Administracja systemami gnu/linux – studia podyplomowe w Łodzi

Administracja systemami gnu/linux – studia podyplomowe w Łodzi

Administracja systemami gnu/linux – studia podyplomowe w Łodzi
Dodaj do ulubionych

Administracja systemami gnu/linux – studia podyplomowe w Łodzi

Studia na kierunku Administracja systemami gnu/linux to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie administrowania systemami GNU/Linux i sieciami komputerowymi, które zbudowane są w oparciu o te systemy.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek administracja systemami gnu/linux - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Administracja systemami gnu/linux zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia podyplomowe w Łodzi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX

Studia w Łodzi na kierunku Administracja systemami gnu/linux realizowane są w trybie niestacjonarnym. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administracja systemami gnu/linux możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Administracja systemami gnu/linux dają słuchaczom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zasad działania systemów GNU/Linux, a także metod i narzędzi, które stosowane są do ich instalacji czy podstawowej konfiguracji. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. zaawansowanej administracji systemów Linux, przechowywania i przetwarzania danych w systemie operacyjnym czy wirtualizacji i kontenerów aplikacyjnych.

Słuchacze tego kierunku mają także możliwość np. zapoznania się z metodami zapobiegania niepożądanym interakcjom użytkowników z systemem, funkcjonowaniem infrastruktury klucza publicznego czy stosowaniem technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe. Mogą również zdobyć umiejętności instalacji systemu operacyjnego Linux i zarządzania oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu czy diagnozowania, lokalizowania i usuwania problemów występujących w trakcie konfiguracji systemu.

Program studiów zakłada też, że studenci np. nauczą się automatyzować pracę z systemem operacyjnym przez wykorzystanie języka skryptowego powłoki, zdobędą umiejętność konfiguracji przestrzeni składowania i systemów plików czy nauczą się wykorzystywać mechanizmy zarządzania zasobami systemowymi.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Administracja systemami gnu/linux, to m.in.:

  • charakteryzowanie zasad komunikacji i najważniejszych protokołów w sieciach TCP/IP,
  • tworzenie i konfiguracja sieci TCP/IP w oparciu o systemy GNU/Linux,
  • wykorzystywanie systemów GNU/Linux jako elementów infrastruktury sieciowej,
  • charakteryzowanie zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego,
  • wykorzystywanie mechanizmów oferowanych przez systemów GNU/Linux w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego.
     

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX?

Studia na kierunku Administracja systemami gnu/linux trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA SYSTEMAMI GNU/LINUX

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Administracja systemami gnu/linux dają ich słuchaczom możliwość znalezienia pracy w branży IT – zarówno w przedsiębiorstwach z tej branży, jak i działów informatycznych przedsiębiorstw różnych branż. Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie administrowania systemami GNU/Linux oraz sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o te systemy, w szczególności administratorzy sieci, pracownicy i kadra kierownicza działów IT.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja systemami gnu/linux:

  • administrator sieci,
  • administrator systemów GNU/Linux,
  • działy IT.

Komentarze (0)