PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Dodaj do ulubionych

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 września 2022 r. | pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną - uczelnie >

Opis kierunku

Aplikując na kierunek pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną studenci zdobędą wszechstronne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne. W ramach kształcenia będą mieli okazję poznać wybrane koncepcje pedagogiczne oraz współczesne kierunki rozwoju. Ponadto dowiedzą się więcej na temat funkcjonowania instytucji edukacyjnych, a także poznają poszczególne etapy rozwoju człowieka. Poza wiedzą teoretyczną wykształcą także umiejętności praktyczne i nauczą się przeprowadzania badań pedagogicznych, analizowania ludzkich zachowań oraz udzielania pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w szkołach podstawowych i średnich, przedszkolach, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach, ośrodkach pomocy społecznej oraz w domach dziecka.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną powinni zapoznać się z wymaganiami ustalonymi przez daną uczelnię wyższą.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną to średnia ocen ze studiów licencjackich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ?

Zawód pedagoga szkolnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dlatego też powstały studia magisterskie na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, które kształcą specjalistów z zakresu pedagogiki i nauk psychologicznych. Studenci zyskają nie tylko kompleksowe przygotowanie teoretyczne, ale także skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu pedagogiki i różnych koncepcji pedagogicznych, procesów edukacyjnych, czy filozofii edukacji. W planie znajdą się zajęcia z pedagogiki specjalnej, opiekuńczej i szkolnej, a także przedmioty o treściach związanych z logopedią. Ponadto studenci skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Tym samym nauczą się diagnozy oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Co więcej rozwiną zdolności z obszaru komunikacji interpersonalnej, poradnictwa szkolnego i zawodowego oraz przeprowadzania badań pedagogicznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie i przygotowanie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ?

Studia na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ?

Ukończenie studiów pedagogicznych daje wiele ciekawych perspektyw zawodowych. Absolwenci kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną zostaną przygotowani do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz w ośrodkach wychowawczych. Równie ciekawą opcją może być objęcia stanowiska pedagoga w domach dziecka, świetlicach środowiskowych, czy w ośrodkach dla trudnej młodzieży. Po ukończeniu studiów można rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcie kariery naukowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną:

 • szkoły podstawowe

 • przedszkola

 • szkoły średnie

 • ośrodki opiekuńczo-wychowawcze

 • świetlice środowiskowe

 • domy dziecka

 • ośrodki dla trudnej młodzieży

 • organizacje pozarządowe

 • fundacje

 • własna działalność gospodarcza o profilu psychologiczno-pedagogicznym.

Zobacz inne kierunki Pedagogiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA SZKOLNA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia