Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Dodaj do ulubionych

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki opiekuńczej i społecznej, teorii wychowania czy profilaktyki uzależnień.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedszkolach, szkołach czy poradniach specjalistycznych.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Pedagogikę opiekuńczą z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią umożliwiają studentom m.in. zdobycie wiedzy pedagogicznej, filozoficznej, psychologicznej i aksjologicznej, a także wiedzy dotyczącej profilaktyki uzależnień w odniesieniu do dzieci do 15 roku życia. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi diagnostyki pedagogicznej, psychologicznymi podstawami rozwoju i wychowania czy profilaktyki uzależnień w szkołach.

Studenci tego kierunku mogą też np. zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu diagnozowania warunków i efektów rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, pracy z rodzicami czy asertywności w zawodzie pedagoga, a także bezpieczeństwa cyfrowego, programów profilaktyki uniwersalnej dla dzieci.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią: praca z uczniami z trudnościami w szkole, trening intrapsychiczny.

 

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. pedagogiki opiekuńczej i społecznej, psychologii, teorii wychowania czy profilaktyki uzależnień.

Kierunki studiów takie jak Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce, poprzez praktyczny profil kształcenia i praktyki realizowane w toku studiów.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ?

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Studia na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako pedagodzy w przedszkolu, nauczyciele-pedagodzy/socjoterapeuci w szkołach ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy placówkach oświatowo-wychowawczych. Mogą też pracować jako asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej czy w jednostkach samorządu terytorialnego, np. jako pełnomocnicy ds. dziecka, rodziny i profilaktyki.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią:

 • pedagog w przedszkolu,
 • nauczyciel-pedagog/socjoterapeuta w szkole ponadpodstawowej,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii,
 • placówki wsparcia dziennego,
 • asystent rodziny,
 • koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ I SOCJOTERAPIĄ

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu