PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa  3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza rozwiną wiedzę z obszaru nauk społecznych, historyczno-filozoficznych, socjologicznych oraz pedagogicznych. Ponadto nauczą się diagnostyki pedagogicznej, komunikacji społecznej oraz skupią się na rozwijaniu warsztatu pedagogicznego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, domach opieki społecznej, ośrodkach wychowawczych, placówkach interwencyjnych oraz w placówkach oświatowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia pedagogiczne cieszą się dużą popularnością wśród maturzystów, dlatego też kandydaci powinni zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na danej uczelni. Osoby, które zechcą aplikować na kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza muszą spełnić określone warunki i zaliczyć egzamin maturalny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA?

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to studia skierowane do osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z zawodem pedagoga oraz podjąć pracę z dziećmi i młodzieżą. Studenci otrzymają kompleksowe wykształcenie z obszaru nauk pedagogicznych i społecznych oraz zdobędą kompleksowe przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza zdobędą kompleksowe wykształcenie z zakresu nauk społecznych, socjologicznych, psychologicznych oraz szeroko pojętych nauk humanistycznych. Ponadto rozwiną swój warsztat pedagogiczny i nauczą się stawiania odpowiedniej diagnozy pedagogicznej oraz wdrażania dedykowanej terapii.

Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić zajęcia edukacyjne i wychowawcze z zastosowaniem metod dydaktycznych. W czasie studiów poznają również metody pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, a także podejmowania działań interwencyjnych w różnych sytuacjach kryzysowych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA?

Studia na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA?

Po ukończeniu studiów pedagogicznych, absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Równie ciekawą opcją może być praca w świetlicach środowiskowych, domach opieki społecznej, czy w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Absolwenci znajdą także zatrudnienie w placówkach wsparcia rodzinnego, ośrodkach interwencyjnych oraz socjalizacyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

 • domy opieki społecznej

 • placówki interwencyjne

 • świetlice środowiskowe

 • placówki wsparcia rodzinnego

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

Komentarze (0)