Pedagogika społeczno-wychowawcza

Pedagogika społeczno-wychowawcza

Dodaj do ulubionych

Pedagogika społeczno-wychowawcza studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Dział pedagogiki społeczno-wychowawczej zajmuje się osobami oraz środowiskami, które charakteryzują się różnymi przejawami nieprzystosowania społecznego. Jako student kierunku Pedagogika społeczno-wychowacza będziesz przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, którzy mieszczą się w normie funkcjonowania biopsychospołecznego, jak również z osobami z różnego rodzaju trudnościami i deficytami rozwojowymi na tle fizycznym oraz psychicznym. Studia są przeznaczone dla osób wyróżniających się wrażliwością oraz chęcią pomocy innym. Jeżeli posiadać takie cechy to pedagogika społeczno-wychowacza może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza? Studia kształcą w zakresie dwóch bloków. Pierwszy z nich dotyczy wiedzy ogólnej z takich dziedzin jak: pedagogika ogólna, socjologia, prawo oraz psychologia. Kolejny z nich to obszar wiedzy specjalistycznej poruszający tematy edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej czy stymulacji rozwoju dziecka. Nacisk będzie także kładziony na wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego i kulturalnego oraz na zachodzące między nimi relacje. Obce nie będą Ci też metody poznawania środowiska i diagnostyki pedagogicznej poprzez wykonywanie typowych zadań oraz procedur stosowanych w różnych obszarach działalności animacyjnej i wspierającej. Studia łączą wiedzę teoretyczną z dużą ilością zajęć praktycznych, dzięki czemu będziesz przygotowywany do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania. Dzięki temu będziesz gotowy do podjęcia ciekawej pracy w zawodzie od razu po zakończeniu studiów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować jako pedagog, wychowawca, terapeuta i opiekun w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych. Będziesz mógł podjąć pracę w placówkach opieki całkowitej, takich jak: dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych czy domy spokojnej starości, a także w placówkach szkolnych oraz opieki częściowej, na przykład w internatach. Co więcej, praca będzie czekać na Ciebie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych czy ośrodkach wsparcia społecznego jako opiekun środowiskowy czy konsultant. Jeżeli zatem chcesz pomagać ludziom, a Twoją mocną strona są umiejętności interpersonalne to pedagogika społeczno-wychowawcza może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy, matematyka.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując pedagogikę społeczno-wychowawczą

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
   • ogólno-pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej koniecznej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego,
   • rozumienia podstawowych pojęć filozoficznych oraz współczesnych problemów humanistyki, interpretacji tekstów filozoficznych,
   • terminologii z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, pomocy pedagogicznej,
   • diagnozy sytuacji społeczno-wychowawczych i edukacyjnych oraz prawidłowo prognozuje ich dynamikę i skutki zastosowanych rozwiązań społeczno-wychowawczych,
   • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza

   Absolwent kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza znajdzie zatrudnienie w/jako:
   • pedagog,
   • opiekun środowiskowy,
   • terapeuta oraz opiekun w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych,
   • pracownik w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej,
   • konsultant w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.

   Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

   Komentarze (0)