Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki opiekuńczej i społecznej, teorii wychowania czy profilaktyki uzależnień.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedszkolach, szkołach czy poradniach specjalistycznych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią umożliwiają studentom m.in. zdobycie wiedzy pedagogicznej, filozoficznej, psychologicznej i aksjologicznej, a także wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień w odniesieniu do dzieci do 15 roku życia. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki pedagogicznej, psychologicznymi podstawami rozwoju i wychowania czy profilaktyki uzależnień w szkołach.

Studenci tego kierunku mogą też np. zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozowania warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, pracy z rodzicami czy asertywności w zawodzie pedagoga, a także bezpieczeństwa cyfrowego, programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią: praca z uczniami z trudnościami w szkole, trening intrapsychiczny.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki opiekuńczej i społecznej, psychologii, teorii wychowania czy profilaktyki uzależnień.

Kierunki studiów takie jak Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, poprzez praktyczny profil kształcenia i praktyki realizowane w toku studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako pedagodzy w przedszkolu, nauczyciele-pedagodzy/socjoterapeuci w szkołach ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy placówkach oświatowo-wychowawczych. Mogą też pracować jako asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej czy w jednostkach samorządu terytorialnego, np. jako pełnomocnicy ds. dziecka, rodziny i profilaktyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

 • pedagog w przedszkolu,
 • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta w szkole ponadpodstawowej,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia II stopnia

Zobacz inne kierunki pedagogiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki pedagogiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)