Logopedia z fonoaudiologią

Logopedia z fonoaudiologią

Dodaj do ulubionych

Logopedia z fonoaudiologią studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Logopedia z fonoaudiologią to studia licencjackie i magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku Logopedia z fonoaudiologią umożliwiają nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz pozyskanie wiedzy szczegółowej z zakresu diagnozowania, terapii i metod rehabilitacji głosu, mowy oraz słuchu. W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: anatomia, akustyka, profilaktyka logopedyczna, diagnoza i terapia logopedyczna, foniatria, czy emisja głosu.

Studia przygotowują do podjęcia pracy między innymi w placówkach oświatowych, służbie zdrowia, domach pomocy społecznej, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych oraz innych instytucjach zatrudniających osoby zawodowo pracujące głosem.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na studia na kierunek Logopedia z fonoaudiologią muszą dokładnie zaznajomić się z zasadami rekrutacji, ponieważ oprócz przedmiotów maturalnych brany pod uwagę jest również wynik testu sprawdzającego predyspozycję.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logopedia z fonoaudiologią:

 • biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy) + obowiązkowy test predyspozycji

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Jednostka prowadząca

Logopedia z fonoaudiologią stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Logopedia z fonoaudiologią - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA I STOPNIA

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logopedia z fonoaudiologią

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ?

Logopedia z fonoaudiologią to kierunek, którego program kształcenia można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowią tzw. przedmioty teoretyczne, w której znajdują się między innymi anatomia, fizjologia, kultura żywego słowa czy psychologia. Druga grupa to zbiór przedmiotów treści kierunkowych, czyli między innymi: akustyka, foniatria, fonologia i fonetyka współczesnego języka polskiego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logopedia z fonoaudiologią możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (licencjackie),
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Logopedia z fonoaudiologią nabywają licznych umiejętności. Są to umiejętności w zakresie: diagnozowania, prowadzenia terapii i rehabilitacji zaburzeń głosu, mowy i słuchu, kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia, tworzenia kreatywnych programów terapeutycznych, wykorzystywania nowoczesnych technologii medycznych w praktyce fonoaudiologa- logopedy.

Studenci Logopedii z fonoaudiologią pozyskują również wiedzę psychologiczną, pedagogiczną, a także wiedzę w zakresie fizykoterapeutycznych metod rehabilitacyjnych wykonywanych w patologii głosu i mowy, jak również wiedzę niezbędną do współpracy z nauczycielami, psychologami, pedagogami i lekarzami różnych specjalności, na przykład: pediatrami, psychiatrami, czy neurologami.

 

3. Gdzie studiować logopedię z fonoaudiologią

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logopedia z fonoaudiologią:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ?

Studia na kierunku Logopedia z fonoaudiologią trwają 3 lata (studia I stopnia) oraz 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ?

Specjalistyczna i złożona wiedza wzbogacona o liczne umiejętności to podstawa samodzielnej pracy. Absolwenci Logopedii z fonoaudiologią mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego, domach pomocy społecznej, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych oraz innych instytucjach zatrudniających osoby zawodowo pracujące głosem.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logopedia z fonoaudiologią:

 • placówki oświatowe,
 • służba zdrowia,
 • domy pomocy społecznej,
 • rozgłośnie radiowe i telewizyjne,
 • placówki kulturalne.

Zobacz inne kierunki Medyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

Komentarze (0)