentami, jednak wymaga ona dużej siły i empatii. Opanowanie wiedzy medycznej jest niezwykle ważne do poprawnego udzielania pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, a czasem umierającym. Musisz być naprawdę odporny psychicznie, by poradzić sobie w tym zawodzie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA I STOPNIA

PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA STACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Co zdawać na maturze

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

Komentarze (0)